Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Фонд за справедлив преход: градовете и регионите приветстват подкрепата на ЕС за социално справедлив и устойчив екологичен преход  

Европейската асамблея на местните и регионалните политици прие своите препоръки относно Фонда за справедлив преход , чиято цел е да подпомогне регионите да посрещнат предизвикателствата на екологичния преход. Докладчикът Войко Оберснел (HR/ПЕС), кмет на Риека, призовава за амбициозна подкрепа от ЕС, така че никой и нито една територия да не бъдат изоставени в прехода към една съживена и екологосъобразна икономика.

Членовете на КР приветстват предложението на Европейската комисия за Фонд за справедлив преход (JTF) и неговия неотдавна увеличен бюджет в размер до 40 милиарда евро в становище с докладчик Войко Оберснел (HR/ПЕС) , кмет на Риека. Той ще бъде ключов инструмент за подпомагане на регионите и териториите, които постепенно преустановяват производството и използването на каменни или лигнитни въглища, торф и битуминозни шисти, или преобразуват своите промишлени отрасли с висока въглеродна интензивност.

Фондът за справедлив преход е от ключово значение, за да се подпомогнат регионите в Европа с най-високи въглеродни емисии по пътя им към екологосъобразно възстановяване както за постигане на напредък във връзка с общата цел за намаляване на емисиите на парникови газове, така и за преобразуване на тяхната икономика и изграждане на по-устойчиво на сътресения бъдеще за техните общности. В качеството си на Европейски комитет на регионите призоваваме достъпът до Фонда да бъде ограничен само до онези, които се ангажират с целите на Европейския зелен пакт и на Парижкото споразумение, включително целта на ЕС за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. За нас е от основно значение Фондът за преход да е не само справедлив, но и равнопоставен“ , заяви г-н Оберснел.

Освен това КР приветства създаването на Платформата за справедлив преход, с която се ангажира да сътрудничи. Тя може да се възползва от положителния опит на Платформата на въгледобивните региони в преход и следва да гарантира, че всички съответни заинтересовани страни работят заедно в партньорство за справяне със структурните промени в засегнатите региони.

„Като градове и региони искаме да направим така, че нашият глас да се чува и трябва да участваме активно в подготовката на териториалните планове за справедлив преход. Пандемията ни показа много бързо, че трябва да преосмислим нашите общности и икономически модел по по-социално справедлив и устойчив начин“ , заяви г-н Оберснел.

Приемането на становището беше съпътствано от дебат на високо равнище относно Европейския зелен пакт – стратегията на ЕС за растеж с оглед постигането на неутралност по отношение на климата до 2050 г. На 15 юни КР стартира работната група „Зелен пакт на местно равнище“ , която има за цел да превърне Зеления пакт в конкретни проекти и пряко финансиране за градовете и регионите за постигане на устойчив преход по места.

Допълнителна информация:

За контакт:

Кармен Шмидле

Тел.: +32 (0)2 282 2366

Мобилен телефон: +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Споделяне :