Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Поставяне на гражданите в сърцето на Европа: На Европейската среща на високо равнище на регионите и градовете в Марсилия ще се съберат 2 000 лидери  

Местните лидери от ЕС ще приемат декларация за Украйна

#EUlocal #sommetvillesetregions

В решаващ за Европа момент на 3 и 4 март в Марсилия Европейският комитет на регионите и регион Прованс-Алпи-Кот д’Азюр ще посрещнат 2 000 лидери на международно, национално, местно и регионално равнище. 9-ата Европейска среща на високо равнище на регионите и градовете се организира в контекста на френското председателство на Съвета на ЕС. На фона на руското нашествие в Украйна местните и регионалните лидери от ЕС ще изразят официално подкрепата си за украинския народ. Освен това те ще споделят своята визия за Европа, като призоват за укрепване на демократичните основи на ЕС и за фундаментална промяна, така че местните общности да бъдат по-добре подготвени да отговорят на предизвикателства като предоставяне на здравеопазване, природни бедствия, изменение на климата и териториални различия.

Местните и регионалните политици на изборна длъжност ще приемат окончателните си искания за Конференцията за бъдещето на Европа под формата на „Манифест на регионалните и местните власти за европейската демокрация“, в който се изтъква, че демократичното функциониране на ЕС изисква по-голямо участие на регионите, градовете и селата, както и засилване на демократичната ангажираност на гражданите и по-специално на младите хора. Акцентът следва да се постави върху изграждането на приобщаващо възстановяване след свързаната с COVID-19 криза, укрепването на териториалното и социалното сближаване в Европа и подкрепата за екологичния и цифровия преход.

Председателят на Европейския комитет на регионите, Апостолос Цицикостас , заяви: „Тази среща на високо равнище в Марсилия ще събере хиляди европейски лидери срещу бруталното нашествие на Русия в Украйна. Лидерите ще изразят единството си в дух на солидарност, мир, демокрация, диалог и основни права за народа на Украйна и ще обсъдят как да им предложат конкретна помощ. Това е възможност за потвърждаване, че основните предизвикателства — сигурността, защитата на правата на човека, извънредната ситуация в областта на климата, обществените услуги и регионалните различия — се нуждаят от европейско единство и общи европейски отговори, чието начало се поставя в нашите региони, градове и села. Срещата на високо равнище има за цел подобряване на европейската демокрация, така че тя да защитава, подкрепя и подобрява живота на всеки гражданин в границите на ЕС и извън него, като го доближава до хората.“

Рено Мюзелие , председател на регион Прованс-Алпи-Кот д’Азюр и заместник-председател на регионите на Франция, заяви: „В момент, когато войната е на прага ни, трябва категорично да потвърдим, че обичаме Европа, нуждаем се от Европа и Европа ни защитава. Нашият регион желае да постави Европа отново в центъра на икономическото, екологичното и цифровото развитие. 9-ата среща на високо равнище на регионите и градовете има специален характер. Бих искал да благодаря на председателя Апостолос Цицикостас и на Европейския комитет на регионите за качеството на работата, която извършваме заедно в този решаващ момент. Европейските територии, кметовете, регионалните председатели и местните представители на изборна длъжност, които болеят за Европа, сега повече от всякога са необходими за изграждането на бъдещето на децентрализираната европейска демокрация. Те най-добре въплъщават европейския проект, така че да им предоставим по-големи възможности! След тази среща на високо равнище трябва да гарантираме, че френското председателство на Европейския съюз ще бъде успешно. Франция трябва да бъде двигателят на Европа, за да постигне значими резултати и напредък.“

Двудневната среща на високо равнище ще бъде открита от председателя Апостолос Цицикостас , председателя Рено Мюзелие , Жаклин Гуро , френския министър на териториалното сближаване и на отношенията с местните и регионалните власти, Клеман Бон , френския държавен секретар по европейските въпроси, Мартин Васал , председателя на метрополия Екс-Марсилия-Прованс и на Департаменталния съвет на Буш дю Рон, Беноа Паян , кмет на Марсилия, и Андре Виола , ръководител на френската делегация в Европейския комитет на регионите.

Програмата ще бъде структурирана около четири теми:

1. 3 март: европейски територии, изправени пред големи обществени предизвикателства (3 март): акцент на дебатите на това пленарно заседание и на три кръгли маси на високо равнище ще бъде укрепване на устойчивостта на здравеопазването, ускоряване на цифровия преход и предвиждане и предотвратяване на свързаните с климата рискове и адаптиране към тях. Сред основните оратори са Вернер Хойер , председател на Европейската инвестиционна банка, Франс Тимерманс , изпълнителен заместник-председател на Европейската комисия, Дейвид Галахър , регионален президент на Pfizer, и Мами Мидзутори , ръководител на UNDRR.

2. 3 март: сближаване и възстановяване: ролята на политиката на ЕС за сближаване за възстановяването след пандемията ще бъде темата на дебат с участието на Елиза Ферейра , европейския комисар по въпросите на сближаването и реформите, Жаклин Гуро , френския министър на териториалното сближаване и на отношенията с местните и регионалните власти, и Юнус Омаржи , председателя на Комисията по регионално развитие (REGI) на Европейския парламент. Сред темите на обсъжданията на кръглите маси са възраждането на селските райони, трансграничното сътрудничество, евро-средиземноморското партньорство и разширяването на ЕС.

3. 4 март: изграждане на Дома на европейската демокрация: заместник-председателите на Европейската комисия Маргаритис Схинас (Утвърждаване на европейския ни начин на живот) и Дубравка Шуица (Демокрация и демография), председателят на Европейския парламент, Роберто Мецола , Криста Швенг , председател на Европейския икономически и социален комитет, Вашку Алвъш Кордейру , първи заместник-председател на Европейския комитет на регионите и Ева Майдел , член на ЕП и председател на Международното европейско движение, ще участват в дебата с местни лидери относно състоянието на Конференцията за бъдещето на Европа, която има за цел да предостави по-силен глас на европейските граждани в процеса на вземане на решения на ЕС. Ще бъде обсъдена и ролята на местните и регионалните власти във връзка с насърчаването на европейските демократични ценности.

4. 4 март: бъдещето на европейската демокрация: ангажираността на младите хора и европейските ценности: по време на следобедните дискусии ще се обсъдят начините за разширяване на участието на младите хора в гражданския и демократичния живот в контекста на цифровата трансформация и предизвикателствата пред европейските ценности. Заключителната сесия ще включва стартирането на процеса на съвместно създаване на Европейска харта за младежта и демокрацията, както и вдъхновяващ обмен между председателя на Европейския младежки форум, Силя Маркула , и съпредседателите на срещата на високо равнище, Апостолос Цицикостас и Рено Мюзелие .

Допълнителна информация:

Европейската среща на високо равнище на регионите и градовете се организира от Европейския комитет на регионите (КР), за да се обсъдят бъдещите предизвикателства пред ЕС. Сред участниците са членове на КР, други видни политици на изборна длъжност от местно и регионално равнище, участници в програмата на КР за млади политици на изборна длъжност , както и представители на най-високо равнище на други институции на ЕС и организации на гражданското общество.

9-ата Европейска среща на високо равнище на регионите и градовете ще се проведе на 3 и 4 март в конгресния и изложбен център Chanot в Марсилия с възможност за физическо и онлайн участие.

  • Пълна програма за медиите
  • Тук може да прочетете заключенията от поредица от дейности за повишаване на осведомеността, организирани преди проявата.
  • Посетете виртуалния панаир , организиран успоредно със срещата на високо равнище между 18 февруари и 18 март 2022 г. — избрани проекти и инициативи, разработени за укрепване на устойчивостта и подкрепа на иновациите и творчеството.

За контакт:

Лаури Оувинен

тел.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-SUMMIT-MARSEILLE-2022.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-SUMMIT-MARSEILLE-2022.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-SUMMIT-MARSEILLE-2022.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-SUMMIT-MARSEILLE-2022.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-SUMMIT-MARSEILLE-2022.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023