Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Справедливи, честни и постижими: ‎ успехът на пакета „Подготвени за цел 55“ на ЕС зависи от приобщаването на всеки град и регион  

В отговор на пакета „ Подготвени за цел 55 “ на Европейската комисия, който има за цел да намали въглеродните емисии на ЕС с 55% до 2030 г., Европейският комитет на регионите (КР) призовава новите и актуализирани правила да осигурят централна роля и пряко финансиране за градовете и регионите, които имат законови правомощия и са близо до хората в прехода към неутралност по отношение на климата.

Пакетът за климата, предложен днес от Европейската комисия, има за цел да намали емисиите от промишлеността, сградите, транспорта и земеползването и ще има значителни последици за всички европейски региони, за предприятията и гражданите, като ще приложи на практика принципа „замърсителят плаща“. Предвид обновената визия за ценообразуването на въглеродните емисии като основен момент е важно пакетът да допринася за териториалното сближаване. Пакетът трябва да отговори на нуждите на всяка територия, да увеличи участието, разпределението на приходите и достъпа до пряко финансиране за екологосъобразни инвестиции и социални разходи в областта на климата за местните и регионалните власти, които отговарят за изпълнението на 90% от адаптирането към изменението на климата и 70% от действията за смекчаване на последиците от изменението на климата.

Апостолос Цицикостас , председател на Европейския комитет на регионите и управител на регион Централна Македония в Гърция, заяви: „ Преходът на Европа към неутралност по отношение на климата ще бъде осъществен само ако в неговия център са поставени потребностите на хората, отчетени са особеностите на всяка територия и нито един човек, нито регион не е пренебрегнат. Трябва да започнем с намаляване на бюрокрацията и осигуряване на пряк достъп на европейските местни и регионални власти до фондовете на ЕС. Европа се нуждае от екологосъобразно и справедливо възстановяване, което да се справи с извънредната ситуация, свързана с климата, да изгради устойчивост, да подкрепя иновациите и да създава работни места на местно равнище. Там, където градовете и регионите притежават компетенции – например в областта на енергийната ефективност на сградите, устойчивия транспорт, опазването на биологичното разнообразие и борбата с енергийната бедност – градовете и регионите, както и всички наши съграждани, трябва да получат възможност да ускорят екологичния преход. Ето защо стартирахме общоевропейска кампания „ Зелен пакт на местно равнище “.

Кметът на Севиля Хуан Еспадас (ПЕС/Испания), председател на комисия ENVE на КР и на работната група „Зелен пакт на местно равнище“ , заяви: „ Пакетът „Подготвени за цел 55“ е отправната точка за нова революция в областта на климата. Той трябва да бъде амбициозен, макар че знаем, че всичко това има цена. Реалността на изменението на климата ще засегне всеки човек и всяка територия, но тя ще окаже въздействие най-напред върху най-уязвимите в обществото. По отношение на жилищното настаняване, мобилността, енергетиката и др., за да бъдем „Подготвени за цел 55“, трябва да играем важна роля, за да гарантираме справедливостта и силната социална подкрепа, така че никой човек и нито едно място да не бъдат пренебрегнати.“

С новия и актуализиран набор от закони в областта на енергетиката и климата ЕС се стреми да намали емисиите с 55% до 2030 г. и да постигне нулево нетно салдо до 2050 г. Пакетът „Подготвени за цел 55“ е основен стълб на стратегията на Съюза за действия в областта на климата и за растеж. Той се състои от 13   законодателни предложения, които разглеждат различни аспекти на екологичния преход, като в основата стои обновена схема за търговия с емисии. Преразглеждането на Директивата за СТЕ на ЕС има за цел да изведе на преден план търговията с емисии в секторите на строителството и автомобилния транспорт, където местните и регионалните власти разполагат както с експертен опит, така и с правомощия за постигане на целите на Европейския зелен пакт и социално справедлив преход.

Европейските региони и градове трябва да бъдат признати в рамките на Европейския социален фонд за климата, наред с Фонда за справедлив преход, тъй като централизирането може да застраши териториалното сближаване и социалната справедливост на екологичния преход. Пакетът „Подготвени за цел 55“ се отнася и до енергийната ефективност на сградите, относно която през март 2021 г. започна засилено сътрудничество между Европейския комитет на регионите и Европейската комисия.

Актуализации на съществуващите закони на ЕС в „Подготвени за цел 55“:

 • преразглеждане на Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ);
 • преразглеждане на Регламента относно земеползването, промените в земеползването и горското стопанство (ЗПЗГС);
 • преразглеждане на Регламента за разпределяне на усилията (РРУ);
 • изменение на Директивата за енергията от възобновяеми източници;
 • изменение на Директивата за енергийната ефективност (ДЕЕ);
 • преразглеждане на Директивата за инфраструктурата за алтернативни горива (ДПИ);
 • изменение на регламента за определяне на стандарти за емисиите на CO 2 от леки и лекотоварни автомобили;
 • преработване на директивата за енергийното данъчно облагане.

Нови законодателни предложения в „Подготвени за цел 55“:

 • нова стратегия на ЕС за горите;
 • Механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите (CBAM);
 • Социален механизъм за действия в областта на климата;
 • ReFuelEU за сектор „Авиация“ относно устойчиви авиационни горива;
 • FuelEU за сектора на морския транспорт относно екологизирането на морското пространство на Европа.

За контакт:

Давид Крус

david.crous@cor.europa.eu

тел.: +32 (0) 470 88 10 37

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023