Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Бъдещето на Европа: регионите и градовете ще напишат следващата глава от историята на европейската демокрация  

В присъствието на заместник-председателя на Европейската комисия Дубравка Шуица членовете на КР приветстваха подкрепата на Европейската комисия за свикването на Конвент за преразглеждане на Договорите на ЕС и поеха ангажимент да дадат своя принос за изпълнението на заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа.

В дебат със заместник-председателя на ЕК по въпросите на демокрацията и демографията Дубравка Шуица местните и регионалните представители приветстваха факта, че Европейската комисия подкрепя свикването на Конвент за преразглеждане на Договорите на ЕС, както обяви председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен в своята реч за състоянието на Съюза, както и потвърждението, че гражданските панели ще станат постоянен елемент в процеса на изготвяне на политиките на ЕС. Същевременно, както показва годишният доклад на ЕС за 2022 г. относно състоянието на регионите и градовете, Европа е изправена пред множество предизвикателства — от войната срещу Украйна до кризата в областта на климата и енергетиката, което оказва силен натиск върху демокрациите и солидарността в ЕС. В този контекст местните и регионалните представители настояват за конкретни последващи действия във връзка със заключенията от Конференцията за бъдещето на Европа и заявяват, че регионите и градовете ще дадат своя принос, със или без Конвент.

Председателят на КР Вашку Алвъш Кордейру (PT/ПЕС) заяви: „Ние, местните и регионалните представители, сме част от решението и всеки ден работим за намирането на решения. Както се посочва в Барометъра за състоянието на регионите и градовете, 89 % от местните и регионалните представители искат регионите и градовете да имат по-голямо влияние върху бъдещето на Европейския съюз. Призоваваме за ефикасно сътрудничество между институциите на ЕС в последващите действия във връзка с Конференцията за бъдещето на Европа с пълноценното участие на местните и регионалните власти, включително в един бъдещ Конвент.“

Дубравка Шуица, заместник-председател на Европейската комисия по въпросите на демокрацията и демографията, заяви: „Актуалните геополитически събития ни напомнят да побързаме с изграждането на демократичната устойчивост отвътре. Европейският комитет на регионите беше основен партньор в Конференцията за бъдещето на Европа. Сега е моментът да претворим визията в конкретни действия, като се започне от задълбочаването на ангажираността на гражданите. Посоката се задава от Комисията — гражданските панели ще станат част от изготвянето на политиките, а инструментите ни онлайн в момента се преработват. Следващата година ще представим пакет „Защита на демокрацията“ като пряк отговор на предложенията на гражданите. Местните и регионалните власти са от решаващо значение за една здрава и силна демокрация. Инициативата „Изграждаме Европа с представителите на местното самоуправление“ е единствен по рода си алианс с местните и регионалните власти. Приканвам всички членове на Комитета да допринесат за нейния успех.“

Местните и регионалните представители също приветстваха одобрението на ЕК, изразено от председателя Урсула фон дер Лайен по повод на призива на Европейския парламент за свикването на Конвент за преразглеждане на Договорите, което заместник-председателят Дубравка Шуица отново потвърди. КР вече изрази своята подкрепа за този призив в своята резолюция от юни 2022 г. относно резултатите от Конференцията за бъдещето на Европа. Бъдещият Конвент следва да включи пълноценно членове на КР, за да бъдат представени възгледите на над един милион регионални и местни представители на изборни длъжности в Европа. Това следва да бъде отразено в неговия състав, като се вземе предвид и фактът, че някои от тези представители представляват региони със законодателни правомощия.

Комуникацията и информационните дейности са основни компоненти на последващите действия във връзка с Конференцията за бъдещето на Европа — поради тази причина членовете на КР напълно подкрепят потвърждението на Европейската комисия, че въведените в Конференцията граждански панели ще се превърнат в постоянен инструмент за изготвяне на бъдещите политики на ЕС. В тази връзка Европейската мрежа на регионалните и местните съветници по въпросите на ЕС, създадена от КР, е пълноценно функционираща и извършва дейността си във взаимодействие с мрежата на Европейската комисия „Изграждаме Европа с представителите на местното самоуправление“ (BELC). В целия ЕС се провеждат и ще се провеждат местни прояви и граждански диалози, по-специално с оглед на следващите европейски избори.

Обща информация:

- Годишен доклад на ЕС за състоянието на регионите и градовете (2022 г.).

- Барометър за състоянието на регионите и градовете (2022 г.)

- Резолюция на КР относно резултатите и последващите действия във връзка с Конференцията за бъдещето на Европа, включваща реакции и предложения, включително тези, свързани с преразглеждането на Договорите, и предложенията на Конференцията за бъдещето на Европа, които са от значение за КР и за градовете и регионите.

- Резолюция на КР относно предложенията на Европейския комитет на регионите с оглед на работната програма на Европейската комисия за 2023 г.

За контакт:

Monica Tiberi — говорител на председателя

Тел. +32 479 51 74 43

monica.tiberi@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain — пресаташе

Тел. +32 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FUTURE-EUROPE-NEXT-CHAPTER-EUROPEAN-DEMOCRACY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FUTURE-EUROPE-NEXT-CHAPTER-EUROPEAN-DEMOCRACY.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FUTURE-EUROPE-NEXT-CHAPTER-EUROPEAN-DEMOCRACY.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FUTURE-EUROPE-NEXT-CHAPTER-EUROPEAN-DEMOCRACY.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/WANTED-LOCAL-OFFICIALS-TO-HELP-THE-WESTERN-BALKANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FUTURE-EUROPE-NEXT-CHAPTER-EUROPEAN-DEMOCRACY.ASPX

Wanted: Local officials to help the Western Balkans
Wanted: Local officials to help the Western Balkans
14.04.2023