Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Председателят на Европейския парламент и заместник-председателят на Комисията се присъединяват към местни лидери, за да обсъдят бъдещето на Европа  

Европейският комитет на регионите ще посрещне председателя на Европейския парламент Антонио Таяни и заместник-председателя на Европейската комисия, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, Юрки Катайнен. През първия ден на пленарната си сесия (11 май) се очаква Комитетът да стане и първата институция на ЕС, която ще приеме официална позиция по политиката на сближаване на ЕС след 2020 г. Дискусиите относно бъдещето на инвестициите на ЕС в регионите и градовете ще продължат на втория ден (12 май), когато в тях ще се включи и комисар Йотингер, отговарящ за бюджета на ЕС.

Размисъл за бъдещето на Европа и възстановяване на доверието

ЕС се намира в критичен момент, изправен пред безпрецедентни предизвикателства и нарастващо обществено недоверие. Като две институции на ЕС в пряка връзка с гражданите, Европейският комитет на регионите и Европейският парламент имат ключова роля за възстановяване на доверието на гражданите и спомагане за изграждането на консенсус за бъдещето на Европа.

Като част от продължаващия размисъл за миналото, настоящето и бъдещето на Европа, Комитетът — политическата асамблея на регионалните и местните власти в ЕС — положи началото на инициатива, наречена „Размисъл за Европа“, която включва водени от членовете граждански диалози и общински дебати, както и политически разисквания в регионалните парламенти и общинските съвети. Целта е да се даде на гражданите възможност да дадат израз на своите притеснения и очаквания от Европа. По този начин ще бъде удовлетворено искането на председателя на Европейския съвет Доналд Туск Комитетът да изпрати своите препоръки за възстановяване на доверието в Европа чрез гласа на градовете и регионите.

Освен това председателят и първият заместник-председател на Европейската комисия призоваха Комитета да представи вижданията си по Бялата книга за бъдещето на Европа. Във връзка с това на 12 май КР ще приеме резолюция относно Бялата книга на Европейската комисия, по-специално като изтъкне решаващата роля на политиката на сближаване на ЕС за свързване на гражданите с Европа и за изграждане на солидарност.

Пресконференция на председателя на КР Маркула и председателя на ЕП Таяни, 11 май, 16,00 ч.

Местни инвестиции: какво е бъдещето на бюджета на ЕС и политиката на сближаване?

Европейските структурни и инвестиционни фондове са основните инвестиционни инструменти на ЕС и заемат над една трета от общия бюджет на ЕС до 2020 г. Но ролята им след 2020 г. може да бъде застрашена вследствие на излизането на Великобритания от ЕС и появата на други приоритети на ЕС като отбраната, сигурността и миграцията. В свое становище от 11 май, под ръководството на Михаел Шнайдер (ЕНП/Германия), европейските градове и региони ще представят своите предложения за подобряване на политиката на сближаване и укрепване на нейния принос за постигането на целите на ЕС. На следващия ден европейският комисар по бюджета и човешките ресурси Гюнтер Йотингер ще направи обръщение към членовете на КР, малко преди Комитетът да приеме своята резолюция относно годишния проектобюджет на ЕС за 2018 г.

В дневния ред е включено и обсъждане с председателя на Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа г-жа Гудрун Мослер-Тьорнстрьом с акцент върху правата на човека, демокрацията, свободата и принципите на правовата държава.

Други становища, които предстои да бъдат приети:

Усъвършенстване на управлението на европейския семестър: Кодекс на поведение за участието на МРВ

Финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза

Предприемачество по островите – принос към териториалното сближаване

Нов етап в европейската политика за син растеж

Социалните иновации като нов инструмент за посрещане на обществените предизвикателства

Местното и регионалното измерение на биоикономиката и ролята на регионите и градовете

Стратегия за разширяване на ЕС през периода 2016 – 2017 г.

Здравето в градовете: общо благо

Инвестиране в младежта на Европа

Практическа информация:

Къде: Европейски парламент — сграда József Antall (зала JAN 4Q2), ул. Wiertz 60, Брюксел

Кога: 11 май, 15,00 – 21,00 ч.; 12 май, 9,00 – 13,00 ч.

• Вж. дневния ред & документите за пленарната сесия

• Сесията ще се излъчва на живо в интернет на уебсайта на КР.

Програма за медиите по време на пленарната сесия

Следете ни: @EU_CoR, #CoRplenary

За контакт:

PresseCdr@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-IN-WALLONIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-PRESIDENT-AND-COMMISSION-VICE-PRESIDENT-JOIN-LOCAL-LEADERS-TO-REFLECT-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
25.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/APPLY-URBACT-CALL-ACTION-PLANNING-NETWORKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-PRESIDENT-AND-COMMISSION-VICE-PRESIDENT-JOIN-LOCAL-LEADERS-TO-REFLECT-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Apply to the URBACT call for Action Planning Networks!
Apply to the URBACT call for Action Planning Networks!
19.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-PRESIDENT-AND-COMMISSION-VICE-PRESIDENT-JOIN-LOCAL-LEADERS-TO-REFLECT-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Социалното и икономическото сближаване са изложени на риск, ако в политиките на ЕС се пренебрегват отдалечените територии
Социалното и икономическото сближаване са изложени на риск, ако в политиките на ЕС се пренебрегват отдалечените територии
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SMALL-URBAN-AREAS-GREEN-DIGITAL-TRANSITIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-PRESIDENT-AND-COMMISSION-VICE-PRESIDENT-JOIN-LOCAL-LEADERS-TO-REFLECT-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Europe cannot leave its small urban areas behind in green and digital transitions
Europe cannot leave its small urban areas behind in green and digital transitions
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/NEW-COTER-CHAIR.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-PRESIDENT-AND-COMMISSION-VICE-PRESIDENT-JOIN-LOCAL-LEADERS-TO-REFLECT-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Newly elected chair Emil Boc makes efficient use of EU budget and cohesion funds a top priority of the COTER commission works
Newly elected chair Emil Boc makes efficient use of EU budget and cohesion funds a top priority of the COTER commission works
29.09.2022