Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Европейските региони трябва да останат ключови участници в Общата селскостопанска политика на ЕС  

В навечерието на решаващия вот в Комисията по земеделие и развитие на селските райони на Европейския парламент (AGRI), Европейският комитет на регионите призовава за запазването на ключовата роля на европейските региони в управлението и изпълнението на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС.

Понеделник следобед комисия AGRI на Европейския парламент ще обмени мнения относно три предложения за ОСП, които ще бъдат гласувани през следващите седмици. В настоящия си вид докладът на комисия AGRI относно регламента за стратегическите планове по линия на ОСП , изготвен от Esther Herranz Garcia (ES/ЕНП), рискува да маргинализира и застраши ролята и автономността на европейските региони в управлението на ОСП.

КР изразява особена загриженост във връзка с предложения компромис относно член 110, който би ограничил ролята на регионите само до мерки за изпълнение, установени на национално равнище. Прилагането на подобен организационен подход към Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони крие риск да бъде изгубен богатият управленски опит, придобит през годините в много европейски региони, предупреждава Карл-Хайнц Ламберц , председател на Европейския комитет на регионите (КР).

„От първостепенно значение за успеха на следващата Обща селскостопанска политика е в компромисите, договорени между политическите координатори в Европейския парламент, да се съдържа ясно упоменаване на ролята на регионите като управляващи органи на бъдещата ОСП“, подчертава председателят Ламберц.

КР се застъпва за политика, която да запазва пряка връзка със селските райони посредством активно участие на регионите на ЕС, включително – което е от решаващо значение – роля при определянето и изпълнението на политиките за селското стопанство и за развитие на селските райони на местно равнище.

„Миналата седмица Комисията по рибно стопанство на Европейския парламент гласува в подкрепа на засилването на ролята и автономността на европейските региони в управлението на Европейския фонд за морско дело и рибарство. Би било жалко, ако комисия AGRI гласува по противоположен начин относно управлението на ОСП и на нейния фонд за развитие на селските райони. Подкрепата на Европейския парламент е от решаващо значение в момент, когато държавите членки се обявяват за повторно централизиране на ОСП“, обяснява докладчикът на КР относно реформата на ОСП Гийом Кро (FR/ПЕС) , заместник-председател на Регионалния съвет на Окситания, Франция.

Допълнителна информация:

Становище на КР относно Реформа на ОСП

За контакт:

Виолета Войеводска

Тел.: +32 2 738 22 89

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Share: