Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Наградата „Предприемчив европейски регион“ за 2021 г. ще бъде връчена за екологосъобразно и устойчиво предприемачество  

Успешната инициатива „Предприемчив европейски регион“ (ПЕР), която тази година чества 10-ата си годишнина, беше модернизирана и подновена за следващите пет години. Годишните покани за представяне на кандидатури за ПЕР между 2021 г. и 2025 г. ще бъдат посветени на водеща тема, която ще бъде свързана с политическата програма на ЕС и ще е важна за регионалното и местното равнище. Наградата ПЕР за 2021 г. ще бъде посветена на насърчаването на предприемачеството за едно екологосъобразно и устойчиво бъдеще и ще приема приложения от регионите и градовете на ЕС до 31   март 2020 г.

Марку Маркула , първи заместник-председател на Европейския комитет на регионите, обяви новия цикъл на наградата ПЕР по време на Асамблеята на МСП , организирана от Европейската комисия в Хелзинки през 2019 г. На 26 ноември по време на годишната церемония по връчване на Европейската награда за насърчаване на предприятията г-н Маркула заяви: „Регионите и градовете могат най-добре да изпълнят политическите приоритети на Европейската комисия чрез привличане на предприемачи и МСП, мобилизиране на ресурси за научни изследвания и иновации, инвестиране в образование и умения и насърчаване на вътрешното и външното сътрудничество и трансфера на знания“.

„За да се справим с най-неотложните икономически и обществени предизвикателства на нашето време, трябва също така да мобилизираме усилията на регионите и градовете на ЕС за постигане на напредък по Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие. Ето защо насърчаването на предприемачеството за екологосъобразно и устойчиво бъдеще е водещата тема на кампанията ПЕР за 2021 г. По този начин стимулираме регионите и градовете на ЕС да намират ресурси и да предлагат инициативи в подкрепа на прехода на своите икономики към устойчивост“, каза в заключение първият заместник-председател г - н   Маркула.

Комисията по икономическа политика (ECON), която е една от шестте тематични комисии на Европейския комитет на регионите, организира семинар по време на тазгодишната Асамблея на МСП в партньорство с Регионалния съвет на Хелзинки-Усимаа. Поканените оратори, сред които докладчиците на КР по индустриалната политика ( Жанет Балю , Холандия/RE) и политиката за МСП ( Тадеуш Трусколаски , Полша/EA), подчертаха, че новата стратегия на Европейската комисия за МСП и промишлеността следва да допринесе за укрепване и свързване на регионалните предприемачески системи в цяла Европа, като същевременно се бори с предизвикателствата, породени от обновяването на промишлеността и устойчивостта.

Допълнителна информация:

Всяка година Европейският комитет на регионите присъжда наградата ПЕР на до три града или региона с изключителни, ориентирани към бъдещето стратегии за подкрепа на МСП, стартиращите и разрастващите се предприятия. Наградата ПЕР означава признание и популяризиране на местните или регионалните предприемачески стратегии и осигурява достъп до мрежа от потенциални партньори. Наградата ПЕР за 2020 г. се присъди на следните региони: Гданск и Поморско воеводство (Полша), икономически регион Гьотеборг (Швеция) и Навара (Испания).

Рекламно видео относно поканата за представяне на кандидатури за ПЕР за 2021 г.

Уебсайт на инициативата „Предприемчив европейски регион“ (ПЕР)

За контакт:

Лаури Оувинен

Тел.: +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-LABEL-2021-WILL-REWARD-GREEN-AND-SUSTAINABLE-ENTREPRENEURSHIP.ASPX

Награда „Предприемчив европейски регион“ за 2024 г.: започна подаването на кандидатури от градове и региони, насърчаващи устойчивия, стабилен и цифров растеж
Награда „Предприемчив европейски регион“ за 2024 г.: започна подаването на кандидатури от градове и региони, насърчаващи устойчивия, стабилен и цифров растеж
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ARLEM-8-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-LABEL-2021-WILL-REWARD-GREEN-AND-SUSTAINABLE-ENTREPRENEURSHIP.ASPX

Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
08.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CALL-FOR-NEW-RULES-PROTECTING-INDUSTRIAL-CRAFT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-LABEL-2021-WILL-REWARD-GREEN-AND-SUSTAINABLE-ENTREPRENEURSHIP.ASPX

European lawmakers take up regions' and cities' call for new rules protecting industrial and craft products at EU level
European lawmakers take up regions' and cities' call for new rules protecting industrial and craft products at EU level
12.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-22-23-SEPTEMBER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-LABEL-2021-WILL-REWARD-GREEN-AND-SUSTAINABLE-ENTREPRENEURSHIP.ASPX

Local support for SMEs urgently needed to face the energy crisis
Local support for SMEs urgently needed to face the energy crisis
23.09.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EER-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-LABEL-2021-WILL-REWARD-GREEN-AND-SUSTAINABLE-ENTREPRENEURSHIP.ASPX

Three European regions awarded for their innovative and sustainable entrepreneurial strategies to overcome the COVID-19 pandemic
Three European regions awarded for their innovative and sustainable entrepreneurial strategies to overcome the COVID-19 pandemic
30.06.2022