Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Храни, селскостопански продукти и спиртни напитки: местните и регионалните власти приветстват опростената регистрация на географски означения и засилената защита срещу измами  

По-добрите правила и засилената роля на Службата на ЕС за интелектуална собственост са от ключово значение за запазването на същността на европейското културно и гастрономическо наследство, генериращо продажби на стойност 74,76 милиарда евро

В становище, прието на 30 ноември по време на пленарната му сесия, Европейският комитет на регионите (КР) подкрепя предложението на Европейската комисия за обединяване на трите системи за географски означения (ГО) в единна система с общи разпоредби за селскостопанските продукти, храните, вината и спиртните напитки. КР приветства по-специално делегирането на част от проучването на заявленията на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), която разполага с ефективни инструменти, които могат да бъдат предоставени в служба на производителите на ГО с цел опростяване на процедурите за регистрация, подобряване на контрола на ГО и борба с измамите.

Географските означения (ГО) са част от културното и гастрономическото наследство на Европейския съюз и представляват стойност на продажбите от 74,76 милиарда евро или 15,5 % от целия износ на продукти на хранително-вкусовата промишленост на ЕС. В момент, когато цените на селскостопанските суровини се повишават, качествените производствени вериги оказват значително въздействие върху икономическата и социалната дейност в регионите, в които са интегрирани, по-специално посредством стабилизиращ ефект върху регионалните икономики.Освен това те дават възможност за развитие на инвестициите, научните изследвания и иновациите в териториите и за гарантиране, че производителите получават справедлив дял от стойността.

Карин Глоанек-Морен (FR/ПЕС), член на Общинския съвет на Куетрон о Перш (департамент Лоар-е-Шер), председател на Общинското сдружение на Колин дю Перш и докладчик по становището, заяви: „Географските означения са неделима част от европейската идентичност. Кой би могъл да си представи Франция без шампанско, Италия без пармезан или Испания без иберийска шунка?Те оформиха нашите територии и продължават да играят основна роля в развитието на селските райони и до днес, тъй като осигуряват по-добри доходи за производителите и допринасят за привлекателността на селските райони.Те са моделът за развитие на висококачествено европейско селско стопанство.Ето защо КР подкрепи развитието на системата за ГО към доброволен подход в подкрепа на устойчивостта с цел насърчаване на производителите и групите производители да се ангажират в по-голяма степен с устойчивия преход.“

В дискусията се включи членът на ЕП и докладчик относно реформата на географските означения Паоло Де Кастро(IT/S&D), който заяви: „Тук не става въпрос за революция, а за еволюция на една уникална в световен план система, която вече функционира, генерирайки стойност, без да се налага инвестиране на никакви публични средства.За да постигнем реално подобрение на положението на нашите производители, произвеждащи качествени продукти, работим по четири основни направления: укрепване на ролята на групите производители; по-висока степен на защита; опростяване и изясняване на ролята на EUIPO; устойчивост.За първи път този регламент предлага възможността за създаване на единен текст за всички качествени продукти, като същевременно се запазват спецификите на всеки сектор.Надявам се, че през следващите седмици всеки ще може да допринесе за подобряването на текста, така че тази работа да не се окаже възможност за някои и пропуснат шанс за други.“

Следват основните аспекти, засегнати в становището:

КР подкрепя предоставянето на технически експертен опит от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) в областта на правата върху интелектуалната собственост, което е основната новост в реформата, предложена от Европейската комисия. Този експертен опит би могъл да предостави важна подкрепа за укрепването на защитата на географските означения. Географските означения обаче не следва да се управляват като търговски марки и в предложението на Европейската комисия следва да се поясни, че разглеждането от EUIPO следва да се извършва само в областта на интелектуалната собственост;

регламентът следва да определи критериите за екологична, икономическа и социално-културна устойчивост, които Европейската комисия би желала да въведе чрез групите производители, така че да останат изцяло под контрола на европейските съзаконодатели — Европейския парламент и Съвета на ЕС;

групите производители следва да бъдат насърчавани да подобрят своята организация, за да работят ефективно и да развиват силно колективно управление на ГО. Хармонизацията на европейско равнище обаче не трябва да подкопава вече създадените национални системи, които функционират добре;

- признаването на приноса на регионалните и местните власти в подготовката и финализирането на процедурите за регистрация е важна стъпка за подобряването на сътрудничеството между всички участници;

В качеството си на асамблея на местните и регионалните власти в ЕС КР следва да участва пълноценно в оценката на новата система за географските означения поради териториалното им въздействие.

Контекст

Към 1 януари 2021 г. държавите членки са регистрирали 3 306 наименования на равнището на ЕС. Над половината от наименованията са били регистрирани от три държави членки: Италия (858 наименования), Франция (734 наименования) и Испания (354 наименования), следвани от Гърция (270 наименования), Португалия (190 наименования) и Германия (167 наименования).

Повечето ГО са регистрирани в секторите на вината и на селскостопанските и хранителните продукти (съответно 49 % и 44 % от регистрираните наименования). Спиртните напитки представляват 7 % от регистрираните наименования, а ароматизираните лозаро-винарски продукти — 0,2 % от наименованията.

За контакт:

Marie-Pierre Jouglain, служител за връзки с медиите

Тел.: +32 (473) 546 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FOOD-AGRICULTURAL-PRODUCTS-SPIRITS.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FOOD-AGRICULTURAL-PRODUCTS-SPIRITS.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FOOD-AGRICULTURAL-PRODUCTS-SPIRITS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FOOD-AGRICULTURAL-PRODUCTS-SPIRITS.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FOOD-AGRICULTURAL-PRODUCTS-SPIRITS.ASPX

Започна подаването на кандидатури за наградите на ЕС за биологично производство
Започна подаването на кандидатури за наградите на ЕС за биологично производство
27.03.2023