Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Местни лидери, членове на ЕП и комисар на ЕС предупреждават държавите членки: ‎ Европа не може да си позволи повече закъснения и съкращения на бъдещия бюджет на ЕС  

Европейските граждани искат да живеят в по-зелен, по-приобщаващ и по-интелигентен континент и настояват ЕС да изиграе своята роля, като предостави достатъчно инвестиции. Ето защо по време на пленарната сесия на Европейския комитет на регионите (КР), която се проведе в Брюксел днес, местни и регионални лидери, комисарят на ЕС по въпросите на бюджета и водещи членове на Европейския парламент призоваха националните правителства да прекратят тактическото позициониране и да постигнат съгласие по навременно и далновидно споразумение за бюджета на ЕС за периода 2021—2027 г.

По време на дебати с комисаря на ЕС по въпросите на бюджета Гюнтер Йотингер и председателя на Комисията по регионално развитие (REGI) на Европейския парламент Юнус Омаржи регионални и местни лидери в ЕС изразиха сериозна загриженост относно бавния темп на преговорите по следващата многогодишна финансова рамка (МФР), която определя таваните на разходите за всички политики на ЕС за периода 2021—2027 г. Съкращенията, предложени първоначално от Европейската комисия, също така рискуват да бъдат много по-големи, ако държавите членки не се съгласят да увеличат своите вноски и да въведат нови приходи, като например данъци върху пластмасите и интернет, за да финансират нови политики и да запълнят дупка в бюджета в резултат на излизането на Обединеното кралство от ЕС.

„Бюджетните ограничения, които задушават публичните инвестиции, и липсата на европейска солидарност възпират икономическия растеж, социалния напредък и регионалното равенство, което изостри популизма. Решението за следващия бюджет на ЕС ще бъде окончателното изпитание за новото европейско лидерство и ще определи равнището на амбициите на ЕС за идните години. Съкращенията ще блокират способността на регионите и градовете да постигнат приобщаващо, сплотено и устойчиво бъдеще в момент, когато гражданите изискват резултати“, заяви председателят на КР Карл-Хайнц Ламберц . Той добави, че националните вноски на ЕС в размер на 1   % от брутния национален доход (БНД) на ЕС-27 — изисквани от все по-голям брой национални правителства — биха били „жалки за 500-те милиона европейци“ и той отново отправи призива на КР за бюджет в размер на 1,3 % от БНД на ЕС-27 — позиция, споделена от Европейския парламент.

По време на дебата комисар Йотингер обясни, че без да се осигурят национални вноски за ЕС-27 от поне 1,114 % от БНД в следващия многогодишен бюджет на ЕС, както първоначално беше предложено от Европейската комисия, подкрепата за новите приоритети на ЕС ще бъде сериозно накърнена. „Тези, които искат да намалят бюджета на ЕС до 1 % от БНД на ЕС-27, пренебрегват необходимостта да се реагира на новите предизвикателства пред Европа и на дупката в бюджета в резултат на Брексит, което само по себе си ще доведе до недостиг от 84 млрд. евро през следващите седем години.“

Той призова местните и регионалните лидери да окажат натиск върху своите национални правителства да не отлагат повече вземането на решение относно следващия бюджет на ЕС. „Остават само 5 минути до полунощ. Ако до края на годината не бъде постигнато споразумение, рискуваме значително забавяне в началото на изпълнението на новите програми, които са още по-необходими, тъй като Европа е изправена пред икономическа стагнация.“

Председателят на комисия REGI Юнус Омаржи заяви: „Целта на Европейския съюз е да изгради икономика, която осигурява сближаване в полза на регионите, териториите и техните граждани. Сближаването не следва да бъде в услуга на икономиката, а напротив, икономиката следва да бъде в услуга на сближаването. Не бива да забравяме да напомним на държавните и правителствени ръководители и на Европейската комисия за това.“

Рискът от по-нататъшно намаляване на европейските структурни и инвестиционни фондове също беше обсъден в деня преди 8 октомври, вторник, на съвместно заседание на Комисията по регионално развитие на Европейския парламент и Комисията на КР по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС, организирано в рамките на Европейската седмица на регионите и градовете през 2019 г.

За контакт:

Пиерлуиджи Бода

Тел.: +32 2 282 2461

Мобилен телефон: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu