Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Местните лидери стартират инициатива, която да покаже интеграцията на мигрантите в регионите и градовете на ЕС  
Еврокомисарят Димитрис Аврамопулос подкрепя инициативата „Градове и региони за интеграция“, ръководена от Европейския комитет на регионите и четири водещи европейски сдружения на градове и региони

Европейският комитет на регионите, заедно с Асамблеята на европейските региони (AER), Съвета на европейските общини и региони (CEMR), Конференцията на периферните морски региони (CPMR) и Евроградове, подкрепиха регионите и общините, които приемат и интегрират новопристигналите в своите общности. Инициативата беше подкрепена от Димитрис Аврамопулос, член на Европейската комисия, отговарящ за въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството.

Инициативата „Градове и региони за интеграция на мигрантите“ — или #Regions4Integration — допълва редица съществуващи мрежи и проекти на сдружения на местните и регионалните власти в Европа. В качеството си на политическа асамблея на местните и регионалните власти в ЕС, Европейският комитет на регионите (КР) възнамерява да изгради коалиция с четири водещи европейски сдружения на градове и региони — Асамблеята на европейските региони (AER), Конференцията на периферните морски региони (CPMR), Съвета на европейските общини и региони (CEMR) и Евроградове — с цел да допринесе за изготвянето на програмата на ЕС в областта на миграцията, за да се гарантира, че гледната точка на местните и регионалните власти ще бъде взета предвид в по-голяма степен в бъдеще.

Карл-Хайнц Ламберц , председател на КР, заяви: „Много региони и градове отдавна приемат и интегрират успешно новопристигналите в своите общности. Те познават добавената стойност, която носят мигрантите, и цената на отказа от интеграция. Тази инициатива ще насърчи усилията, полагани на местно равнище, за интегриране на мигрантите и бежанците в цяла Европа. Нуждаем се от общ европейски подход, който инвестира в създаването на общности, които сплотяват и не разделят. Време е да сложим край на паниката, вселила се в политическия дискурс през последните години.“

По думите на комисар Аврамопулос тази инициатива допълва двугодишните усилия от страна на Европейската комисия за изграждане на „стабилен двустранен диалог с градовете и местните власти по въпросите на интеграцията“. Той заяви: „Ако някой ме попита кой според мен е един от приоритетите за Европа през следващите десетилетия, това би било успешното приобщаване на мигрантите в нашите общества. В периода между 2015 и 2017 г. фонд „Убежище, миграция и интеграция“ е съфинансирал 4800 мерки за подпомагане на интеграцията на граждани на трети държави в целия ЕС. Знаем, че достъпът до финансиране от ЕС може да се окаже предизвикателство за местните и регионалните власти, особено за малките местни и регионални органи на управление. Затова улеснихме достъпа местните власти до финансиране на мерки за интеграция за периода 2021—2027 г. и увеличихме финансирането“.

Решението за стартиране на инициативата на този етап — преди изборите за Европейски парламент и избора на нови европейски комисари и нов председател на Европейския съвет тази година — е израз на неговото убеждение, че лицата, отговорни за вземането на решения в ЕС, трябва да обмислят предоставянето на по-голяма политическа, техническа и финансова подкрепа за работата за интеграция в местните общности. Инициативата:

1. ще предостави политическа платформа на градовете и регионите, която да им даде възможност да разработват и представят предложения за политики на ЕС и финансиране на интеграцията на мигрантите;

2. ще осигури възможност за споделяне на добри практики за интеграция на мигрантите на местно равнище в области като достъп до пазара на труда, професионално обучение, образование, подкрепа за непридружени малолетни и непълнолетни лица и работа в партньорства с гражданското общество и др.;

3. ще насърчи партньорското обучение , по-специално свързвайки големи градове с по-голям опит в интеграцията с градове, които по-наскоро са започнали да приемат мигранти. Инициативата отделя специално внимание на малките и средните градове и администрациите в селските райони, които желаят да интегрират мигрантите, но не разполагат с необходимия опит и инструменти за това ;

4. ще допринесе за обмен на информация за европейското финансиране за подпомагане на интеграцията (ФУМИ и бъдещите ФУМИ, ЕСФ+ и други фондове за регионално развитие, които включват цели за интеграция на мигрантите);

5. ще разработи положително послание чрез споделяне на положителни примери и решения за политиките за интеграция като средство за борба с дезинформацията.

Сред изказалите се по време на дебата по случай стартирането на инициативата представители на европейски сдружения, които ще допринесат активно за инициативата, бяха: Магнус Бернтсон , председател на Асамблеята на европейските региони и заместник-председател на Регионалния съвет на Вестра Йоталанд; Руи Бетънкур , секретар по външните отношения на Регионалното правителство на Азорските острови, представляващ Конференцията на периферните морски региони ; Пиетро Пучо , кмет на Капачи, представляващ Съвета на европейските общини и региони и Матиас Де Клерк , кмет на Гент, представляващ Евроградове .

От 2015 г. Европейският комитет на регионите изготви препоръки относно редица правни предложения, представени от Европейската комисия в рамките на нейната Европейска програма за миграцията . Той изтъкна, че интеграцията е област на политиката, в която регионите и общините са от решаващо значение и че добре координираните политики могат да осигурят успешна интеграция за самите имигранти, за местната общност и за местната икономика.

Инициативата е отворена за всички местни и регионални политици, които могат да споделят своя опит посредством # Regions4Integration.

Повече информация можете да намерите на уебсайта на КР или по електронна поща .

За контакт:

Андрю Гарднър

Тел.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-LAUNCH-INITIATIVE-MIGRANT-INTEGRATION-EU-REGIONS-CITIES.ASPX

Предложенията на ЕС са желан стимул за законната миграция
Предложенията на ЕС са желан стимул за законната миграция
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-LAUNCH-INITIATIVE-MIGRANT-INTEGRATION-EU-REGIONS-CITIES.ASPX

Регионалните и местните лидери в ЕС настояват за инвестиции в местното производство за осигуряването на устойчиви храни на достъпни цени
Регионалните и местните лидери в ЕС настояват за инвестиции в местното производство за осигуряването на устойчиви храни на достъпни цени
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SCHENGEN-MIGRATION-RIGHTS-CRISES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-LAUNCH-INITIATIVE-MIGRANT-INTEGRATION-EU-REGIONS-CITIES.ASPX

Schengen and migration rights should not be compromised in crises
Schengen and migration rights should not be compromised in crises
13.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/7TH-MEETING-EUROPEAN-MIGRATION-FORUM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-LAUNCH-INITIATIVE-MIGRANT-INTEGRATION-EU-REGIONS-CITIES.ASPX

Call for expression of interest: 7th meeting of the European Migration Forum
Call for expression of interest: 7th meeting of the European Migration Forum
20.07.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/MIGRATION-GREECE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-LAUNCH-INITIATIVE-MIGRANT-INTEGRATION-EU-REGIONS-CITIES.ASPX

Migration is European issue "par excellence"
Migration is European issue "par excellence"
28.06.2022