Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Адаптирането към изменението на климата: новият инструментариум за градовете и регионите вече е на разположение онлайн  

Европейският комитет на регионите (КР) публикува първия Наръчник за Зеления пакт с акцент върху адаптирането към изменението на климата. Наръчникът представлява интерактивен инструментариум, който предоставя информация относно финансовата помощ и техническите инструменти за прилагането на мерки за адаптиране към изменението на климата в зависимост от различните географски райони и регионални особености. Целта е МРВ да разполагат с набор от инструменти и препоръки за по-добро адаптиране към изменението на климата, свеждане до минимум на уязвимостите и изграждане на издръжливост с цел намаляване на рисковете от бедствия, както и на загубите и щетите.Всяка държава — членка на ЕС, разполага със свой наръчник.

Разработен по творчески и интерактивен начин, новият Наръчник за адаптиране към изменението на климата дава насоки на местните и регионалните власти (МРВ) при прилагането на Зеления пакт на местно и регионално равнище. Той предоставя помощ за намирането на правилните мерки за справяне с опасностите, свързани с изменението на климата. Предлага насоки относно проучвания на конкретни случаи, както и относно финансовата подкрепа и техническата помощ в областта на адаптирането към изменението на климата. Настоящото първо издание се съсредоточава върху адаптирането към глобалното затопляне, а предстоящите наръчници ще бъдат съсредоточени върху вълната на саниране и биологичното разнообразие.

Наръчникът за адаптиране към изменението на климата е компонент на кампанията на Комитета на регионите Зеленият пакт на местно равнище, която има за цел да подкрепи изпълнението на Зеления пакт на местно и регионално равнище. Тъй като няма универсална рецепта за прилагането на Зеления пакт на местно и регионално равнище, наръчникът предоставя насоки „стъпка по стъпка“ и е адаптиран към всеки местен контекст (в т.ч. градски, селски, планински и крайбрежни райони).

Натиснете тук, за да отворите уебстраницата на Наръчника. За пряк достъп до версията за конкретната страна, натиснете върху името на съответната държава членка по-долу. Засега наръчникът е достъпен само на английски език.

Австрия / Белгия / България / Хърватия / Кипър / Чешка република / Дания / Естония / Финландия / Франция / Германия / Гърция / Унгария / Ирландия / Италия / Латвия / Литва / Люксембург / Малта / Нидерландия / Полша/ Португалия / Румъния / Словакия / Словения / Испания / Швеция

За контакт: секретариат на „Зеленият пакт на местно равнище“: greendeal@cor.europa.eu

Споделяне :