Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Над 600 политици ще се включат в #EURegionsWeek , за да обсъдят бъдещето на Европа и регионалната политика  
Пленарната сесия на КР (# CoRplenary) обсъжда бъдещия бюджет на ЕС, политиката на сближаване, излизането на Обединеното кралство от ЕС и цифровия/екологичния преход.

На 7 октомври в Брюксел ще бъде открито 17-то издание на Европейската седмица на регионите и градовете , за да се обсъди по какъв начин политиката на сближаване може да спомогне за постигането на по-екологична, по-приобщаваща и по-интелигентна Европа. Седмицата ще започне с дебат на високо равнище за бъдещето на Европа и ще бъдат проведени почти 400 прояви, включително конференция на високо равнище, посветена на трансформацията на въгледобивните региони. На 8 и 9 октомври Европейският комитет на регионите (КР) ще проведе и своята пленарна сесия #CoRplenary , като членовете му ще обсъдят бъдещето на политиката на сближаване на ЕС с председателя на комисията по регионално развитие на Европейския парламент Юнус Омарджи, бъдещия дългосрочен бюджет на ЕС с комисар Йотингер и екологичния и цифровия преход с финландския министър по европейските въпроси Тити Тупурайнен.

17-ата Европейска седмица на регионите и градовете , 7 — 10 октомври, #EURegionsWeek

# EURegionsWeek отново ще предостави уникална възможност за по-добро разбиране на това как регионите и градовете използват средствата на ЕС за подобряване на ежедневието на гражданите и как средствата за сближаване правят Европа по-екологична, по-приобщаваща и по-интелигентна. Ежегодната конференция, която се организира съвместно от КР и Европейската комисия, е най-мащабната проява в Европа, посветена на регионалното развитие. Тазгодишното издание ще събере над 9 000 участници, сред които учени, публични администратори, експерти и над 600 местни, регионални, национални и европейски политици, които ще участват в близо 400 работни срещи и дебати, изложби и възможности за създаване на мрежи за различните аспекти на политиката на сближаване.

Акценти :

7 октомври, 14,30—16,30 ч. ( Гледайте на живо ) — Откриване: Регионите и градовете, стълбове на бъдещето на ЕС

Над 100 млади политици на изборни длъжности ще присъстват на откриването и ще обсъдят бъдещето на Европейския съюз заедно с Карл-Хайнц Ламберц , председател на Европейския комитет на регионите, Клара Добрев , заместник-председател на Европейския парламент и Елжбета Бенковска , комисар по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП.

8 октомври, 9—10,30 ч., ( Гледайте на живо ) — Заседание на комисия REGI и комисия COTER относно „Състоянието на преговорите относно бъдещето на политиката на сближаване след 2020 г.“

Членовете на КР и на Европейския парламент ще обсъдят текущите преговори по бюджета на ЕС за 2021—2027 г. и пакета за политиката на сближаване. В този контекст регионите и градовете в ЕС могат да играят ключова роля в изграждането на силна политика на сближаване за бъдещето, като подчертаят постиженията на политиката през настоящия програмен период.

9 октомври, 2,30—17,00 ч. ( Гледайте на живо ) — Конференция на високо равнище относно трансформацията на въгледобивните региони

Намаляването на зависимостта от изкопаеми горива и подкрепата за регионите, които произвеждат въглища, правят прехода към чиста енергия изключително важен за борбата с изменението на климата. Наред с националната подкрепа, политиката на сближаване на ЕС с нейното споделено управление ще допринесе за подпомагане на регионите, които са засегнати от енергийния преход. По време на тази проява министри от ЕС, членове на ЕП, регионални политици и други високопоставени представители на България, Германия, Испания, Полша, Румъния, Финландия, Франция и Чешката република също ще споделят своите виждания за това как най-добре да подкрепят въгледобивните региони в прехода към бъдеще без въглеродни емисии.

Вж. специалната медийна програма . Пълен списък на проявите може да намерите на уебстраницата . Можете да свалите и снимки и записи от проявата безплатно.

Пленарна сесия на Европейския комитет на регионите , 7—9 октомври, #CoRplenary , ( Гледайте на живо )

Европейският комитет на регионите (КР) е асамблеята на местните и регионалните лидери в ЕС, представляваща интересите на градовете и регионите. 350-те членове на КР ще се съберат в Брюксел, за да обсъдят и приемат редица становища относно законодателството на ЕС и политически резолюции.

Акценти :

8 октомври 15,15 ч. — Политиката за регионално развитие на ЕС след 2020 г.: Юнус Омаржи (Франция/GUE/NGL), председател на комисията по регионално развитие на Европейския парламент (REGI), ще се присъдени към членовете на КР, за да обсъдят бъдещето на регионалното развитие през следващия финансов период след 2020 г.

8 октомври 16,45 ч. — Бъдещият бюджет на ЕС: до края на 2019 г. финландското председателство на ЕС се очаква да представи компромисни цифри за дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2021 — 2027 г. Регионите и градовете в ЕС ще споделят нарастващата си загриженост с комисаря по бюджета на ЕС Гюнтер Йотингер и ще приемат резолюция .

8 октомври 18,00 ч. — Европейски теми, свързани с местните и регионалните власти: членовете на КР ще обсъдят излизането на Обединеното кралство от ЕС, островни региони и липсващи транспортни връзки в трансграничната свързаност

9 октомври 9,30 ч. — Към цифров и екологичен ЕС: Всички региони и граждани на ЕС трябва да се възползват от предимствата от цифровия и екологичния преход, които формират нашите общества. Представителите на местните и регионалните власти ще обменят мнения с министъра по европейските въпроси на Финландия Тути Тупурайнен относно начините за преодоляване на цифровото разделение и за гарантиране на сближаването и солидарността за всички. Този дебат е свързан с две становища на КР, поискани от финландското председателство на ЕС:

o Цифрова Европа за всички: осигуряване на интелигентни и приобщаващи решения по места , докладчик Анне Карялайнен (Финландия/ПЕС);

o Интелигентни градове: нови предизвикателства за справедлив преход към неутралност по отношение на климата. Осъществяване на ЦУР на практика , докладчик Андрис Грифроа (Белгия/ЕА).

Може да намерите онлайн цялата програма, документите и проектостановищата .

За контакт:

За акредитация и за двете събития, моля, свържете се с:

PresseCdr@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023