Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Награда „Предприемчив европейски регион“ за 2024 г.: започна подаването на кандидатури от градове и региони, насърчаващи устойчивия, стабилен и цифров растеж  

Европейските градове, региони и общини, които желаят да представят, споделят и обогатят своята стратегия и опит в областта на насърчаването на устойчивия растеж, вече могат да кандидатстват за изданието за 2024 г. на наградата „Предприемчив европейски регион“ (ПЕР), присъждана от Европейския комитет на регионите (КР). Под общата тема „Градовете и регионите по пътя към устойчив, стабилен и цифров растеж“ ПЕР за 2024 г. ще се фокусира върху действията на местно и регионално равнище през следващите две години в подкрепа на екологичния и цифровия преход на МСП, които укрепват конкурентоспособността и дългосрочната устойчивост на местните икономики. Местните и регионалните власти могат да представят своите стратегии до 29 март 2023 г.

Откриването на поканата за представяне на кандидатури за наградата ПЕР за 2024 г. беше обявено по време на Асамблеята на МСП в Прага — най-значимото събитие за малките и средните предприятия (МСП) в Европа, организирано от Европейската комисия съвместно с чешкото председателство на Съвета на ЕС.

Председателят на Европейския комитет на регионите Вашку Алвъш Кордейру заяви: „Европейският комитет на регионите и неговите членове са силно убедени в силата на мерките „от долу нагоре“ в подкрепа на предприемачеството, които са нашият принос за по-иновативна, устойчива и цифрова икономика в Европа, съсредоточена върху благополучието на хората и околната среда. Предприемчивият европейски регион се превърна в признат знак за високи постижения, който свързва единомислещи региони в европейска мрежа и подкрепя тяхното сътрудничество и трансграничния обмен на най-добри практики.“

Подкрепата за МСП и предприемаческата дейност „от долу нагоре“ е един от приоритетите на Европейския комитет на регионите. Чрез инициативата ПЕР КР допринася за изпълнението на стратегията на ЕС за МСП и ключовите приоритети на стратегическата програма на ЕС за периода 2019—2024 г. на регионално и местно равнище. Знакът ПЕР е възможност за местните и регионалните участници да демонстрират жизненоважната роля на МСП и предприемачите за насочване на икономиката на ЕС към екологичен и цифров преход и за укрепване на устойчивостта на икономиката в бързо променящия се геополитически пейзаж. Тези усилия са още по-важни в настоящия контекст, както беше подчертано от регионалните и местните лидери по време на заседанието на Комисията по икономическа политика на КР в Зволе на 22 и 23 септември, на което членовете на КР призоваха ЕС спешно да приеме мерки за подкрепа, с които да помогне на предприятията да се справят с последиците от покачващите се цени на енергията, инфлацията и затрудненията във веригата на доставки, като същевременно припомниха, че дългосрочните цели на ЕС относно екологичния и цифровия преход ще бъдат постигнати само ако политическата рамка на ЕС е напълно съобразена с МСП и е подкрепена от стабилно финансиране.

Подробна информация за това как да кандидатствате за наградата ПЕР за 2024 г. може да бъде намерена на посветената на наградата уебстраница.

Допълнителна информация:

Наградата „Предприемчив европейски регион“ (ПЕР) е проект, чрез който всяка година се открояват и отличават до три територии на ЕС с изключителна и новаторска политическа стратегия в областта на предприемачеството, независимо от тяхната големина, богатство и правомощия. На териториите с най-убедителен, авангарден и перспективен план се присъжда знакът „Предприемчив европейски регион“ за следващата година.

Знакът ПЕР е създаден в партньорство с Европейската комисия и с подкрепата на заинтересовани страни на равнище ЕС като Обединени МСП,Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати (Европалати), Социална икономика Европа и Европейската асоциация на агенциите за развитие (EURADA).

Носителите на наградите ПЕР за 2023 г. са: Барселона (Испания), Пенела (Португалия) и Западна Померания (Полша).

Победителите за 2024 г. ще бъдат обявени по време на пленарната сесия на КР през юли 2023 г.

Повече информация за наградата „Предприемчив европейски регион“, включително списък на предишните победители от 2011 г. насам, можете да намерите тук.

За контакт:

Пьотр ЗайончковскиТел.: +32 (0) 22822401eer-cdr@cor.europa.eu

За запитвания от пресата:

Тереза Зостман

Тел.: +32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SME-PROOF-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
03.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CRISE-SINGLE-MARKET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

Regions and cities demand a say in EU emergency response to crises of the Single Market
Regions and cities demand a say in EU emergency response to crises of the Single Market
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/NAT-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
31.01.2023