Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Местните лидери предлагат да подкрепят внедряването на ваксините и изискват нови мерки до лятото, които да защитят регионалните икономики.  

В дебат с европейския комисар по въпросите на здравеопазването членовете на КР призовават за преразглеждане на правомощията на ЕС в областта на здравеопазването и за засилване на ролята на местните власти въз основа на техните отговорности.

Местните и регионалните власти в ЕС предупредиха за катастрофалното въздействие върху регионалните икономики, което би настъпило, ако границите не бъдат отворени до лятото. По време на дебат с европейския комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Стела Кириакиду членовете на Европейския комитет на регионите (КР) заявиха, че ЕС и неговите държави членки са положили усилия за внедряване на ваксините, избягвайки ваксинационна война, но липсата на ясна правна рамка на ЕС е довела до грешки, които трябва да бъдат избягвани в бъдеще. Те предложиха подкрепа за преодоляване на недоверието към ваксините и за ускоряване на ваксинацията, като добавиха, че сертификатите за ваксинация са стъпка в правилната посока, но не следва да се считат за „магическо решение“.

Присъствието на комисар Кириакиду, която направи изказване на пленарната сесия, даде възможност да се обсъди настоящото разделение на правомощията в областта на здравеопазването между ЕС, националното, регионалното и местното равнище на управление. Във връзка с Конференцията за бъдещето на Европа , членовете на КР призоваха за преоценка на тези правомощия, като се имат предвид недостатъците, установени в отговор на пандемията от COVID-19, с цел повишаване на готовността и координацията между всички участници. Те призоваха ЕС и държавите членки да гарантират, че съществената роля на местните и регионалните власти по време на здравни кризи е напълно отразена, тъй като те са от ключово значение за развитието на по-устойчиви и ефективни здравни системи в цяла Европа. КР изрази готовността си да участва в дебата относно „здравния съюз“ въз основа на правните правомощия на регионалните и местните власти и политическите отговорности на регионалните и местните лидери.

В речта с които откри дебата, Апостолос Цицикостас , председател на КР и управител на регион Централна Македония, заяви: „Ако нямаше солидарност, би избухнала европейска война за ваксините и това би било в ущърб на много държави, региони и градове. Въпреки това хората искат връщане към нормалното положение и ние трябва да отворим Европа за лятото по безопасен начин. Сертификатът за пътуване с ваксина срещу COVID-19 е стъпка напред, въпреки че сам по себе си не е магическо решение. Тази ужасна болест показа, че се нуждаем от повече Европа в областта на здравеопазването, за да бъдем по-добре подготвени в бъдеще и че всички равнища на управление — от международното до местното и регионалното равнище — играят основна роля. Нашата комисия е готова да обсъди здравния съюз въз основа на нашите собствени местни и регионални правомощия в съответствие с ръководните принципи на ЕС за субсидиарност и пропорционалност. Само заедно можем да постигнем по-добри и по-бързи резултати. Посредством овластяването на местните и регионалните власти можем да неутрализираме кампанията срещу ваксините и да поставим основите за отварянето на повече границите с оглед на лятото.“

Комисар Кириакиду и членовете на КР обсъдиха и пакет от мерки, свързани със здравето, разработен след избухването на пандемията, относно програмата EU4Health , Директивата за трансграничното здравно обслужване и система за управление на извънредни ситуации в областта на здравеопазването. През октомври миналата година КР отправи препоръки и по трите теми.

Биргита Сакредеус (SE/ЕНП), член на Регионалния съвет на Даларна и докладчик на КР относно Механизма на ЕС за извънредни ситуации в областта на общественото здраве , заяви: „Много е хубаво, че КР призовава за създаване на механизъм на ЕС за извънредни ситуации в областта на общественото здраве под формата на орган за подготвеност и реакция при извънредни здравни ситуации (HERA) . Устойчивостта зависи от подготовката и за тази цел се нуждаем от стабилни структури за сътрудничество и добре установени линии за комуникация. Сигурна съм, че HERA може да помогне на селата, градовете и регионите да се справят с бъдещи пандемии и с мащаба на опустошенията, наблюдавани през изминалата година. Трябва обаче да гарантираме, че решаващата роля на местните и регионалните власти в кризисни ситуации е напълно отразена.“

По повод на програмата EU4Health , която Европейският парламент одобри на 9 март, докладчикът на КР Натали Сарабезол (FR/ПЕС), председател на Съвета на департамент Финистер, заяви в изказване през пленарната асамблея: „Сумата от 5,1 милиарда евро, предоставена по линия на програмата EU4Health, ще бъзе използвана за борба с неравнопоставеността в здравеопазването, за гарантиране на достъпна мидицина, за укрепване на нашите здравни системи и за засилване на сътрудничеството между страните. Местните и регионалните лидери се бориха усилено, за да осигурят подходящо финансиране, а с нашата подкрепа Европейският парламент успя да преодолее опасното и погрешно нежелание на държавите членки да предоставят подходящо финансиране за програми и подкрепа на равнище ЕС. Ще продължим да настояваме за по-голямо внимание и подкрепа за работата на регионите и градовете във връзка с предоставянето на здравни грижи.“

Карстен Уно Петерсен (DK/ПЕС), член на Регионалния съвет на Южна Дания и докладчик на КР относно трансграничното здравно обслужване , заяви: „Възможността за получаване на здравни грижи в друга държава спаси животи в настоящата криза. Затова съм доволен, че във водещата дългосрочна програма на ЕС за реакция в областта на здравеопазването — програмата EU4Health — се признава, че трансграничното сътрудничество има голям потенциал за повишаване на ефективността на здравните системи. Сега трябва да гарантираме, че държавите членки и Европейският парламент ще превърнат това признание в действие, като опростят достъпа до здравни грижи при преразглеждането на директивата за трансграничното здравно обслужване.“

Внедряването на ваксините и стандартизираното доказателство за ваксинация на равнище ЕС, наречено „цифров зелен сертификат“ от Европейската комисия , ще бъдат обсъдени от членовете на КР на 22 март на заседание на неговата Комисия по природни ресурси (NAT).

Обща информация

За контакт:

Андрю Гарднър

+32 473 943 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-OFFER-TO-SUPPORT-VACCINE-ROLLOUT-DEMAND-NEW-MEASURES-BY-SUMMER.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-OFFER-TO-SUPPORT-VACCINE-ROLLOUT-DEMAND-NEW-MEASURES-BY-SUMMER.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-OFFER-TO-SUPPORT-VACCINE-ROLLOUT-DEMAND-NEW-MEASURES-BY-SUMMER.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-OFFER-TO-SUPPORT-VACCINE-ROLLOUT-DEMAND-NEW-MEASURES-BY-SUMMER.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-OFFER-TO-SUPPORT-VACCINE-ROLLOUT-DEMAND-NEW-MEASURES-BY-SUMMER.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023