Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Местните лидери предлагат да подкрепят внедряването на ваксините и изискват нови мерки до лятото, които да защитят регионалните икономики.  

В дебат с европейския комисар по въпросите на здравеопазването членовете на КР призовават за преразглеждане на правомощията на ЕС в областта на здравеопазването и за засилване на ролята на местните власти въз основа на техните отговорности.

Местните и регионалните власти в ЕС предупредиха за катастрофалното въздействие върху регионалните икономики, което би настъпило, ако границите не бъдат отворени до лятото. По време на дебат с европейския комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Стела Кириакиду членовете на Европейския комитет на регионите (КР) заявиха, че ЕС и неговите държави членки са положили усилия за внедряване на ваксините, избягвайки ваксинационна война, но липсата на ясна правна рамка на ЕС е довела до грешки, които трябва да бъдат избягвани в бъдеще. Те предложиха подкрепа за преодоляване на недоверието към ваксините и за ускоряване на ваксинацията, като добавиха, че сертификатите за ваксинация са стъпка в правилната посока, но не следва да се считат за „магическо решение“.

Присъствието на комисар Кириакиду, която направи изказване на пленарната сесия, даде възможност да се обсъди настоящото разделение на правомощията в областта на здравеопазването между ЕС, националното, регионалното и местното равнище на управление. Във връзка с Конференцията за бъдещето на Европа , членовете на КР призоваха за преоценка на тези правомощия, като се имат предвид недостатъците, установени в отговор на пандемията от COVID-19, с цел повишаване на готовността и координацията между всички участници. Те призоваха ЕС и държавите членки да гарантират, че съществената роля на местните и регионалните власти по време на здравни кризи е напълно отразена, тъй като те са от ключово значение за развитието на по-устойчиви и ефективни здравни системи в цяла Европа. КР изрази готовността си да участва в дебата относно „здравния съюз“ въз основа на правните правомощия на регионалните и местните власти и политическите отговорности на регионалните и местните лидери.

В речта с които откри дебата, Апостолос Цицикостас , председател на КР и управител на регион Централна Македония, заяви: „Ако нямаше солидарност, би избухнала европейска война за ваксините и това би било в ущърб на много държави, региони и градове. Въпреки това хората искат връщане към нормалното положение и ние трябва да отворим Европа за лятото по безопасен начин. Сертификатът за пътуване с ваксина срещу COVID-19 е стъпка напред, въпреки че сам по себе си не е магическо решение. Тази ужасна болест показа, че се нуждаем от повече Европа в областта на здравеопазването, за да бъдем по-добре подготвени в бъдеще и че всички равнища на управление — от международното до местното и регионалното равнище — играят основна роля. Нашата комисия е готова да обсъди здравния съюз въз основа на нашите собствени местни и регионални правомощия в съответствие с ръководните принципи на ЕС за субсидиарност и пропорционалност. Само заедно можем да постигнем по-добри и по-бързи резултати. Посредством овластяването на местните и регионалните власти можем да неутрализираме кампанията срещу ваксините и да поставим основите за отварянето на повече границите с оглед на лятото.“

Комисар Кириакиду и членовете на КР обсъдиха и пакет от мерки, свързани със здравето, разработен след избухването на пандемията, относно програмата EU4Health , Директивата за трансграничното здравно обслужване и система за управление на извънредни ситуации в областта на здравеопазването. През октомври миналата година КР отправи препоръки и по трите теми.

Биргита Сакредеус (SE/ЕНП), член на Регионалния съвет на Даларна и докладчик на КР относно Механизма на ЕС за извънредни ситуации в областта на общественото здраве , заяви: „Много е хубаво, че КР призовава за създаване на механизъм на ЕС за извънредни ситуации в областта на общественото здраве под формата на орган за подготвеност и реакция при извънредни здравни ситуации (HERA) . Устойчивостта зависи от подготовката и за тази цел се нуждаем от стабилни структури за сътрудничество и добре установени линии за комуникация. Сигурна съм, че HERA може да помогне на селата, градовете и регионите да се справят с бъдещи пандемии и с мащаба на опустошенията, наблюдавани през изминалата година. Трябва обаче да гарантираме, че решаващата роля на местните и регионалните власти в кризисни ситуации е напълно отразена.“

По повод на програмата EU4Health , която Европейският парламент одобри на 9 март, докладчикът на КР Натали Сарабезол (FR/ПЕС), председател на Съвета на департамент Финистер, заяви в изказване през пленарната асамблея: „Сумата от 5,1 милиарда евро, предоставена по линия на програмата EU4Health, ще бъзе използвана за борба с неравнопоставеността в здравеопазването, за гарантиране на достъпна мидицина, за укрепване на нашите здравни системи и за засилване на сътрудничеството между страните. Местните и регионалните лидери се бориха усилено, за да осигурят подходящо финансиране, а с нашата подкрепа Европейският парламент успя да преодолее опасното и погрешно нежелание на държавите членки да предоставят подходящо финансиране за програми и подкрепа на равнище ЕС. Ще продължим да настояваме за по-голямо внимание и подкрепа за работата на регионите и градовете във връзка с предоставянето на здравни грижи.“

Карстен Уно Петерсен (DK/ПЕС), член на Регионалния съвет на Южна Дания и докладчик на КР относно трансграничното здравно обслужване , заяви: „Възможността за получаване на здравни грижи в друга държава спаси животи в настоящата криза. Затова съм доволен, че във водещата дългосрочна програма на ЕС за реакция в областта на здравеопазването — програмата EU4Health — се признава, че трансграничното сътрудничество има голям потенциал за повишаване на ефективността на здравните системи. Сега трябва да гарантираме, че държавите членки и Европейският парламент ще превърнат това признание в действие, като опростят достъпа до здравни грижи при преразглеждането на директивата за трансграничното здравно обслужване.“

Внедряването на ваксините и стандартизираното доказателство за ваксинация на равнище ЕС, наречено „цифров зелен сертификат“ от Европейската комисия , ще бъдат обсъдени от членовете на КР на 22 март на заседание на неговата Комисия по природни ресурси (NAT).

Обща информация

За контакт:

Андрю Гарднър

+32 473 943 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Share: