Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Среща на върха относно екологосъобразния преход: автомобилните региони — фактор от решаващо значение за успеха!  

Политически лидери от автомобилните региони (CoRAI) се срещнаха с комисаря по бюджета Йоханес Хан, членове на Комисията по териториално сближаване на Европейския комитет на регионите (COTER) и представители на автомобилната промишленост, за да обсъдят ролята на автомобилните региони за постигането на успешен екологичен преход. Проявата се проведе на 14 октомври като част от Европейската седмица на регионите и градовете (гледайте записа тук ).

Пандемията засяга автомобилната промишленост и сектора на доставките в момент, когато те инвестират сериозно в екологосъобразния преход. Тази година продажбите на превозни средства намаляха с 32 %, което доведе до масови съкращения на работни места в автомобилните региони. Европейският зелен пакт и бюджетът на ЕС ще играят ключова роля в подпомагането на автомобилните региони и промишлеността да се справят с този преход.

Във встъпителното си слово на срещата на върха относно екологосъобразния преход комисар Йоханес Хан подчерта, че „ регионите на Европа са в основата на екологичния и цифровия преход и на плана на ЕС за възстановяване. Именно МСП, европейските вериги за създаване на стойност и европейската промишленост ще стимулират иновациите, ще създадат работни места и ще стимулират икономическия растеж в Европа.“

Кристофер Дрекслер (Австрия/ЕНП), председател на междурегионалната група на Комитета на регионите относно автомобилната промишленост и министър в регионалното правителство на Щирия, приветства участниците и подчерта, че „автомобилната промишленост и секторът на доставките и европейските региони, в които те се развиват, се намират в драматична ситуация. Ние, европейските региони, трябва да обединим усилията си, за да направим този необходим преход. Надяваме се, че в резултат на това ще станем още по-силни. Иновациите и международното сътрудничество винаги са били формулата за успех на Щирия. Щирия е автомобилен регион, в който се развива научноизследователска и развойна дейност. Ще използваме тази новаторска сила заедно с други автомобилни региони в Европа, за да излезем от тази криза и да създадем нови работни места.“

„За да се сведат до минимум вредите за заетостта и конкурентоспособността на промишлеността, Европейският съюз трябва да помогне за модернизирането и подобряването на настоящите фабрики на континента, за успешното модернизиране на сектора в съответствие със Зеления пакт“ , добави Франсиско Игеа Арискета (Испания/Renew Europe), заместник-председател на регионалното правителство на Кастилия и Леон. „Десетки хиляди работни места в региона на Кастилия и Леон и милиони работни места в цяла Европа зависят от автомобилната промишленост.“

Мария Виктория Чивите Наваскуес (Испания/ПЕС), председател на регионалното правителство на Навара, води своя регион към електронна мобилност: „Навара се превърна в идеална зона за автомобилни тестове, насочвайки капацитета на промишления автомобилен сектор към разработването на електрически превозни средства и техните компоненти, както и насърчавайки разработването и прилагането на нови решения за мобилност в Навара.“

Има повече от един път към екологосъобразната мобилност. „Целта трябва да бъде постигането на ефективно намаляване на емисиите, а не приоритизирането на някои технологии пред други“ , заяви Франсиско Игеа Арискета . Практически пример даде Йонас Стрьомберг (Скания) : „ Знаете ли, че отпадъците от 1 000 души могат да захранват автобус в продължение на една година? Процесът на възлагане на обществени поръчки на регионално и градско равнище, ориентиран в по-голяма степен към системата, е от ключово значение за постигането на тази цел.“

Йозеф Берени (Словакия/ЕНП), заместник-председател на Търнавски регион призова за тясно сътрудничество между промишлеността и регионите, като подчерта, че: „що се отнася до автомобилната промишленост в Търнавски регион, считаме, че сътрудничеството между регионалното правителство, бизнеса и промишлеността е от решаващо значение, особено по време на кризата с COVID-19. Повишаването на конкурентоспособността на автомобилното производство, цифровизацията и иновациите всички играят ключова роля по пътя към устойчиво бъдеще.“

„Производството на автомобилни части предоставя основни решения за превръщането на екологосъобразния и цифровия преход на мобилността в реалност. COVID-19 ускори промяната, но също така създаде много допълнителен натиск, не на последно място върху равнищата на заетост. Европа се нуждае от силна автомобилна екосистема, за да остане конкурентоспособна и да напредва с амбициозни цели в областта на околната среда, цифровите технологии и пътната безопасност. Нуждаем се от политическа рамка на всички равнища — регионално, национално и европейско — която е „отворена към технологиите“ и подкрепя във възможно най-голяма степен иновациите“ , обобщи Зигрид де Фрис , генерален секретар на Европейската асоциация на доставчиците на автомобилни части (CLEPA).

Бележка към редакторите:

CoRAI е междурегионалната група на Европейския комитет на регионите „Бъдещето на автомобилната промишленост“, която обединява над 30 политически лидери от автомобилните региони с цел насърчаване на сътрудничеството между местните и регионалните власти.

За контакт:

Давид Крус

Тел.: +32 (0)470 881037

david.crous@cor.europa.eu

Кармен Шмидле

Тел.: +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu