Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
ЕС трябва да отдели много повече средства за интеграцията на имигрантите  
Местните и регионалните лидери на ЕС предупреждават за дисбаланс в плановете на ЕС за финансиране на граничния контрол и управлението на миграцията.

Регионалните и местните лидери призоваха Европейския съюз за увеличаване на размера на Фонд „Убежище и миграция“ с почти 6 милиарда евро за периода 2021—2027 г. В отправеното от тях предупреждение към лицата, вземащи решения в ЕС, за избягване на „прекомерното акцентиране върху граничния контрол“ те призоваха и за изразходването на приблизително една трета от фонда за управлението на законната миграция и интеграцията, както и една част от разходите за интеграцията да бъдат задължителни.

Призивът на Европейския комитет на регионите (КР), изложен в приетите на 9 октомври препоръки, беше отправен един месец, след като председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви, че за Фонда „Убежище и миграция“ следва да бъдат заделени 10,4 милиарда евро за период от седем години — увеличение с 51 %. Препоръката на КР, приета в изменение , е фондът да разполага с почти 16,2 милиарда евро — увеличение, което отговаря на предложението на Комисията за увеличение от 240 % на средствата за граничен контрол посредством различни фондове.

Главният докладчик на КР по становището „Фонд „Убежище и миграция“ Петер Босман (Словения/ПЕС), кмет на Пиран, заяви: „Всички желаем ефективно и съгласувано управление на миграцията, но тези идеи трябва да бъдат значително подобрени, преди да можем да твърдим, че средствата на ЕС ще бъдат използвани по разумен и подходящ начин. Управлението на миграцията изисква убедителен отговор на всички нейни аспекти — незаконната миграция, убежището, законната миграция, интеграцията, както и първопричините за миграцията. Решението да се махне думата „интеграция“ от името на фонда говори само по себе си и е обезпокояващо, като ние се опасяваме, че цялостният подход акцентира върху изграждането на стени, а не върху намирането на балансиран подход към управлението. Европа трябва да обмисли задълбочено как да интегрира новодошлите, които вече са в нашите общности.“

Той добави: „Освен това за ефективна координация е необходимо сътрудничество с местните и регионалните власти, които отговарят например за по-голямата част от мерките за интеграцията в краткосрочен план. За съжаление, в настоящите предложения не се вземат предвид многократните ни призиви за това градовете и регионите да участват в управлението на фонда. Местните и регионалните власти подпомогнаха в значителна степен Европа по отношение на усилията за приемане, интегриране и предоставяне на работни места на бежанците и мигрантите, пристигнали през 2015 г. Реформирането на сложна политика в условията на криза не е лесна задача, но сега — предвид значително по-ниския брой на пристигащите — се надяваме, че лицата, вземащи решения в ЕС, ще могат да постигнат съгласие относно една добре балансирана реформа, в която се отчита ценността на работата с политиците на място.“

Наред с другите препоръки, КР призова по време на криза регионите и градовете да имат пряк достъп до средства на ЕС, за да се гарантира, че средствата ще бъдат на разположение на властите, изправени пред конкретни предизвикателства, в много кратки срокове. Като част от насърчаването на цялостна европейска политика в областта на миграцията, КР заяви, че от държавите членки, които не следват насоките за изразходване на средствата, следва да се изисква „подробно разяснение“, в което се посочва „как ще гарантират, че това тяхно решение не застрашава постигането на специфичните цели на фонда „Убежище и миграция“.

Понастоящем средствата от фонда „Убежище и миграция“ се изразходват например за подобряване на услугите за настаняване и приемане на търсещите убежище лица, предоставяне на помощ на уязвимите лица, обмен на информация и сътрудничество между държавите на ЕС, както и информационни кампании в държавите извън ЕС.

Становището относно фонда „Убежище и миграция“ е част от набора от отговори на Европейския комитет на регионите на предложенията на Европейската комисия за бюджета на ЕС за периода 2021—2027 г. Освен това на 9 октомври КР прие препоръки относно предложението за общия бюджет и конкретни части от предложения бюджет: „Хоризонт Европа“, относно научните изследвания ; Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) ; Програма „Права и ценности“ ; и бъдещето на програмата за околна среда и действия по климата (LIFE) .

Освен това на 9 октомври председателят на КР Карл-Хайнц Ламберц изнесе важна реч , в която изложи гледната точка на местните и регионалните власти относно състоянието на Европейския съюз и изрази подкрепата си за „кампания за извеждане на преден план на проектите за интеграция, които се осъществяват в нашите градове и региони“.

На 10 октомври в рамките на дебат по време на пленарната сесия на КР бяха изтъкнати примери за извършваната от местните и регионалните власти работа в областта на миграцията. По-специално Мария Анхелес Елорса Субирия (Испания/ALDE) изложи подробностите на нова инициатива за интеграция, предприета от правителството на Страната на баските, Базилио Орта (Португалия/ПЕС) представи плана на град Синтра за прием и интеграция на мигрантите, а Люк Ван ден Бранде (Белгия/ЕНП) от Фландрия представи ползите от изграждането на партньорства между местните органи за управление в Европа и Африка като принос за управлението на миграцията.

За контакт:

Андрю Гарднър

Тел.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-GIVE-MUCH-MORE-MONEY-TO-THE-INTEGRATION-OF-IMMIGRANTS.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-GIVE-MUCH-MORE-MONEY-TO-THE-INTEGRATION-OF-IMMIGRANTS.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-GIVE-MUCH-MORE-MONEY-TO-THE-INTEGRATION-OF-IMMIGRANTS.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-GIVE-MUCH-MORE-MONEY-TO-THE-INTEGRATION-OF-IMMIGRANTS.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/RECONSTRUCTION-OF-UKRAINE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-GIVE-MUCH-MORE-MONEY-TO-THE-INTEGRATION-OF-IMMIGRANTS.ASPX

EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
17.03.2023