Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Съкращения на финансирането са приемливи само за системни нарушения на принципа на върховенството на закона  
По-задълбоченият мониторинг от страна на ЕС ще помогне на гражданите, местната демокрация и местните икономики.

Местните и регионалните лидери от целия Европейски съюз подкрепиха предложенията на Европейската комисия и Европейския парламент, целящи укрепване на върховенството на закона, включително възможността за санкциониране на държавите за „сериозни и системни“ нарушения. Освен това Европейският комитет на регионите (КР) призова институциите на ЕС да насърчават култура на зачитане на върховенството на закона, като ангажират в по-голяма степен местните общности, включително публичните администрации и „мрежите на омбудсманите“, работещи на местно и регионално равнище.

В препоръките , които бяха приети на 12 февруари, на първата пленарна сесия от новия петгодишен мандат на Комитета, беше изтъкната необходимостта от по-широк и по-задълбочен процес на наблюдение, подкрепен с подходящи ресурси. Резултатът следва да бъде обективна и прозрачна оценка — въз основа например на списъка с принципи за оценка на върховенството на закона (Rule of

law checklist), разработен от водещия европейски орган за защита на правата на човека, Съвета на Европа, въз основа на целогодишна поредица от срещи на регионално и национално равнище. Процесът ще завърши с годишна конференция, която ще се проведе в град, който се е ангажирал специално с доброто управление. В становището на КР се отделя специално внимание на значението на консултациите със съдебните мрежи и местните адвокатски сдружения, както и на увеличаването на финансовата подкрепа за гражданското общество и независимите медии, особено на местно равнище.

Становището беше представено от Кристоф Руйон , председател на групата на Партията на европейските социалисти и кмет на Кулен (Франция). Той заяви: „Върховенството на закона е не само една от основните общи ценности на Европейския съюз, но и екзистенциално условие за неговото функциониране. Гражданското общество и местните и регионалните власти играят важна роля за укрепването на върховенството на закона. Считаме, че са необходими санкции за онези, които нарушават върховенството на закона, но за нарушителите, а не за жертвите. Комитетът отдавна настоява регионите и градовете на Европа да не бъдат санкционирани за нарушения на върховенството на закона от страна на националните правителства. В настоящото становище изложихме начини, по които по-тясното сътрудничество с местните общности — тяхното гражданско общество, техните правни защитници и техните публични администрации — може да допринесе за защитата и насърчаването на култура на съблюдаване на законите.“

Г-н Руйон продължи: „Нашите препоръки са важни по две причини. На първо място, становището показва, че местните и регионалните политици от цяла Европа подкрепят усилията за укрепване на върховенството на закона. На второ място, тези препоръки предоставят конкретни идеи за действие на местно и регионално равнище. Укрепването на върховенството на закона не е само принципен въпрос, това е и въпрос, свързан с икономическата ефективност на финансирането. Считаме, че насочването на средства чрез системи със слабо управление, а в някои случаи – системно подкопаващи върховенството на закона, е контрапродуктивно и създава риск от подкопаване на доверието между европейците, на което се гради проектът за интеграция. По-задълбочен и по-щателен мониторинг от страна на ЕС би бил от полза за гражданите, местната демокрация и местните икономики.“

Становището беше инициирано и изготвено от Франко Якоп (IT/ПЕС), член на Областния съвет на Фриули-Венеция Джулия. То беше представено от г-н Руйон, тъй като г-н Якоп загуби мандата си в КР през декември.

Препоръките отразяват убеждението, че реалното управление в Европейския съюз, в което участват европейски, национални, регионални и местни политици и публични администрации, изисква мониторингът на върховенството на закона да не се ограничава на национално равнище. Следвайки същата логика, КР призова самият ЕС — като правен субект — да бъде обект на мониторинг, приканвайки го да възобнови процеса на присъединяване към Европейската конвенция за правата на човека.

Сред идеите, които би следвало да бъдат проучени според КР, са начините, по които да „се използва пълноценно потенциалът“ на Агенцията на ЕС за основните права в системата за мониторинг. Освен това КР счита, ще пилотен проект с участието на група от заинтересовани градове и региони, би могъл да спомогне за уточняването на критериите за измерване на спазването на принципите на върховенството на закона.

За контакт:

Андрю Гарднър

Тел. +32 (473) 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREENER-SAFER-FREER-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FUNDING-CUTS-ACCEPTABLE-ONLY-FOR-SYSTEMIC-BREACHES-OF-RULE-OF-LAW.ASPX

Greener, safer and freer Europe – shared goal of EU regions and Swedish presidency
Greener, safer and freer Europe – shared goal of EU regions and Swedish presidency
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FUNDING-CUTS-ACCEPTABLE-ONLY-FOR-SYSTEMIC-BREACHES-OF-RULE-OF-LAW.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FUNDING-CUTS-ACCEPTABLE-ONLY-FOR-SYSTEMIC-BREACHES-OF-RULE-OF-LAW.ASPX

Община Михалово и нейните жители бяха отличени с наградата „Павел Адамович“ за оказаната от тях помощ на бежанците на границата с Беларус
Община Михалово и нейните жители бяха отличени с наградата „Павел Адамович“ за оказаната от тях помощ на бежанците на границата с Беларус
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FUNDING-CUTS-ACCEPTABLE-ONLY-FOR-SYSTEMIC-BREACHES-OF-RULE-OF-LAW.ASPX

Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
03.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CIVEX-1-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FUNDING-CUTS-ACCEPTABLE-ONLY-FOR-SYSTEMIC-BREACHES-OF-RULE-OF-LAW.ASPX

Eastern Partnership and media freedom opinions win early backing
Eastern Partnership and media freedom opinions win early backing
01.02.2023