Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Местните лидери стартират инициатива, която да покаже интеграцията на мигрантите в регионите и градовете на ЕС  
Еврокомисарят Димитрис Аврамопулос подкрепя инициативата „Градове и региони за интеграция“, ръководена от Европейския комитет на регионите и четири водещи европейски сдружения на градове и региони

Европейският комитет на регионите, заедно с Асамблеята на европейските региони (AER), Съвета на европейските общини и региони (CEMR), Конференцията на периферните морски региони (CPMR) и Евроградове, подкрепиха регионите и общините, които приемат и интегрират новопристигналите в своите общности. Инициативата беше подкрепена от Димитрис Аврамопулос, член на Европейската комисия, отговарящ за въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството.

Инициативата „Градове и региони за интеграция на мигрантите“ — или #Regions4Integration — допълва редица съществуващи мрежи и проекти на сдружения на местните и регионалните власти в Европа. В качеството си на политическа асамблея на местните и регионалните власти в ЕС, Европейският комитет на регионите (КР) възнамерява да изгради коалиция с четири водещи европейски сдружения на градове и региони — Асамблеята на европейските региони (AER), Конференцията на периферните морски региони (CPMR), Съвета на европейските общини и региони (CEMR) и Евроградове — с цел да допринесе за изготвянето на програмата на ЕС в областта на миграцията, за да се гарантира, че гледната точка на местните и регионалните власти ще бъде взета предвид в по-голяма степен в бъдеще.

Карл-Хайнц Ламберц , председател на КР, заяви: „Много региони и градове отдавна приемат и интегрират успешно новопристигналите в своите общности. Те познават добавената стойност, която носят мигрантите, и цената на отказа от интеграция. Тази инициатива ще насърчи усилията, полагани на местно равнище, за интегриране на мигрантите и бежанците в цяла Европа. Нуждаем се от общ европейски подход, който инвестира в създаването на общности, които сплотяват и не разделят. Време е да сложим край на паниката, вселила се в политическия дискурс през последните години.“

По думите на комисар Аврамопулос тази инициатива допълва двугодишните усилия от страна на Европейската комисия за изграждане на „стабилен двустранен диалог с градовете и местните власти по въпросите на интеграцията“. Той заяви: „Ако някой ме попита кой според мен е един от приоритетите за Европа през следващите десетилетия, това би било успешното приобщаване на мигрантите в нашите общества. В периода между 2015 и 2017 г. фонд „Убежище, миграция и интеграция“ е съфинансирал 4800 мерки за подпомагане на интеграцията на граждани на трети държави в целия ЕС. Знаем, че достъпът до финансиране от ЕС може да се окаже предизвикателство за местните и регионалните власти, особено за малките местни и регионални органи на управление. Затова улеснихме достъпа местните власти до финансиране на мерки за интеграция за периода 2021—2027 г. и увеличихме финансирането“.

Решението за стартиране на инициативата на този етап — преди изборите за Европейски парламент и избора на нови европейски комисари и нов председател на Европейския съвет тази година — е израз на неговото убеждение, че лицата, отговорни за вземането на решения в ЕС, трябва да обмислят предоставянето на по-голяма политическа, техническа и финансова подкрепа за работата за интеграция в местните общности. Инициативата:

1. ще предостави политическа платформа на градовете и регионите, която да им даде възможност да разработват и представят предложения за политики на ЕС и финансиране на интеграцията на мигрантите;

2. ще осигури възможност за споделяне на добри практики за интеграция на мигрантите на местно равнище в области като достъп до пазара на труда, професионално обучение, образование, подкрепа за непридружени малолетни и непълнолетни лица и работа в партньорства с гражданското общество и др.;

3. ще насърчи партньорското обучение , по-специално свързвайки големи градове с по-голям опит в интеграцията с градове, които по-наскоро са започнали да приемат мигранти. Инициативата отделя специално внимание на малките и средните градове и администрациите в селските райони, които желаят да интегрират мигрантите, но не разполагат с необходимия опит и инструменти за това ;

4. ще допринесе за обмен на информация за европейското финансиране за подпомагане на интеграцията (ФУМИ и бъдещите ФУМИ, ЕСФ+ и други фондове за регионално развитие, които включват цели за интеграция на мигрантите);

5. ще разработи положително послание чрез споделяне на положителни примери и решения за политиките за интеграция като средство за борба с дезинформацията.

Сред изказалите се по време на дебата по случай стартирането на инициативата представители на европейски сдружения, които ще допринесат активно за инициативата, бяха: Магнус Бернтсон , председател на Асамблеята на европейските региони и заместник-председател на Регионалния съвет на Вестра Йоталанд; Руи Бетънкур , секретар по външните отношения на Регионалното правителство на Азорските острови, представляващ Конференцията на периферните морски региони ; Пиетро Пучо , кмет на Капачи, представляващ Съвета на европейските общини и региони и Матиас Де Клерк , кмет на Гент, представляващ Евроградове .

От 2015 г. Европейският комитет на регионите изготви препоръки относно редица правни предложения, представени от Европейската комисия в рамките на нейната Европейска програма за миграцията . Той изтъкна, че интеграцията е област на политиката, в която регионите и общините са от решаващо значение и че добре координираните политики могат да осигурят успешна интеграция за самите имигранти, за местната общност и за местната икономика.

Инициативата е отворена за всички местни и регионални политици, които могат да споделят своя опит посредством # Regions4Integration.

Повече информация можете да намерите на уебсайта на КР или по електронна поща .

За контакт:

Андрю Гарднър

Тел.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-LAUNCH-INITIATIVE-MIGRANT-INTEGRATION-EU-REGIONS-CITIES.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-LAUNCH-INITIATIVE-MIGRANT-INTEGRATION-EU-REGIONS-CITIES.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-LAUNCH-INITIATIVE-MIGRANT-INTEGRATION-EU-REGIONS-CITIES.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-LAUNCH-INITIATIVE-MIGRANT-INTEGRATION-EU-REGIONS-CITIES.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/RECONSTRUCTION-OF-UKRAINE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-LAUNCH-INITIATIVE-MIGRANT-INTEGRATION-EU-REGIONS-CITIES.ASPX

EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
17.03.2023