Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
КР и Европейската комисия стартират партньорство, за да помогнат на местните власти да интегрират мигрантите и да прилагат новия пакт за миграцията и убежището  

Председателят Цицикостас и комисар Йохансон обявиха споразумението на пленарната сесия на КР

Европейската комисия и Европейският комитет на регионите обединяват усилията си, за да развият ново партньорство за увеличаване на подкрепата за работата в областта на интеграцията, извършвана от градовете и регионите в ЕС. Партньорството беше обявено на днешната пленарна сесия на КР от председателя на Комитета на регионите (КР) Апостолос Цицикостас и от европейския комисар, отговарящ за вътрешните работи, Илва Йохансон.

Новото партньорство в областта на интеграцията ще подкрепя градовете и регионите в ЕС чрез три основни направления на работа:

Изграждане на открит и редовен диалог между институциите на ЕС и местните и регионалните власти по въпросите на интеграцията;

Изграждане на капацитет и насърчаване на обмена на опит между местните и регионалните власти;

Подобряване на доказателствата и данните за интеграцията на местно равнище.

Партньорството ще се основава на добре установеното сътрудничество между Европейската комисия и Европейския комитет на регионите в рамките на инициативата „Градове и региони за интеграция“ , чието начало беше поставено от Европейския комитет на регионите през 2019 г., за да се предложи политическа платформа за европейските кметове и регионални лидери за обмен на информация и представяне на положителни примери за интеграция на мигрантите и бежанците.

Апостолос Цицикостас (Гърция/ЕНП), председател на Европейския комитет на регионите и управител на регион Централна Македония, заяви: „Миграцията не е предизвикателство само за няколко държави членки: тя е въпрос, засягащ целия Европейски съюз . ЕС трябва да подкрепя региони, градове и острови, като Лесбос, Лампедуза и Канарските острови, които са на предната линия в осигуряването на подкрепа, интеграция и други услуги на новопристигналите мигранти. Въпреки че местните власти въведоха много успешни и иновативни практики за интеграция, те все още са изправени пред предизвикателства при достъпа до финансиране, данни и знания, по-специално в малките градове и селските райони. Партньорството ще подкрепи техните усилия и ще покаже конкретно, че ЕС е на тяхна страна в справянето с множеството предизвикателства, пред които са изправени.“

Комисарят г-жа Йохансон заяви: „Интеграцията се случва във всяко село, град и регион, където мигрантите живеят, работят, учат се и участват в дейности като например спорт. Местните и регионалните власти предоставят основни услуги в областта на здравеопазването, жилищното настаняване и образованието. Те организират спортни и културни дейности, където новодошлите се срещат с хора и намират приятели. С нетърпение очаквам да работя в по-тясно сътрудничество с Комитета на регионите в подкрепа на усилията за интеграция на градовете и регионите.“

Марк Шпайх (Германия/ЕНП), държавен секретар по федерални, европейски и международни въпроси на Северен Рейн-Вестфалия и председател на Комисията по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи (CIVEX) на КР заяви: „ Местните и регионалните власти заемат централно място в социалното приобщаване и солидарността, затова съм много доволен, че Европейската комисия признава местните и регионалните власти за ключови участници и че вместо ЕС да работи паралелно, Комисията иска да постави общините и регионите в центъра на своите програми.

КР ще постигне съгласие по препоръките си относно новия пакт за миграцията и убежището на пленарната си сесия през март 2021 г. Докладчикът на КР Антйе Гротхер (Германия/ПЕС), заместник-председател на Градския парламент на Бремен, заяви: „Справянето с миграцията не започва, нито завършва с приемането на мигранти и бежанци. Ето защо Планът за действие за интеграция и приобщаване е неразделна част от един цялостен подход към миграцията, който поставя местните и регионалните власти в центъра на действията за борба с дискриминацията, насърчаване на интеграцията и гарантиране на равен достъп до обществени блага и услуги за мигрантите. Приобщаващите общества са не само по-справедливи, но и по-проспериращи общества и това започва на най-близкото до гражданите равнище.

КОНТЕКСТ

Предложението на Европейската комисия за нов пакт за миграцията и убежището е „приветствана и необходима“ инициатива, която, ако бъде одобрена, ще спомогне за изграждането на устойчиви общности, както и за управлението на миграцията, заяви председателят на Европейския комитет на регионите. Той участва в дебат, по време на който европейският комисар Илва Йохансон призова регионите и градовете да се възползват от увеличеното финансиране от ЕС в подкрепа на интеграцията на имигрантите.

Основен стълб на новия пакт за миграцията и убежището , представен за първи път през септември 2020 г., е План за действие за интеграция и приобщаване за периода 2021—2027 г. , изготвен през ноември. В следващия дългосрочен бюджет на ЕС се предвижда много по-голямо финансиране от ЕС за интеграционни проекти и програми за периода 2021—2027 г.

През март 2019 г. КР създаде инициативата „Градове и региони за интеграция“ — # regions4integration, насочена към обединяване на градовете и регионите, които се интересуват от обмен на опит в интеграционните политики и от намиране на повече информация за възможностите за осигуряване на финансиране от ЕС за тяхната работа по включването на мигрантите в местните общности и местните икономики.

Последният транш от финансирането от ЕС , възлизащ на общо 37,2 милиона евро, беше публикуван в края на ноември и с него ще се подкрепят проекти, които помагат на деца мигранти и жертви на трафик, улесняват достъпа до основни услуги, включват мигранти в разработването и прилагането на интеграционни политики и подпомагат развитието на многостранни партньорства.

Допълнителна информация:

Снимките от 141-вата пленарна сесия на Европейския комитет на регионите са на разположение на галерията на КР във Flickr .

За контакт:

Андрю Гарднър

Тел. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/RECONSTRUCTION-OF-UKRAINE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/INTEGRATE-MIGRANTS.ASPX

EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
17.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/INTEGRATE-MIGRANTS.ASPX

Предложенията на ЕС са желан стимул за законната миграция
Предложенията на ЕС са желан стимул за законната миграция
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SCHENGEN-MIGRATION-RIGHTS-CRISES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/INTEGRATE-MIGRANTS.ASPX

Schengen and migration rights should not be compromised in crises
Schengen and migration rights should not be compromised in crises
13.10.2022