Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Европейска година на железопътния транспорт 2021 г.: покана за представяне на предложения за прояви  

Европейската комисия отправя покана за представяне на предложения за прояви за официалната програма за Европейската година на железопътния транспорт 2021 г. Първият кръг за внасяне на предложения е 11 декември 2020 г.

Европейският зелен пакт поставя устойчивостта в центъра на разработването на политиките на ЕС. Транспортът допринася за една четвърт от всички емисии на парникови газове в ЕС и е очевидно, че железопътният транспорт би трябвало да играе водеща роля в бъдещия транспортен микс на ЕС — както за пътниците, така и за товарите. Ето защо Комисията предложи 2021 г. да бъде обявена за Европейска година на железопътния транспорт като част от усилията на ЕС да играе водеща роля в намаляването на емисиите от парникови газове.

Активното участие на всички заинтересовани страни в железопътния сектор и извън него ще бъде от ключово значение за успеха на Европейската година на железопътния транспорт. Официалната програма на проявите в момента се подготвя от ГД „Мобилност и транспорт“ на Европейската комисия с цел да се гарантира активното участие на местните и регионалните власти, както и на други регионални заинтересовани страни, в организирането на прояви, конференции, дебати и демонстрации на проекти.

Ако желаете да се „качите на влака“ и да вземете участие като планирате инициатива в контекста на Европейската година на железопътния транспорт, моля попълнете образеца на формуляра (по един формуляр за всяка инициатива) и го изпратете на ГД „Мобилност и транспорт“ ( MOVE-C3-EUROPEAN-YEAR-RAIL-2021@ec.europa.eu ) с копие до секретариата на комисия COTER ( COTER@cor.europa.eu ). Крайният срок за внасяне на предложения, които евентуално да бъдат включени в първата версия на официалната програма, е 11 декември 2020 г.

Имате ли допълнителни въпроси?

Моля, пишете на MOVE-C3-EUROPEAN-YEAR-RAIL-2021@ec.europa.eu или COTER@cor.europa.eu

Споделяне :