Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Зеленият пакт: ЕС трябва вложи необходимите нови средства и да мобилизира участниците на местно равнище за постигане на неутралност по отношение на климата  
Европейският комитет на регионите приветства предложението на Европейската комисия за финансиране по линия на политиката на сближаване и подкрепя искането за допълнителни средства и преразглеждане на правилата за държавната помощ

Предложените днес от Европейската комисия Фонд и механизъм за справедлив преход отчитат исканията на регионите и градовете на ЕС за инструменти, ориентирани към местните условия, за извършване на прехода към неутралност по отношение на климата. Местните и регионалните лидери в Европа предупреждават обаче за риск от отклоняване на средства от регионалните фондове на ЕС – политиката на сближаване – и централизиране на управлението на новия фонд.

Очаква се стартирането на Плана за инвестиции на Европейския зелен пакт да мобилизира 1 трилион евро до 2030 г., а създаването на нов фонд за подкрепа на прехода към неутралност по отношение на климата в райони, които зависят от въглеродно интензивни отрасли, отговаря на исканията, отправени от на регионите и градовете в ЕС. През последните две години Европейският комитет на регионите (КР) – асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС призоваваше за специален финансов инструмент на ЕС за подкрепа на декарбонизацията на европейските икономики и за свеждане до минимум на риска от съкращения на работни места, пропуснати ползи и подкопаване на икономическото и социалното сближаване.

„Постигането на неутрална по отношение на климата Европа до 2050 г. вече не е въпрос, а необходимост. За тази цел са необходими фундаментални структурни реформи във всички региони и градове. Сега държавите членки трябва да демонстрират солидарност и да осигурят допълнителни средства, управлявани в партньорство между всички управленски равнища“ , заяви председателят на КР Карл-Хайнц Ламберц , изтъквайки, че: „Именно затова решението на Европейската комисия да създаде фонда в рамките на политиката на сближаване, интегрирайки съществуващите структурни фондове на ЕС, е от първостепенно значение. Ако искаме обаче този инструмент да се увенчае с успех, управлението на фонда трябва да бъде съгласувано и да се избягва всякаква централизация в Брюксел или столиците на страните в ЕС“.

Що се отнася до отражението върху бюджета, Войко Оберснел (ПЕС/HR), кмет на Риека и докладчик на КР по механизма за справедлив преход, заяви: „Приветстваме факта, че всички засегнати региони ще се възползват от Фонда за справедлив преход и че ще бъдат отпуснати допълнителни средства. 7,5   милиарда евро обаче не компенсират големите съкращения на общия бюджет на политиката на сближаване, обсъждани от Съвета. За момента всички допълнителни финансови обещания на Комисията вдъхват големи надежди, но ще бъдат ли постигнати резултати в регионите?“ С оглед на текущите преговори относно бюджета на ЕС за периода 2021-2017 той добави: „Съществува риск допълнителните съкращения на средствата за сближаване, предложени от финландското председателство, да се превърнат в решението за задоволяване на необходимостта от финансиране на новата инициатива. Заедно с Европейския парламент и всички заинтересовани страни в областта на сближаването ще се борим това да не се случи“ .

В предложението за план за инвестиции на Европейския зелен пакт и за Фонд за справедлив преход се упоменава преразглеждане на действащите правила за държавната помощ, което е в съответствие с приетата преди време позиция от КР. Това би могло да бъде и първия значим отговор на отправяното отдавна искане от страна на КР в политиката на сближаване да се прилага същото освобождаване като това за фондовете, управлявани непосредствено от Комисията (например програма „Хоризонт“).

„Оценяваме положително факта, че Комисията предлага по-голяма гъвкавост на правилата за държавната помощ за регионите, засегнати от постепенното преустановяване на използването на въглища“ , заяви Марк Шпайх (ЕНП/DE), държавен секретар по федерални, европейски и международни въпроси на Северен Рейн-Вестфалия и докладчик на КР по становището относно „Социално-икономическа структурна трансформация на въгледобивните региони в Европа“ , и добави: „Така Комисията отговаря на препоръките на КР. Остава да видим как тази гъвкавост може да бъде приложена по най-добрия начин. Бъдещите правила за държавната помощ следва също да дават възможност за насърчаване на инвестиции от страна на компаниите с цел смекчаване на заплахата от загуба на работни места. Това право трябва да бъде предоставено на всички региони, засегнати от отказа от въглища.“

Очаква се Европейският комитет на регионите да приеме становището си относно Механизма за справедлив преход през март.

За контакт:

Пиерлуиджи Бода

Тел.: +32 2 282 2461

Мобилен телефон: +32 (0) 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu