Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Председателите Юнкер и Таяни ще обсъдят бъдещето на Европа с местните лидери  
Председателят на КР г-н Ламберц ще произнесе реч на тема „ Състоянието на Европейския съюз: гледната точка на регионите и градовете “ .

Европейската седмица на регионите и градовете ще бъде открита в Брюксел на 8 октомври с дебат на тема „Бъдещето на Европа е сближаване“ , в който ще участват председателят на Европейския комитет на регионите (КР) Карл-Хайнц Ламберц, председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, еврокомисар Корина Крецу и заместник-председателят на Европейския парламент Павел Теличка. На следващия ден, в присъствието на председателя на Европейския парламент, председателят Ламберц ще изложи визията си за бъдещето на Европа в ежегодната си реч Състоянието на Европейския съюз: гледната точка на регионите и градовете . На пленарната си сесия КР ще приеме и позицията си по бюджета на ЕС и теми като миграцията, научните изследвания, действията в областта на климата и пластмасите за еднократна употреба.

8–11 октомври, 16-а Европейска седмица на регионите и градовете (#EURegionsWeek)

Под надслов „За силна политика на сближаване на ЕС след 2020 г.“ #EURegionsWeek ще събере в Брюксел повече от 6 000 експерти по регионална политика и практикуващи специалисти от ЕС. Председателят Юнкер ще се присъедини към председателя Ламберц , комисар Крецу и заместник-председателя Теличка по време на откриването на 8 октомври, понеделник, от 14,30 ч.. По време на семинарите и дискусиите, които ще се проведат през тази седмица, ще бъде обсъдена необходимостта от силна политика на сближаване след 2020 г.

Вж. програмата за медиите ; откриването ще се предава на живо на уебсайта на КР.

Прояви, свързани с #CohesionAlliance

Алиансът за сближаване (#CohesionAlliance) – коалиция от съмишленици, които считат, че политиката на сближаване трябва да остане един от стълбовете на бъдещия ЕС – ще обсъди първите си постижения и текущите преговори на поредица от прояви, посветени на бъдещето на политиката на сближаване, в рамките на #EURegionsWeek, както и по време на дискусионни форуми с участието на партньорски сдружения и експерти.

За повече информация: www.cohesionalliance.eu

9 октомври, 15,00 : „Състояние на Съюза: гледната точка на регионите и градовете“

С речта на председателя Ламберц ще бъде открита пленарната сесия на КР, която ще е съсредоточена върху най-належащите проблеми, пред които са изправени понастоящем градовете и регионите в Европейския съюз, включително: следващия дългосрочен бюджет на ЕС ( позицията на КР ще бъде приета същия ден), бъдещето на регионалната политика на ЕС, интеграцията, устойчивото развитие и демокрацията в ЕС, по-конкретно участието на регионите и градовете в процеса на вземане на решения и инициативите на местно равнище за възстановяване на връзката на гражданите с Европа.

След това ще се проведе дебат между членовете на КР и председателя Таяни, който ще открие първия ден от октомврийската сесия на КР. След дебата ще бъде приет докладът на КР относно „Размисъл за Европа: гласът на местните и регионалните власти за възстановяване на доверието в Европейския съюз“ , изготвен по искане на председателя на Европейския съвет Доналд Туск . Докладът е кулминацията на двугодишната съвместна работа с повече от 40 000 граждани и 110 местни и регионални власти.

Речта на председателя Ламберц и дебатът с председателя Таяни ще бъдат предавани на живо в интернет: www.cor.europa.eu/sotreg.go  

9 и 10 октомври: дневният ред на #CoRplenary включва още:

Бъдещият бюджет на ЕС за периода 2021–2027 г.

Бюджетът и приоритетите на ЕС за следващото десетилетие ще бъдат обсъдени по време на разискването по позицията на КР относно Пакета за многогодишната финансова рамка за периода 2021–2027 г , изготвена от докладчика Никола Доброславич (Хърватия/ЕНП). Асамблеята ще разгледа по-подробно и следните предложения за бюджета на ЕС:

„Хоризонт Европа“: Девета рамкова програма за научни изследвания и иновации“ с докладчик Кристоф Клержо (Франция/ПЕС)

„Механизъм за свързване на Европа“ с докладчик Изабел Будино (Франция/ПЕС)

„Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР)“ с докладчик Натали Сарабезол (Франция/ПЕС)

„Програма „Права и ценности“ с докладчик Франсоа Декостер (Франция/АЛДЕ)

„Предложение за фонд „Убежище и миграция“ с докладчик Петер Босман (Словения/ПЕС)

„Бъдещето на Програмата за околна среда и действия по климата (LIFE)“ с докладчик Марко Дус (Италия/ПЕС)

Други становища, които ще бъдат приети на #CoRplenary:

„Европейски орган по труда“ с докладчик Дорис Кампус (Австрия/ПЕС)

„Принос на местните и регионалните власти на ЕС за 14-ата конференция на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие“ с докладчик Роби Бивер (Люксембург/ПЕС)

„Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика“ с докладчик Андре ван де Надорт (Нидерландия/ПЕС)

„Предложение за директива за пластмасовите изделия за еднократна употреба“ с докладчик Сирпа Хертел (Финландия/ЕНП)

„Интегриране на спорта в програмата на ЕС за периода след 2020 г.“ с докладчик Роберто Пела (Италия/ЕНП)

„Чисти пристанища, чисти морета – пристанищни приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби“ с докладчик Спирос Спиридон (Гърция/ЕНП)

„Пакет за справедливо данъчно облагане“ с докладчик Пол Линдквист (Швеция/ЕНП)

„План за действие в областта на цифровото образование“ с докладчик Доменико Гамбакорта (Италия/ЕНП)

„Изграждане на по-силна Европа: ролята на политиките за младежта, образованието и културата“ с докладчик Джилиан Форд (Обединено кралство/ЕА)

„Оценка на риска в хранителната верига“ с докладчик Милослав Репаски (Словакия/ЕА)

„Нов търговски механизъм за потребителите“ с докладчик Самуел Азопарди (Малта/ЕНП)

Практическа информация :

Откриване на #EURegionsWeek ;

Къде: конферентен център SQUARE, Rue Mont des Arts, Брюксел 1000

Кога: 8 октомври, понеделник, 14,30 ч.;

Ще се предава на живо на уебсайта на КР

Европейска седмица на градовете и регионите – програма за медиите

#SOTREG и #CoRplenary :

Къде: сграда „Charlemagne“ (Европейска комисия), Rue de la Loi, Брюксел

Кога: 9 октомври, вторник, 15,00 ч.– 21,00 ч.; 10 октомври, сряда, 9,00 ч. – 13,00 ч.

Пленарна сесия – дневен ред и документи

Пленарната сесия ще се предава на живо на уебсайта на КР

Пленарна сесия – програма за медиите

За контакт: PresseCdr@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023