Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Зеленият пакт: градовете и регионите са готови за действия  
По време на 25-ата конференция на страните по РКООНИК в Мадрид членовете на Европейския комитет на регионите приветстваха съобщението за Зеления пакт и припомниха, че градовете и регионите са от ключово значение за постигане на целта на ЕС за неутралност по отношение на климата.

Европейската комисия публикува своето съобщение и график за Европейския зелен пакт. Предстоящите мерки включват подобряване на целите в областта на енергетиката и климата заедно с нови стратегии и законодателство за адаптиране към изменението на климата, качеството на въздуха и опазването на биологичното разнообразие. Въпреки че преговорите на 25-ата конференция на страните по РКООНИК влязоха в задънена улица по отношение на правилата за международния пазар на въглеродни емисии, асамблеята на представителите на местните и регионалните власти в ЕС призовава страните по Парижкото споразумение да насърчават сътрудничеството с градовете и регионите като единствен начин за предприемане на ефективни действия в областта на климата и противодействие на глобалното затопляне.

S През последната седмица на преговорите по въпросите на климата на 25-ата конференция членовете на Европейския комитет на регионите проведоха работна среща във връзка със съобщението за Зеления пакт. Те припомниха, че градовете и регионите към момента са по-амбициозни от националните правителства и потвърждават отново своя ангажимент за полагане на всички усилия, за да се постигне неутрален по отношение на климата преход на местно равнище.

Членовете приветстват съобщението за Зеления пакт, тъй като в него се определя много амбициозна и всеобхватна програма. Те са съгласни, че тя ни приближава към един насочен към бъдещето набор от интегрирани политики, като свързва Зеления пакт с основните икономически и финансови механизми, които ръководят ЕС.

Марку Маркула , първи заместник-председател и ръководител на делегацията на КР по време на 25-та конференция, заяви: „Европейският съюз трябва да продължи да оглавява борбата срещу глобалното затопляне. Съобщението за Зеления пакт идва точно навреме, тъй като навлизаме в заключителната фаза на преговорите за пълното изпълнение на Парижкото споразумение. КР отново потвърждава ангажимента си да допринася активно за постигането на целите на Зеления пакт, като същевременно гарантира пълноценното участие на градовете и регионите, без никой да бъде изоставен “.

Съобщението за Зеления пакт представя първоначална пътна карта на основните политики и мерки, които са необходими за прехода на Европа към неутралност по отношение на климата до 2050 г.

По време на 25-та конференция членовете изразиха желанието си да ангажират Европейския комитет на регионите с многобройните предстоящи законодателни действия. Сред тях са енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници, мобилността, кръговата икономика, горите и синята икономика.

КР приветства перспективата да се повиши целта за намаляване до 2030 г. на емисиите на парникови газове до 50% и стремежа да се достигнат 55%. Въпреки това изразява съжаление, че не са включени по-амбициозни цели по отношение на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност.

КР приветства мерките за справяне с енергийната бедност, по-специално обявеното финансиране за саниране на частни домове, както и „вълната на саниране“ за публични и частни сгради.

КР е готов да сътрудничи за изготвянето на Пакта на Комисията за климата заедно с гражданите, националното, регионалното и местното равнище, включително и с консултативните органи на ЕС. КР приветства и това, че се обръща специално внимание на регионите, които са изправени пред най-големите предизвикателства.

По-специално КР приветства механизма за справедлив преход, включително Фонда за справедлив преход за регионите и секторите с високо потребление на въглища и високи въглеродни емисии. Въпреки това той подчертава, че са необходими допълнителни ресурси за периода 2021—2027 г. в допълнение към фондовете за сближаване.

В областта на транспорта КР отново призовава за по-широко прилагане на принципа „замърсителят плаща“ и за необходимостта от предоставяне на потребителите на по-достъпни, включително във финансово отношение, по-здравословни и по-чисти алтернативни решения за мобилност. КР припомня, че градовете и регионите са от ключово значение за пълното преминаване към чиста мобилност.

И въпреки че членовете приветстват Зеления пакт като стратегия за растеж, с която икономиката на ЕС да стане въглеродно неутрална, ефективно използваща ресурсите и конкурентоспособна, той изразява съжаление относно липсата на количествени целеви показатели за изпълнението на целите за устойчиво развитие.

Зеленият пакт трябва да бъде движещата сила за по-устойчиво селскостопанско производство и потребление в Европейския съюз. КР отново призовава за намаляване с 30 % на емисиите на парникови газове от селското стопанство и за удвояване на площите за биологично земеделие в държавите членки в сравнение с 2017 г.

Членовете приветстват предложението, което се очаква до март 2020 г., за европейски законодателен акт в областта на климата, в който да залегне целта за неутралност по отношение на климата до 2050 г. Комитетът би искал да допринесе за премахването на съществуващите законодателни несъответствия въз основа на опита на местните и регионалните власти при прилагането на законодателството на ЕС и изготвянето на политиките.

В своята резолюция относно Зеления пакт, приета на 5 декември, КР предлага да се създаде Форум на градовете и регионите за сътрудничество с Европейската комисия и държавите членки по отношение на прилагането на Зеления пакт.

Контекст

Тук може да прочетете съобщението за медиите във връзка с резолюцията за Зеления пакт, приета от Европейския комитет на регионите на пленарната му сесия на 5 декември 2019 г.

За контакт: david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023