Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Предложенията относно ОСП след 2020 г. няма да позволят на ЕС да постигне целите си за запазване на семейното селско стопанство и жизнеспособността на селските райони  

В отговор на представеното днес от Европейската комисия предложение за общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. Карл-Хайнц Ламберц (Белгия/ПЕС) — председател на Европейския комитет на регионите — заяви: „ Драстичните съкращения в бюджета за развитие на селските райони, увеличаването на съфинансирането за политиката за развитие на селските райони и изваждането на финансирането на развитието на селските райони чрез ОСП от рамките на политиката на сближаване няма да позволят да бъде запазено селското стопанство във всички територии, както и жизнеспособността на селските райони, с цел да се постигне целта за териториално сближаване, заложена в Договора от Лисабон “.

Председателят на КР смята, че извън рамките на ОСП е наложително във всички европейски политики да се вземат предвид селските райони — техните нужди действително превишават в голяма степен възможностите на стълба за развитие на селските райони на ОСП. В този смисъл Комисията трябва да гарантира по-добро равновесие, като се отчитат конкретните нужди на селските и крайградските райони, по-специално в рамките на политиката на сближаване.

От своя страна докладчикът на КР относно бъдещето на ОСП след 2020 г. , Гийом Кро (Франция/ПЕС) , заместник-председател на Регионалния съвет на Окситания, изтъкна: „ Голяма част от земеделските стопани продават продукцията си на загуба и не получават достойни за труда си доходи. Без справедливи цени за селскостопанските продукти и икономическо признаване младите хора ще продължат да странят от тази професия. При все това предложеният днес от Комисията нов регламент за общата организация на пазарите няма да бъде достатъчен за предотвратяване на кризите в сектора. Комисията трябва да предложи на земеделските стопани по-ефективни и свързани с по-малки разходи инструменти за регулиране на пазарите, отколкото задействането на кризисни мерки впоследствие “.

Въпреки че Комитетът приветства по-справедливото разпределение на преките плащания между държавите на ЕС и въвеждането на преразпределително плащане за първите хектари, той поставя под въпрос действителното въздействие на предложенията на Комисията във връзка с тавана или прогресивното намаляване. Той призовава Комисията да оцени процента на помощта, който може да бъде ефективно разпределен за дребните земеделски стопани във всяка държава членка посредством тези нови механизми за преразпределение.

Допълнителна информация

Становище на КР относно „ ОСП след 2020 г.

За контакт:

Натали Вандел

тел.: (+32) 22822499

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LES-PROPOSITIONS-SUR-LA-PAC-APRES-2020-.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LES-PROPOSITIONS-SUR-LA-PAC-APRES-2020-.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LES-PROPOSITIONS-SUR-LA-PAC-APRES-2020-.ASPX

Започна подаването на кандидатури за наградите на ЕС за биологично производство
Започна подаването на кандидатури за наградите на ЕС за биологично производство
27.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LES-PROPOSITIONS-SUR-LA-PAC-APRES-2020-.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LES-PROPOSITIONS-SUR-LA-PAC-APRES-2020-.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023