Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
#EURegionsWeek: сближаването е основен фактор за бъдещето на Европа  
В Брюксел стартира 16-ото издание на Европейската седмица на регионите и градовете

Под надслов „Бъдещето на Европа е в младежта, регионите и градовете – бъдещето на Европа е в единството и сближаването“ стотици местни и регионални лидери и високопоставени представители на ЕС се събраха в Брюксел на 8 октомври, за да стартират Европейската седмица на регионите и градовете . Ежегодната конференция, която се организира съвместно от Европейския комитет на регионите (КР) и Европейската комисия, е най-мащабната проява в света, посветена на регионалното развитие.

Създадена през 1988 г., през последните 30 години политиката на сближаване на ЕС се превърна в основен инвестиционен инструмент, помагащ на градовете и регионите да създават работни места и икономически растеж, да насърчават конкурентоспособността и устойчивото развитие и да подобряват качеството на живот на гражданите. Основната ѝ цел е да спомогне за преодоляването на неравенствата между и в регионите на ЕС и да допринесе за хармоничното му развитие и благоденствието на европейците.

В изказването си по време на откриването председателят на Европейския комитет на регионите Карл - Хайнц   Ламберц посочи: „Инвестирането в сближаване е много повече от финансов въпрос: то е отражение на основните ни европейски ценности. Чрез сътрудничеството между европейските, националните, регионалните и местните органи политиката на сближаване показва, че можем да преодолеем сериозните проблеми на 21-ви век, като работим заедно и солидарно. Орязването на тази политика е в разрез с целите на ЕС за териториално, икономическо и социално сближаване. Днес повече от всякога се нуждаем от силна политика на сближаване, за да може ЕС да спечели сърцата и умовете на гражданите, на които служи. Не може да има Съюз без сближаване .“

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер посочи: „ Днес говорим за бъдещето на нашите региони и градове – но всъщност говорим за бъдещето на Съюза, тъй като двете неща са неразривно свързани. През следващото десетилетие Комисията ще продължи да подкрепя усилията на регионите и градовете да осъществят преход към по-иновативна и по-зелена икономика в интерес на работните места, растежа и социалния прогрес. Политиката на сближаване, която е един от най-конкретните примери за европейска солидарност, ще играе основна роля в това отношение; същото се отнася и за „Хоризонт Европа“, „Еразъм +“, InvestEU и всички други програми и инициативи от предложението ни за бъдещия бюджет на ЕС. За да може тази подкрепа да достигне навреме до регионите и градовете, е изключително важно да се постигне споразумение за следващия дългосрочен бюджет на ЕС преди изборите за Европейски парламент .“

Комисарят по регионалната политика Корина Крецу посочи: „Гордея се с предложението, което представихме през май, за нова, по-модерна, гъвкава и опростена политика на сближаване. Предстои обаче още работа. За да може инвестициите да стартират реално през 2021 г., трябва да започнем още отсега да планираме следващите програми. Днес е първият ден от Европейската седмица на регионите и градовете. Това е отлична възможност да обсъдим бъдещето на политиката на сближаване, от която аз ще се възползвам, за да дам своите предложения как да се помогне на държавите членки и регионите да изготвят своите програми .“

Заместник-председателят на Европейския парламент Павел Теличка отбеляза: „ Политиката на сближаване е най-силният израз на солидарност в ЕС. Инвестициите по линия на тази политика постигат дългосрочните цели на Съюза. Затова е важно да повишим максимално потенциала ѝ след 2020 г., като увеличим нейната гъвкавост и добавена стойност, както и нейната последователност и съгласуваност с процеса на европейския семестър. С по-голяма целенасоченост на разходите, постоянна, основана на показатели обективна оценка и, при необходимост, корекции, ще насърчим икономическия растеж и създаването на нови възможности за гражданите в цяла Европа, особено в перспективните области. Европейската седмица на регионите и градовете предлага отлична възможност да обсъдим бъдещето на политиката на сближаване с хората, които имат експертен опит по места .“

В подкрепа на една силна политика на сближаване за всички региони и градове в новия бюджет на ЕС след 2020 г., миналата година Комитетът, заедно с водещите европейски сдружения на регионите и градовете, постави началото на Алианса за сближаване – #CohesionAlliance – гражданско движение, отворено за всеки, който счита, че политиката на сближаване на ЕС трябва да продължи да бъде стълб на европейското бъдеще. От стартирането на инициативата по време на миналогодишното откриване на Европейската седмица на регионите и градовете декларацията на Алианса беше подписана от повече от 8000 поддръжници, включително 114 региона, 110 града и окръга, 45 сдружения на регионални и местни органи на властта, 30   членове на Европейския парламент, 35 секторни сдружения от ЕС и 141 други институционални партньори, като университети, изследователски центрове и европейските групи за териториално сътрудничество (ЕГТС). #CohesionAlliance все още може да бъде подписан и ще следи отблизо текущите междуинституционални преговори за бюджета.

Контекст:

Европейската седмица на регионите и градовете събира всяка година хиляди участници от местните, регионалните и европейските администрации, учени и експерти, за да обсъдят и обменят мнения по различните аспекти на политиката на сближаване в рамките на повече от 170 работни групи, семинари, дискусии и срещи в течение на четири дена. Тазгодишното издание поставя специален акцент върху: необходимостта от силна политика на сближаване след 2020 г. с цел да се преодолеят структурните пречки, да се стимулира човешкият капитал и да се подобри качеството на живот, върху управлението на последиците от глобализацията на местно равнище, цифровата трансформация и изменението на климата, както и върху ефективните регионални и местни стратегии за младежта, интеграцията на мигрантите и социалното приобщаване.

Можете да свалите безплатно снимки и записи от проявата.

За контакт:

Кармен Шмидле

Тел.: +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023