Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Наградата „Предприемчив европейски регион“ за 2021 г. ще бъде връчена за екологосъобразно и устойчиво предприемачество  

Успешната инициатива „Предприемчив европейски регион“ (ПЕР), която тази година чества 10-ата си годишнина, беше модернизирана и подновена за следващите пет години. Годишните покани за представяне на кандидатури за ПЕР между 2021 г. и 2025 г. ще бъдат посветени на водеща тема, която ще бъде свързана с политическата програма на ЕС и ще е важна за регионалното и местното равнище. Наградата ПЕР за 2021 г. ще бъде посветена на насърчаването на предприемачеството за едно екологосъобразно и устойчиво бъдеще и ще приема приложения от регионите и градовете на ЕС до 31   март 2020 г.

Марку Маркула , първи заместник-председател на Европейския комитет на регионите, обяви новия цикъл на наградата ПЕР по време на Асамблеята на МСП , организирана от Европейската комисия в Хелзинки през 2019 г. На 26 ноември по време на годишната церемония по връчване на Европейската награда за насърчаване на предприятията г-н Маркула заяви: „Регионите и градовете могат най-добре да изпълнят политическите приоритети на Европейската комисия чрез привличане на предприемачи и МСП, мобилизиране на ресурси за научни изследвания и иновации, инвестиране в образование и умения и насърчаване на вътрешното и външното сътрудничество и трансфера на знания“.

„За да се справим с най-неотложните икономически и обществени предизвикателства на нашето време, трябва също така да мобилизираме усилията на регионите и градовете на ЕС за постигане на напредък по Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие. Ето защо насърчаването на предприемачеството за екологосъобразно и устойчиво бъдеще е водещата тема на кампанията ПЕР за 2021 г. По този начин стимулираме регионите и градовете на ЕС да намират ресурси и да предлагат инициативи в подкрепа на прехода на своите икономики към устойчивост“, каза в заключение първият заместник-председател г - н   Маркула.

Комисията по икономическа политика (ECON), която е една от шестте тематични комисии на Европейския комитет на регионите, организира семинар по време на тазгодишната Асамблея на МСП в партньорство с Регионалния съвет на Хелзинки-Усимаа. Поканените оратори, сред които докладчиците на КР по индустриалната политика ( Жанет Балю , Холандия/RE) и политиката за МСП ( Тадеуш Трусколаски , Полша/EA), подчертаха, че новата стратегия на Европейската комисия за МСП и промишлеността следва да допринесе за укрепване и свързване на регионалните предприемачески системи в цяла Европа, като същевременно се бори с предизвикателствата, породени от обновяването на промишлеността и устойчивостта.

Допълнителна информация:

Всяка година Европейският комитет на регионите присъжда наградата ПЕР на до три града или региона с изключителни, ориентирани към бъдещето стратегии за подкрепа на МСП, стартиращите и разрастващите се предприятия. Наградата ПЕР означава признание и популяризиране на местните или регионалните предприемачески стратегии и осигурява достъп до мрежа от потенциални партньори. Наградата ПЕР за 2020 г. се присъди на следните региони: Гданск и Поморско воеводство (Полша), икономически регион Гьотеборг (Швеция) и Навара (Испания).

Рекламно видео относно поканата за представяне на кандидатури за ПЕР за 2021 г.

Уебсайт на инициативата „Предприемчив европейски регион“ (ПЕР)

За контакт:

Лаури Оувинен

Тел.: +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Споделяне: