Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Бъдещият бюджет на ЕС : Подкопаването на политиката на сближаване излага на риск бъдещето на Европа  

Председателят на Европейския комитет на регионите Карл-Хайнц Ламберц предупреди днес, че кохезионните фондове на ЕС не трябва да бъдат орязвани и трябва да останат достъпни за всички региони и градове, ако целта на Европейския е по-обединено, приобщаващо, екологично и изпълнено с благоденствие бъдеще. Това бяха думи на председателя Ламберц по повод на публикуван днес от Европейската комисия документ, в който се представят варианти за бюджета на ЕС след 2020 г. и значително намаляване на средствата за политиката на сближаване на ЕС.

Като се позова на изявления на Европейския съвет и Европейската комисия, които признават добавената стойност на политиката на сближаване, както и на наскоро засвидетелстваната подкрепа от страна на правителствата на Португалия, Италия и Германия, председателят Ламберц каза: „ Следващият бюджет на ЕС ще очертае бъдещето на Европейския съюз. В качеството си на основен инструмент на ЕС за инвестиции и солидарност политиката на сближаване създава работни места, подкрепя МСП, насърчава иновациите и помага за справянето с изменението на климата. Подкопаването на политиката на сближаване би разклатило основите на бъдещото единство на ЕС – 27. Приетата едва миналата година от ЕС Римската декларация подкрепя Европа, която позволява на всяко равнище на управление, включително на местните и регионалните власти, да укрепват потенциала ѝ за „иновации и растеж“. Европейският съвет и Комисията открито признават положителното въздействие на политиката на сближаване, поради което следващият бюджет на ЕС трябва да продължи да инвестира същия процент, 34,2%, в тази политика, следвайки примера на настоящия програмен период.“

По повод включването на обсъжданията за следващата многогодишна финансова рамка (МФР), която определя годишните тавани на разходите за всички политики на ЕС за периода 2021—2027 г., в дневния ред на следващото неофициално заседание на Европейския съвет на 23 февруари и очакваното на 2 май предложение на Европейската комисия, местните и регионалните органи за управление се опасяват, че нови приоритети, като например сигурност и миграция, ще доведат до намаляване на средствата за политиката на сближаване.

Председателят Ламберц припомни неотдавнашния призив на Европейския комитет на регионите — асамблеята на ЕС на местните и регионалните власти — държавите членки да увеличат вноската си в следващия бюджет на ЕС от 1,1% до 1,3% от брутен национален доход – позиция, която се споделя и от Европейския парламент. „Нуждаем се от амбициозен бюджет, ако искаме Европа да преследва целите си. ЕС би трябвало да върши повече с повече средства – никога няма да имаме наистина социална, приобщаваща и зачитаща околната среда Европа, която допринася за по-добрия живот на своите граждани, ако държавите членки не внасят повече в бюджета на ЕС. Сега бъдещето на Европа е в ръцете на лидерите на ЕС – 27. Надяваме се те да създадат бюджет за хората, който да бъде ефективен, гъвкав и амбициозен, за да позволи на Европа да отговори на днешните и да преодолее идните предизвикателства“, допълни председателят.

С оглед на една силна политика на сближаване за всички региони и градове след 2020 г. Комитетът заедно с водещите европейски сдружения на регионите и градовете постави началото на #CohesionAlliance — гражданско движение по места, отворено за всеки, който вярва, че политиката на сближаване на ЕС трябва да продължи да бъде стълб на европейското бъдеще. От стартирането си през октомври миналата година Алиансът е привлякъл близо 3000 участници, в това число регионални и местни власти, членове на ЕП, министри от ЕС, стопански асоциации, академични среди, синдикални организации и мозъчни тръстове.

За контакт:

pressecdr@cor.europa.eu