Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
ЕС се нуждае от своите един милион местни лидери за обновяване на европейския проект  
Европейските градове и региони представиха своята визия за обновяване на Европа преди срещата на лидерите на ЕС в Сибиу

Европейският съюз трябва да преосмисли начина, по който работи, като даде по-големи права на своите региони и градове, ако иска да обнови европейския проект заедно със своите граждани и да отговори на техните социални и икономически потребности. Това беше основното послание на местните и регионалните лидери на ЕС, които изложиха визията си за обновена Европа в декларация, връчена на президента на Румъния Клаус Йоанис преди неформалната среща на лидерите на ЕС в Сибиу на 9 май.

Връчването на декларацията стана по време на най-голямото събиране на местни и регионални лидери от ЕС тази година, а именно на 8-ата европейска среща на високо равнище на регионите и градовете , проведена в Букурещ, Румъния — страната, която за първи път е начело на шестмесечното ротационно председателство на ЕС. Ръководена от Европейския комитет на регионите — асамблеята на ЕС на местните и регионалните власти — и подкрепена от всички региони и градове на Съюза, декларацията призовава ЕС да даде възможност на регионите и градовете да укрепят демокрацията и да възстановят връзката със своите граждани. Изправени пред лицето на трансформиращи предизвикателства като глобализацията, изменението на климата и демографските промени, местните лидери призовават в декларацията ЕС да постигне бързо споразумение за амбициозен бъдещ бюджет, който да позволява на регионите и градовете да насърчават социалното приобщаване, да бъдат въглеродно неутрални и да изпълняват целите на ООН за устойчиво развитие.

Президентът на Румъния Клаус Йоанис заяви: „Европейският комитет на регионите е отговорен партньор, който обединява нашите усилия за доближаване на европейския проект до неговите бенефициери – регионите, градовете и гражданите. От местната и регионалната перспектива на политическите действия, ефективното управление на европейско равнище се демонстрира чрез конкретни действия и резултати: по-голямо сближаване, добри работни места, устойчив икономически растеж, модерна инфраструктура и свързаност, както и чрез преодоляване на разликите в развитието, подобряване на жизнения стандарт и предлагане на качествени обществени услуги. В настоящия контекст основното ни безпокойство трябва да бъде привличането на много повече граждани към процеса на вземане на решения в ЕС, както и премахването на чувството, че съществува разминаване между действията на ЕС и гражданите.

По време на предаването на декларацията Карл-Хайнц Ламберц , председател на Европейския комитет на регионите, заяви: „Европейският съюз се нуждае от своите региони и градове също толкова, колкото и те се нуждаят от него. Европа означава близост и социален напредък. Всички равнища на управление трябва да работят, поемайки част от отговорността за Европа, за да може ЕС да стане по-видим, ефективен, демократичен и да седи по-близо до гражданите си, като никой не бива да бъде изоставен. Водени от основните ценности на ЕС за сближаване, единство и солидарност, ние се нуждаем от нов договор, който да оправомощава ползващото се с най-голямо доверие равнище на управление и състоящо се от един милион местни и регионални лидери да бъде това, което ще промени правилата в ЕС. Това означава още местните и регионалните лидери да разполагат с достатъчно и подходящи финансови средства и да имат по-голямо участие в процеса на вземане на решения в ЕС.

По време на заключителната сесия първият заместник-председател Марку Маркула заяви: „ЕС се нуждае от възстановяване на доверието, за да гарантира бъдеще за Европа. Единственият начин да се постигне това е чрез укрепване на връзките и дейностите със и за младежта и всички участници в градовете и регионите. Участниците на местно и регионално равнище могат да осъществят промяната. Градовете и регионите се справят с обществените предизвикателства и заедно създават устойчив и приобщаващ растеж.

Информация за редакторите:

Декларацията на местните и регионалните лидери, приета на срещата на високо равнище, на тема „Да изградим ЕС от долу нагоре заедно с нашите региони и градове“ ще послужи като позиция на регионите и градовете пред лидерите на институциите на ЕС и пред държавните и правителствените ръководители, които ще се съберат в Сибиу, Румъния, на 9 май , за да обсъдят бъдещето на ЕС.

Европейският комитет на регионите призова за увеличаване на ресурсите в следващия бюджет на ЕС за периода след 2020 г. до 1,3 %, вместо 1%, от брутния национален доход (БНД) на ЕС-27. Комитетът беше и един от главните участници в стартирането на Алианса за сближаване ( #CohesionAlliance ) – коалиция, обединяваща онези, които са убедени, че политиката на сближаване на ЕС трябва да продължи да бъде основен стълб на бъдещето на Съюза. Алиансът беше създаден чрез сътрудничество с водещи европейски сдружения на местните и регионалните власти и настоява бюджетът на ЕС след 2020 г. да направи политиката на сближаване по-силна, видима и достъпна за всеки регион в Европейския съюз.

Публикация: Бъдещето на Европа – гледната точка на регионите и градовете , 9 октомври 2018 г.

За контакт:
Натали Вандел

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Тел.: +32 (0)2 282 24 99

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023