Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Градовете и регионите уточняват своите позиции относно бъдещето на Общата селскостопанска политика  

Местните власти уточняват своите възгледи относно бъдещата реформа на Общата селскостопанска политика (ОСП), която представлява 38 % от общия бюджет на ЕС. Комисия NAT иска по-добър баланс между преките плащания и развитието на селските райони и призовава за регулиране на селскостопанските пазари с цел предотвратяване на структурните излишъци и дефицити. Членовете на комисия NAT отправят искане за пренасочване на политиката на ЕС за търговия със селскостопански стоки към износ на продукти с висока добавена стойност и по-справедливо разпределение на маржовете на печалбата между производителите и операторите на веригите за доставки.

Над 80 членове на Европейския комитет на регионите се срещнаха в Палма де Майорка във връзка със заседанието на Комисията по природни ресурси (NAT) на асамблеята на ЕС на местните и регионалните власти. Заседанието беше председателствано от Francina Armengol (ES/ПЕС), министър-председател на Балеарските острови и председател на NAT. Г-жа Armengol, която вече една година заема поста председател, заяви: чест е да бъдеш председател на комисия NAT, тъй като тя се занимава с въпроси от жизненоважно значение за териториите като селското стопанство, развитието на селските райони, гражданската защита, морските работи и туризма — ключови въпроси от нашия дневен ред тук в Палма.“ Председателят Armengol добави, че „становището относно ОСП след 2020 г. е съзвучно на много от решенията и исканията на правителството на Балеарските острови за насърчаване на реална промяна в селскостопанските политики. Приветстваме приетото проектостановище, тъй като в него са отчетени и специфичните характеристики на островите.“

Заместник-председателят на Регионалния съвет на Окситания Guillaume Cros (FR/ПЕС) е докладчик по темата за бъдещето на ОСП след 2020 г. Г-н Cros заяви: Без доход, гарантиран от справедливи и стабилни цени на селскостопанските стоки, без по-справедливо разпределение на публичното финансиране между земеделските холдинги и държавите членки, без по-устойчиви начини на производство и без по-големи усилия за развитие на селските райони ЕС няма да може да осигури проспериращи земеделски холдинги с човешки мащаб, да се изправи пред предизвикателствата, свързани с околната среда и общественото здраве, да развие активни селски райони и да засили сближаването в рамките на Европейския съюз.“

Приетото проектостановище относно ОСП съдържа призив за селскостопанска програма, в която развитието на селските райони се поставя на първо място в съответствие с целите на териториалното сближаване и се гарантира по-добър баланс между преките плащания и мерките за развитие на селските райони. Членовете целят да насърчат възможностите на земеделските стопани да получават доход от пазара и по-справедливите вериги за доставки на храни. Окончателният текст се очаква да бъде приет по време на пленарната сесия на 12 и 13 юли. Той ще бъде приносът на КР преди Европейската комисия да публикува своето съобщение за модернизирането на ОСП, което се очаква в края на годината.

Беше прието становището на Anthony Buchanan (UK/EA), член на Съвета на Източен Ренфрушър (Шотландия), относно международното управление на океаните Комисия NAT припомня, че регулаторните рамки за океаните, като тези за рибарството и използването на ресурсите, изправят крайбрежните общности пред предизвикателства, с които те не могат да се справят. КР отправя искане за структуриран диалог по въпросите на управлението на океаните с Европейската комисия, Съвета и Парламента с цел съвместно разработване на нови политически инициативи, свързани с морето.

Като пряк отговор на неотдавнашните земетресения в Италия комисия NAT прие проектостановище, озаглавено „Европейска политика за подобряване на сеизмичната устойчивост на сградния фонд и инфраструктурата“, с докладчик Vito Santasiero (IT/ПЕС), член на Областния съвет на Базиликата. То съдържа призив към Европейската комисия да предложи план за действие за подобряване на сеизмичната устойчивост на сградния фонд и инфраструктурата и настоятелен призив към държавите членки да включат подобряването на сеизмичната устойчивост на съществуващите сгради като приоритет в оперативните програми за регионално развитие. Членовете на NAT подчертават необходимостта от заделяне на финансови средства за тази цел, включително на подходящи стимули за дейности по превенция на сеизмичния риск. На 24 май делегация на КР, водена от председателя Markku Markkula, посети италианските региони, засегнати от земетресенията през 2009 г. и 2016 г., за да разбере по-добре как може да се повиши ефективността на подкрепата на ЕС. В ЕС през последното десетилетие природните бедствия взеха над 80 000 човешки жертви и причиниха щети за 95 милиарда евро.

Състоя се обмен на мнения по работния документ „План за действие за морска стратегия за района на Атлантическия океан – Осигуряване на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ на докладчика Jeremy Lundy (IE/EA), който припомни, че в Плана за действие за района на Атлантическия океан не са предвидени отделни средства. През февруари Европейската комисия отправи искане към КР да приеме становище относно средносрочния преглед на плана за действие, който се очаква до края на годината.

Комисия NAT определи докладчици по три предстоящи становища: Samuel Azzopardi (MT/ЕНП) по становището относно устойчивото развитие на синята икономика в Западното Средиземноморие, Xamuel Gonzalez Westling (SE/ПЕС) по становището относно разработването на политики за деинституализация и Enda Stenson (IE/EA) по становището относно съживяването на селските райони чрез интелигентни села.

Следващото заседание на комисия NAT ще се проведе през септември в Брюксел и ще включва дебат относно бъдещето на Европа, който ще бъде използван за становището на КР по въпроса, изготвяно понастоящем от председателя на КР Markku Markkula и първия заместник-председател Karl-Heinz Lambertz.

За повече информация:

Щракнете тук, за да изтеглите снимки от заседанието

Всички документи за заседанието на комисия NAT могат да се изтеглят оттук


За контакт:
David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FUTURE_OF_CAP.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FUTURE_OF_CAP.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FUTURE_OF_CAP.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FUTURE_OF_CAP.ASPX

Започна подаването на кандидатури за наградите на ЕС за биологично производство
Започна подаването на кандидатури за наградите на ЕС за биологично производство
27.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FUTURE_OF_CAP.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023