Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Новият начин на работа на ЕС посредством широко и дългосрочно участие на гражданите : ‎ какво следва нататък?  

По повод на Европейската среща на високо равнище на регионите и градовете , организирана в Букурещ на 14 и 15 март, Карл-Хайнц Ламберц, председател на Европейския комитет на регионите (КР), и Лука Жайе, председател на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), отправиха отново призива си към институциите на ЕС да работят заедно за създаването на „ постоянен механизъм на ЕС за структурирана консултация с гражданите, градовете, регионите и гражданското общество през следващия мандат (2019—2024 г.).

През последните години институциите на европейско, национално и местно равнище се опитаха да приобщят гражданите към процеса на изготвяне на политиките на ЕС с цел повишаване на неговото качество, прозрачност и приемане. Днес председателите на двата консултативни органа на ЕС — Лука Жайе, от Европейския икономически и социален комитет и Карл-Хайнц Ламберц — от Европейския комитет на регионите, отправиха отново призива си към Европейския парламент, Европейската комисия и Европейския съвет за създаване на съвместен постоянен съвместен механизъм за „консултации с европейските граждани“.

„Повече от всякога Европейският съюз се нуждае от възраждане на своите основни убеждения и ценности. Това включва и начина, по който институциите на ЕС разглеждат проблемите, които вълнуват гражданите и ги включват по-непосредствено в процеса на вземане на решения. Организациите на гражданското общество могат да играят ключова роля в това отношение и са готови да започнат нов диалог с гражданите“ , заяви Лука Жайе .

„Демокрацията започва в нашите региони и градове. Представителите, заемащи там местни и регионални изборни длъжности, са най-близо до хората и имат ежедневен контакт с гражданите. Призовавам местните лидери във всички държави — членки на ЕС, да положат по-съгласувани усилия да се включват веднъж годишно в истински европейски дебат. Този дебат следва да се съсредоточава върху темите, които имат най-голямо значение, и резултатите, включително призив за действие, да се канализират обратно към равнището на ЕС. Ако искаме Европа да стане по-демократична, не е достатъчно да изслушваме“ , заяви Карл-Хайнц Ламберц .

Двамата председатели се изказаха на 15 март по време на Европейската среща на високо равнище на регионите и градовете в Букурещ, организирана съвместно от КР и румънското председателство на ЕС. В проявата взеха участие над 700 кметове и представители на изборни длъжности от органите на регионалното самоуправление и регионалните парламенти. От 2015 г. КР организира над 200 граждански диалога с участието на 40   000 граждани в 27 държави членки. ЕИСК предприе 27 консултации с гражданското общество на национално равнище, в които взеха участие над 1   000 представители на организации на гражданското общество.

Контекст

На 13 и 14 декември 2018 г. Европейският съвет обсъди резултатите от 1,700 граждански консултации и диалози, проведени от националните правителства, относно „бъдещето на Европа“. Председателят Жайе и председателят Ламберц бяха първите, които реагираха, като предложиха да се създаде „постоянен механизъм за структурирани консултации и диалог с гражданите“. Подобен механизъм следва да включва регионалните парламенти и събрания, местните органи и организациите на гражданското общество с цел редовно оказване на въздействие върху политическия цикъл на ЕС. Понастоящем проектът се обсъжда между институциите на ЕС, с цел да стартира в края на следващата година.

За повече информация:

Постоянен механизъм на ЕС за структурирани консултации и диалог с гражданите

8-о издание на Европейската среща на високо равнище на регионите и градовете :

За контакт:
Натали Вандел
тел. +32 (0)2 282 24 99
nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-NEW-WAY-OF-WORKING.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-NEW-WAY-OF-WORKING.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/STATEMENT-EARTHQUAKES-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-NEW-WAY-OF-WORKING.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
07.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-NEW-WAY-OF-WORKING.ASPX

Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
31.01.2023