Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Регионалните и местните лидери в ЕС настояват за инвестиции в местното производство за осигуряването на устойчиви храни на достъпни цени  

С увеличаването на цените на храните и енергията е необходима по-голяма подкрепа за уязвимите домакинства, веригите на доставки и селскостопанското производство.

Войната на Русия срещу Украйна застрашава световните доставки на храни и допълнително дестабилизира селскостопанските пазари, което доведе до повишаване на вече високите цени на храните, фуражите, енергията и торовете, съчетано със съществуващите смущения във веригите на доставки на храни, причинени от пандемиите и последиците от извънредната ситуация в областта на климата. В този контекст, на пленарното си заседание на 30 ноември членовете на КР обсъдиха възможностите европейската продоволствена система да стане по-устойчива и подготвена за бъдещи кризи с Януш Войчеховски, комисар на ЕС по въпросите на земеделието, и Марлене Мортлер, член на ЕП

Укрепването на местните и регионалните продоволствени системи чрез инвестиции в устойчиво, висококачествено местно производство, съкращаването на веригите на доставки и прилагането на дългосрочна стратегия за гарантиране на продоволствената сигурност в Европа бяха основните препоръки на местните и регионалните лидери, включени в становището относно продоволствената сигурност и повишаването на гъвкавостта на продоволствените системи, изготвено от Пьотр Цалбецки (PL/ЕНП). Освен това членовете не се поколебаха да посочат необходимостта от справяне с по-структурирани и дългосрочни предизвикателства, за да се подготвим за бъдещи кризи: необходимостта от изготвяне на местни и регионални планове и стратегии за действие при извънредни ситуации за гарантиране на продоволствената сигурност; по-нататъшно развитие на регулирането на селскостопанските пазари с цел натрупване на селскостопански запаси и избягване на финансовите спекулации.

По време на дебата председателят на Европейския комитет на регионите Вашку Алвъш Кордейру заяви: „Руската война срещу Украйна, цените на енергията, инфлацията, извънредната ситуация в областта на климата, пандемията: всички тези предизвикателства поставят европейските селскостопански производители под голям натиск, като същевременно намаляват драстично ценовата достъпност на храните. Продоволствената криза, която преживяваме днес, оказва драматично въздействие върху уязвимите домакинства и твърде много европейци не могат да си позволят да се хранят здравословно. Европейските институции, но също и националните, местните и регионалните власти трябва да действат заедно и да разработят ефективни спешни мерки, като същевременно продължат нашия преход към устойчива икономика.“

Януш Войчеховски, европейски комисар по въпросите на земеделието, заяви: „Настоящата криза ясно потвърждава, че трябва да се справим с краткосрочните предизвикателства, като същевременно продължим с прехода към по-устойчиви и издръжливи продоволствени системи. Трябва да повишим устойчивостта на нашите продоволствени системи не само поради причини, свързани с околната среда и климата, но и за да гарантираме стратегическата си автономност и да намалим зависимостите си. Местните и регионалните власти познават непосредствено тези въпроси и Европейската комисия горещо приветства тяхното сътрудничество, принос и решения.“

Членът на ЕП Марлене Мортлер (DE/ЕНП) от Комисията по земеделие и развитие на селските райони на Европейския парламент заяви:

„Продоволствената сигурност в световен мащаб е голямо предизвикателство. А глобалните предизвикателства се нуждаят от глобални отговори.Зеленият пакт ще бъде най-ефективно осъществен с приноса на селското стопанство, което означава, че се нуждаем от повече възможности вместо от забрани и трябва да постигнем намаляване на емисиите чрез иновации! Въпросът, който стои пред нас днес и в утрешния ден, е как да произвеждаме достатъчно биомаса за производство на храни за повече хора на по-малко налична площ, по начин, който да опазва ресурсите и следователно, да е устойчив.“

Пьотр Цалбецки (PL/ЕНП), докладчик по становището относно „Гарантиране на продоволствената сигурност и повишаване на гъвкавостта на продоволствените системи“и маршал на Куявско-Поморското воеводство, заяви: „За да гарантираме продоволствената сигурност на ЕС, трябва да надграждаме издръжливи местни продоволствени системи. Това означава насърчаване на по-разнообразно регионално и местно производство на храни и пълноценно използване на потенциала на местните вериги на доставки и обществените поръчки на храни. Кризата, пред която сме изправени днес, не е първата и няма да бъде последната. Ето защо трябва да се подготвим по-добре за всички бъдещи кризи, включително тези, свързани с изменението на климата и загубата на биологично разнообразие. Настоящата криза трябва да бъде овладяна, за да се намали зависимостта ни от вносни средства за производство като торове или пестициди.“

Той също така посочи, че стотици милиони хора по света са изложени на риск от глад поради агресията на Русия. Поради това е от решаващо значение местните доставчици на храни, торове и енергия да бъдат включени в създаването на запаси за извънредни ситуации и световни запаси.

В приетото становище местните представители подкрепят укрепването на местните вериги на доставки и изтъкват необходимостта от постигане на целите на Зеления пакт и стратегията „От фермата до трапезата“ по места. Освен това те отправят искане за финансиране на проекти за повишаване на продоволствената сигурност на регионално равнище и призовават за укрепване на биологичното земеделие, както и за системни действия за намаляване на разхищението на храни.

Основни документи:

Пряко излъчване по интернет: на уебсайта на КР.

За контакт:

Моника Тибери, говорител на председателя

Тел.: +32 479 51 74 43

monica.tiberi@cor.europa.eu

Виолета Войеводска

Тел.: +32 (0)473 84 39 86

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-AUTHORITIES-WILL-BE-KEY-TO-UKRAINE'S-RECONSTRUCTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

Local and regional authorities will be key to Ukraine's reconstruction
Local and regional authorities will be key to Ukraine's reconstruction
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023