Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Регионите и градовете на ЕС призовават националните правителства да увеличат пакета на ЕС от мерки в областта на здравеопазването  

Германският канцлер Ангела Меркел и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен наблягат на темата за здравеопазването в дебатите в Европейския комитет на регионите.

Националните правителства следва да се споразумеят за по-голям пакет от мерки за финансова подкрепа за здравните системи в Европейския съюз, заяви Европейският комитет на регионите на 14 октомври. Призивът се съдържа в набор от три препоръки, в които регионите и градовете на ЕС определят начини за запълване на пропуските в местните системи за здравеопазване, които бяха откроени от пандемията от коронавирус.

Препоръките, които се отнасят до слабостите в превенцията, лечението и спешните грижи, бяха приети на 14 октомври, два дни след като Европейският комитет на регионите (КР) представи на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен факти за въздействието на пандемията в своя Годишен барометър за състоянието на регионите и градовете . Барометърът изтъкна по какъв начин кризата е увеличила съществуващите неравенства, включително в сектора на здравеопазването. Председателят фон дер Лайен заяви пред асамблеята на местните и регионалните политици в ЕС, че „Европейските фондове ще дадат възможност за инвестиции в нови болници, по-добро оборудване и по-стабилни здравни системи — не само в големите градове, но и в по-отдалечените региони“ и че регионалните и местните администрации следва да заемат водеща позиция “.

Към Комитета се обърна с изявление и германският канцлер Ангела Меркел . На 13 октомври тя заяви пред 329-те управители, кметове и съветници в КР, че готовността на някои региони да поемат грижите за пациенти от региони от други държави следва да бъде „ръководен принцип при бъдещите предизвикателства“. Канцлерът Меркел, която заяви, че „следи с голяма загриженост новото нарастване на броя на заразените в почти всяка част на Европа“, говори в качеството си на лидер на страната, изпълняваща ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз.

В своето становище относно обявения от Европейската комисия пакет в подкрепа на системите за здравеопазване, програмата „ЕС в подкрепа на здравето“ , Европейският комитет на регионите отправи критики към националните правителства за сериозното намаляване на предложения бюджет. Той подчерта, че здравните услуги, които се управляват на местно и регионално равнище в много държави — членки на ЕС, се нуждаят от инвестиции и иновации с цел намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването и справяне със застаряването на населението. През лятото държавите — членки на ЕС, намалиха предложението на Европейската комисия от 9,4 милиарда евро за периода 2021—27 г. на 1,7 милиарда евро. Окончателният размер ще бъде определен в преговорите с Европейския парламент.

Докладчикът на КР Натали Сарабезол (FR/ПЕС), председател на Департаменталния съвет на Финистер, заяви: „Съкращавайки бюджета на новата програма „ЕС в подкрепа на здравето“ с 82 %, държавите членки показаха, че, за съжаление, не са успели да схванат пълния размер на кризата. Гарантирането на висококачествено здравно обслужване за всички е най-добрият израз на солидарност и съществена част от укрепването на сближаването в нашия Съюз. Можем и трябва да направим повече, за да укрепим нашите здравни системи. Въпреки че регионите и градовете ще продължат да работят ежедневно за постигането на тази цел, те все пак се нуждаят от значителна подкрепа от равинещто на ЕС.“

Второ становище се съсредоточава върху необходимите характеристики на Механизма на ЕС за извънредни ситуации в областта на общественото здраве , който би могъл да бъде задействан при бъдещи пандемии. В него се изтъква, че ЕС трябва да разработва, закупува, транспортира и разпределя консумативи за тестване и предпазни средства, внасяни от чужбина или произвеждани в ЕС; Становището призовава по-специално и за разработването, например, на обща ваксинационна карта на ЕС и виртуален европейски регистър, предоставящ информация за запасите от ваксини.

Докладчикът Биргита Сакредеус (SE/ЕНП), член на Регионалния съвет на Даларна заяви: „Пандемията показва ясно значението на квалифицирания и добре обучен персонал и добре финансираните, добре оборудвани и солидни системи за здравеопазване, способни да да се адаптират бързо към нова ситуация в областта на здравните грижи и общественото здравеопазване. Пандемията показва също така много важната роля, която играят местните и регионалните власти в кризисни ситуации като настоящата.“

Третото становище, изготвено от Карстен Уно Петерсен (DK/ПЕС), член на Регионалния съвет на Южна Дания, посветено на Трансграничното здравно обслужване , има за цел улесняване на трансфера на пациенти за лечение в други държави, както се случи по време на първата вълна на пандемията, когато например пациенти от френските региони региони Гранд Ест и Бургундия-Франш-Конте бяха лекувани в Саарланд, Германия.

Г-н Петерсен заяви: „Пандемията от COVID-19 показа колко важно може да бъде за европейците тясното трансгранично сътрудничество в областта на здравеопазването. Фактът, че пациентите бяха лекувани зад граница, е най-добрият израз на истинска солидарност. Да се опрем на това, на което ни научи тази извънредна ситуация, за да подобрим нашите системи за трансгранично здравно обслужване и да осигурим на хората, живеещи в граничните региони, опростени процедури и безопасност за пациентите, а също и ясна информация както за тях, така и за здравните работници.“

Становището се вписва в по-широките усилия на Европейския комитет на регионите да гарантира, че възстановяването на ЕС от пандемията спомага за изграждането на устойчиви общности, подпомага развитието на местните икономики и насърчава усилията за задълбочаване на европейската демокрация.

Според проучване на общественото мнение , извършено по поръчка на Европейския комитет на регионите, 67 % от европейците биха искали местните и регионалните власти да имат по-голямо влияние върху решенията, вземани на равнището на ЕС. 45 % от тях посочват здравеопазването като област, в която регионите и градовете следва да имат по-голямо влияние.

Проучването беше извършено от Kantar през първата половина на септември и резултатите бяха представени на пленарната сесия на КР на 12–14 октомври. Проучването установи също, че както като цяло, така и по отношение на действията в отговор на пандемията, европейците се доверяват повече на местните и регионалните власти, отколкото на националните правителства или на ЕС. Абсолютното мнозинство от европейците — 52 % — имат доверие в своите регионални и местни власти, 47 % — в ЕС, а 43 % — в своето национално правителство.

Апостолос Цицикостас , председател на Европейския комитет на регионите и управител на Централна Македония в Гърция, заяви: „Равнището на доверие на гражданите в техните местни и регионални лидери спомогна за ограничаването на разпространението на коронавируса. Това доверие ще бъде от решаващо значение и във фазата на възстановяване. Призоваваме националните лидери и институциите на ЕС да си сътрудничат с регионалните и местните съвети и да ги подкрепят в решаването на огромните проблеми, породени от вируса.“

Констатации на Годишния барометър за състоянието на регионите и градовете:

Годишен барометър за състоянието на регионите и градовете — основни констатации

Годишен барометър за състоянието на регионите и градовете — пълен доклад

Годишен барометър за състоянието на регионите и градовете — проучване на общественото мнение на Kantar (налични са и специфични за всяка държава резултати)

Annual Regional and Local Barometer – the health impact (the story, in data)

Annual Regional and Local Barometer – the regional economic impact (the story, in data)

За контакт:

Андрю Гарднър

Тел. +32 (473) 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-S-REGIONS-AND-CITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS-TO-INCREASE-EU-HEALTH-PACKAGE-.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-S-REGIONS-AND-CITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS-TO-INCREASE-EU-HEALTH-PACKAGE-.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-S-REGIONS-AND-CITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS-TO-INCREASE-EU-HEALTH-PACKAGE-.ASPX

Започна подаването на кандидатури за наградите на ЕС за биологично производство
Започна подаването на кандидатури за наградите на ЕС за биологично производство
27.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-S-REGIONS-AND-CITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS-TO-INCREASE-EU-HEALTH-PACKAGE-.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-S-REGIONS-AND-CITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS-TO-INCREASE-EU-HEALTH-PACKAGE-.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023