Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Първо провеждане на „BORDERS FORUM“ и 10-о заседание на платформата за ЕГТС  

9 и 10 ноември 2020 г., Париж

На 9 и 10 ноември в Париж Mission Opérationnelle Transfrontalière (Трансгранична оперативна мисия) организира първото издание на BORDERS FORUM (Форум за границите) и 10-ото годишно заседание на Платформата за ЕГТС в сътрудничество с Европейския комитет на регионите и Европейската комисия. В проявата ще участват високопоставени представители на местното, регионалното, националното и европейското равнище, включително комисар Елиза Ферейра, председателя на КР, Апостолос Цицикостас, и министри от Франция, Германия, Италия, Унгария, Люксембург и Полша. Проявата се организира под високия патронаж на президента на Франция, г-н Еманюел Макрон.

Предизвиканата от COVID-19 криза отново постави границите в центъра на политическите дебати, когато вътрешните граници на Европа бяха внезапно затворени поради пандемията. Това оказа силно въздействие върху граничните региони, тъй като трансграничните територии съставляват около 40 % от територията на Европа и повече от 2 милиона европейци ежедневно пресичат граница, за да отидат на работа.

Целта на Borders Forum е да създаде пространство за обсъждане и широкообхватна политическа група за отзвук за извеждане на преден план на нуждите на трансграничните територии. Той ще обедини местните, националните и европейските участници в трансграничното сътрудничество, ще утвърди общите им амбиции и място в политическия дебат и ще консолидира създаването на Европейски трансграничен алианс на европейските граждани.

Проявата съвпада с отбелязването в Европа на 30-годишнината от създаването на програмите за сътрудничество Interreg*, 10-годишнината от създаването на платформата за ЕГТС** и прилагането на договора от Аахен — двустранно споразумение между Франция и Германия за по-тясно сътрудничество и интеграция.

За повече информация посетете enve@cor.europa.eu

Бележка към редактора:

* Interreg е един от основните инструменти на Европейския съюз за оказване на подкрепа на трансграничното сътрудничество чрез финансиране на проекти. Целта му е преодоляване на общи предизвикателства и намиране на съвместни решения в области като здравеопазването, околната среда, научните изследвания, образованието, транспорта, устойчивата енергия и др.

** Европейските групи за териториално сътрудничество са европейски правен инструмент, предназначен да улеснява и насърчава трансграничното, транснационалното и междурегионалното сътрудничество. Той позволява на субекти от различните държави членки да се обединяват в нова структура с пълна правосубектност.

За контакт:

Кармен Шмидле

тел.: +32 (0)2 282 2366

Мобилен телефон: +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FIRST-BORDERS-FORUM-AND-THE-10TH-EGTC-PLATFORM-MEETING.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FIRST-BORDERS-FORUM-AND-THE-10TH-EGTC-PLATFORM-MEETING.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FIRST-BORDERS-FORUM-AND-THE-10TH-EGTC-PLATFORM-MEETING.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FIRST-BORDERS-FORUM-AND-THE-10TH-EGTC-PLATFORM-MEETING.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FIRST-BORDERS-FORUM-AND-THE-10TH-EGTC-PLATFORM-MEETING.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023