Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Усилията на ЕС за почистване на моретата са от полза за икономиката  
Местните и регионалните политици подкрепят предложенията за актуализиране и опростяване на усилията за увеличаване на обема на корабните отпадъци, които се предават в пристанищата.

Регионите и градовете на Европейския съюз подкрепиха плановете за намаляване на обема на изхвърляните в морето пластмаси и горива, като подчертаха, че ясните правила, последователното прилагане и умерените такси биха подпомогнали пристанищата до поддържат моретата чисти. Освен това Европейският комитет на регионите подкрепи плановете на ЕС от икономическа гледна точка, като заяви, че промените ще бъдат от полза за туризма и развитието на кръгова икономика.

Препоръките на асамблеята на ЕС на местните и регионалните политици представляват принос за дебат относно актуализиране на правилата на ЕС в значителна степен, като се приведат в съответствие с промените в Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби (MARPOL), подобри се прилагането и правилата за корабите и морските пристанища се разглеждат заедно. Преразглеждането е част от по-широките усилия на Европейската комисия за опростяване на законодателството на ЕС и намаляване на свързаните с него разходи.

Докладчикът на КР по становището относно „ Чисти пристанища, чисти морета — пристанищни приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби Спирос Спиридон (Гърция/ЕНП) заяви: „По-чистите морета означават устойчиво икономическо развитие, по-специално в туристическия сектор, който е основата на икономиката на Гърция и е от съществено значение за много други държави в ЕС. Корабите би трябвало да бъдат задължени да предават отпадъци в морските пристанища, а всички морски пристанища следва да имат капацитет за третиране на отпадъците на приемливи разходи. Предизвикателството е да се създадат стимули за предаване на отпадъци в пристанищата, без това да представлява прекомерна финансова тежест за корабите или да въвежда допълнителни процедури или други отнемащи време разпоредби. Като цяло предложенията на Комисията постигат тези цели. Освен това в предложенията се опростяват и изясняват правилата, така че би трябвало да се отстранят много от неяснотите за товародателите, пристанищните власти и работещите с отпадъците.“

Г-н Спиридон, който е член на гръцката делегация на КР и представлява региона Атика, добави: „Вярваме, че е особено належащо да се намери решение за отпадъците от пластмаси и желаем в директивата да бъдат добавени системи за пречистване на отработени газове, какъвто не беше случаят преди. Други предизвикателства са гъвкавостта, таксите и прилагането. По отношение на пристанищното управление и таксите съществуват голям брой местни и регионални аспекти и поради това таксите за отпадъците не би трябвало да се определят централно. Комисията несъмнено съзнава необходимостта от гъвкавост, което се приема много положително. Необходимо е обаче и стриктно прилагане за предотвратяване на нелоялната конкуренция и търсенето на пристанища, предлагащи по-изгодни условия. Ето защо е необходима единна рамка за санкциите, а на товародателите и пристанищата трябва да се отправи недвусмислено предупреждение относно санкциите.“

Той добави, че въпреки критиките на КР във връзка с това, че в предложенията не са разгледани начини за намаляване на отпадъците и някои технически въпроси, КР би искал ЕС да положи усилия за засилване на влиянието на законодателството, така че пристанищата в морските басейни и граничещите с ЕС региони да бъдат насърчени да спазват доброволно същите задължения.

Докладът беше приет с някои изменения .

За контакт:

Андрю Гарднър

Тел.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ENVE-SEMINAR-IN-TALLINN-ON-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023