Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Европейската комисия и Европейският комитет на регионите ‎ започват сътрудничество за изпълнение на Зеления пакт на местно равнище  

Европейската комисия и Европейският комитет на регионите (КР) поеха ангажимент за нов етап на сътрудничество за ускоряване на изпълнението на Зеления пакт в регионите и градовете на Европа. По време на дебат с Франс Тимерманс изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за Европейския зелен пакт, призова местните и регионалните власти да поемат отговорност и да оформят Зеления пакт в областите, попадащи в обхвата на тяхната компетентност. Членовете на КР приветстваха сътрудничеството и изразиха подкрепа за Зеления пакт като основно средство на ЕС за гарантиране на екологично и приобщаващо икономическо възстановяване във всички региони, градове и села.

Новото сътрудничество има за цел да предостави на местните и регионалните власти подкрепата и знанията, от които те се нуждаят, за да кандидатстват по-ефективно за средства за възстановяване на национално равнище и за фондовете на ЕС с цел да реализират Зеления пакт във всяка общност, по-специално по отношение на подобряването на енергийната ефективност на сградите, развитието на устойчив транспорт и опазването на естествените местообитания. Двете институции ще работят заедно за овластяване и мобилизиране на местните и регионалните власти в Европа, като същевременно работят с националните правителства, за да поставят Зеления пакт в центъра на своите национални инвестиционни планове.

Апостолос Цицикостас , председател на Европейския комитет на регионите и управител на регион Централна Македония в Гърция, заяви: „ Няма да допуснем пандемията да възпрепятства нашия ангажимент за опазване на околната среда. Нуждаем се от екологично, справедливо и устойчиво възстановяване за всички региони и градове, градски и селски, богати и бедни. Сега трябва да действаме заедно, като ускорим екологичния преход чрез осъществяването на конкретни проекти на местно равнище. Нашето ново сътрудничество с Европейската комисия е повратна точка в партньорството ни. То ще предостави възможности, подкрепа и мобилизиране на местните и регионалните власти за изпълнение на Зеления пакт по улиците ни и за изпълнение на обещанията ни към нашите граждани и деца.“

В изказване по време на пленарната сесия, Франс Тимерманс , изпълнителен заместник-председател на Европейската комисия и комисар по въпросите на Европейския зелен пакт, заяви: „Действията в областта на климата започват по улиците на нашите градове и квартали. Европейската комисия и Европейският комитет на регионите ще работят заедно за вълната на саниране, чистия транспорт и зелените градове. Комитетът би трябвало да получи място в Политическия съвет на Конвента на кметовете и да бъде ключова част от нашия пакт за климата, който ще стартира тази година и чиито членове ще станат посланици по въпросите на климата. Нека започнем работата в областта на климата в нашите региони, които могат да вдъхновят останалия свят.“

Неотдавна КР създаде работната група „Зелен пакт на местно равнище“ , за да гарантира, че стратегията на ЕС за устойчив растеж и плановете за възстановяване от COVID-19 се превръщат в пряко финансиране за градовете и регионите.

На заместник-председателя Франс Тимерманс беше предоставен сборник с 200 най-добри практики от членовете на КР, които показват как градовете и регионите вече осъществяват прехода по места чрез конкретни проекти, свързани с енергийната ефективност, транспорта с ниски емисии, устойчивото управление на храните и зелената инфраструктура.

Дебатът относно Зеления пакт се проведе по време на 140-ата пленарна сесия на КР и Европейската седмица на регионите и градовете , на която беше представен първият годишен барометър за състоянието на регионите и градовете и бяха проведени дебати с председателя Урсула фон дер Лайен и канцлера Ангела Меркел​.

Асамблеята обсъди редица предложения по ключови теми на Зеления пакт :

Пакт за климата : Кметът на Варшава Рафал Тжасковски (Полша/ЕНП) представи своето становище относно Европейския пакт за климата . Г-н Тжасковски заяви: „Изцяло сме ангажирани да работим за Зеления пакт. Искаме да постигнем амбициозни и реалистични цели в полза на нашите общности и за да създадем нови работни места. Пактът за климата би трябвало да се основава на два стълба. Първо, тясно сътрудничество между местните и регионалните власти и институциите на ЕС по конкретни проекти като санирането на сгради. Второ, Пактът за климата би трябвало да бъде шапка за местни партньорства в областта на климата в целия ЕС, за да се учим едни от други. Като кмет на Варшава знам до каква степен нашите бюджети бяха намалени заради пандемията. Поради това е от решаващо значение да имаме пряк достъп до фондовете на ЕС за прилагане на устойчиви политики.“

Устойчиви градове : Хуан Еспадас (Испания/ПЕС) , кмет на Севиля, председател на комисия ENVE на КР и на работната група „Зелен пакт на местно равнище“, представи своето становище относно „Обновяване на Лайпцигската харта за устойчиви европейски градове“ . Г-н Еспадас каза: „Около 68 % от световното население ще живее в градски райони до 2050 г., така че градовете могат и трябва да бъдат движещата сила за изграждането на устойчиво бъдеще. Призоваваме германското председателство на ЕС да направи обновената Лайпцигска харта обвързваща на европейско равнище, така че тя, заедно с Европейския зелен пакт, целите за устойчиво развитие и една по-силна програма за градовете, да може да стане основната пътна карта на нашите градове за създаване на благосъстояние за всички.“

Биологичното разнообразие: Докладчикът Роби Бивер (Люксембург/ПЕС), член на Общинския съвет на Бетембург, представи становището на КР относно „Биологичното разнообразие на градовете и регионите след 2020 г. във връзка с 15-ата конференция на страните по Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие и стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г.“ . Докладчикът Бивер: „Изпращаме предупредителен сигнал за обръщане на кривата на загубата на биологично разнообразие и екосистеми. Нуждаем се от всички равнища на управление, за да подкрепим тези усилия и да ги превърнем в основен стълб на нашето възстановяване. Европейският зелен пакт може да бъде нашият основен инструмент за изграждане на устойчиво бъдеще за опазване на нашата планета, спиране на климатичната криза и предотвратяване на бъдещи епидемии от болести. Време е за действие. Сега!“

Кръгова икономика : Докладчикът Тисе Стелпстра (Нидерландия/ЕКР), регионален министър на провинция Дренте, представи становището на КР относно „Нов план за действие относно кръговата икономика“ (НПДКИ) . Докладчикът Стелпстра заяви: „COVID-19 ни показа нашата собствена зависимост и уязвимост. Ето защо това е предупредителен призив към всички за постигане на напредък по отношение на устойчивостта. НПДКИ е пряко свързан с намаляването на CO2, от което спешно се нуждаем. Необходими са конкретни цели и трябва да бъдат постигнати нови стандарти чрез иновации. Когато можем да постигаме по-добри резултати, трябва да постигаме по-добри резултати!“

Допълнителна информация

Заместник-председателят Тимерманс за последен път говори пред Асамблеята на градовете и регионите в ЕС през декември 2019 г. , когато КР прие резолюция относно Зеления пакт . Ключова препоръка на КР беше да се повиши целта за 2030 г. за намаляване на емисиите на парникови газове (ПГ) до поне 55 %, която сега се подкрепя от Европейската комисия.

Зеленият пакт на местно равнище (ЗПМР) е нова инициатива на Европейския комитет на регионите, която има за цел да постави градовете и регионите в центъра на Европейския зелен пакт и да гарантира, че както стратегията на ЕС за устойчив растеж, така и плановете за възстановяване от COVID-19 се превръщат в пряко финансиране за градовете и регионите и осезаеми проекти за всяка територия. „Зеленият пакт на местно равнище“ стартира на 15 юни 2020 г. със създаването на специална работна група, съставена от 13 членове . Тук можете да прочетете съобщението за пресата.

Можете да откриете първите 200 най-добри практики на КР във връзка със Зеления пакт на нашата онлайн карта.

Годишният барометър за състоянието на регионите и градовете (#EURegionalBarometer) допринесе за резолюцията „Местните и регионалните власти, изправени пред COVID-19 и изграждащи възстановяването“, която ще бъде приета на 13 октомври от 329-те членове на КР ( проектът може да бъде намерен тук ). Встъпителната реч на председателя Цицикостас е достъпна на страницата на председателя на Европейския комитет на регионите.

Констатации на Годишния барометър за състоянието на регионите и градовете ( прочетете нашето съобщение за медиите тук )

За контакт : Давид Крус // david.crous@cor.europa.eu // +32 (0) 470 88 10 37

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023