Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
ЕС трябва да работи повече с регионите и градовете по въпросите на здравеопазването  

Необходима е по-голяма роля на ЕС в здравеопазването, засилено сътрудничество с градовете и регионите и реформа на пазара на лекарства, за да се гарантира, че ЕС може да устои на здравни кризи, казват местните и регионалните лидери

Местните и регионалните лидери подкрепиха по-голямата роля на Европейския съюз в областта на здравеопазването и плановете на ЕС за гарантиране на стабилността и сигурността на доставките на лекарства и оборудване от критично значение. Въпреки това в редица препоръки, приети на пленарната сесия на Европейския комитет на регионите на 7—9 май, те също така твърдят, че плановете на ЕС да устоява на здравни кризи се подкопават от твърде малкото внимание към значението на местните и регионалните власти, които са крайъгълен камък на здравните системи в две трети от европейските държави.

Ако бъдат приети от законодателите на ЕС, препоръките ще задължат агенциите на ЕС, като Европейската агенция по лекарствата и Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, да си сътрудничат тясно с местните и регионалните власти и да реализират пълния потенциал на трансграничното сътрудничество в областта на здравеопазването. Освен че подкрепят разработването на резерви от медицински продукти за извънредни ситуации, в предложенията се настоява за набелязване на причините за недостига на лекарства — проблем, който предхожда пандемията — като част от усилията за осигуряване на по-голяма сигурност и прозрачност на „нефункциониращия“ фармацевтичен пазар. КР призовава също така за създаването на мрежа от референтни болници за високи постижения, специализирани в изучаването и лечението на инфекциозни заболявания.

Препоръките се съдържат в три становища — първото, в което се оценяват градивните елементи на „Европейския здравен съюз“ , който вече беше представен от Европейската комисия, и другите две — с акцент върху Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) и Европейската агенция по лекарствата и фармацевтичната стратегия на ЕС.

Роберто Чамбети (Италия/ЕКР), председател на Регионалния съвет на Венето и докладчик по становището „Изграждане на Европейски здравен съюз: подсилване на издръжливостта на ЕС“ , каза: „Местните и регионалните власти отговарят, в различна степен, за здравеопазването в 19 от 27-те държави членки и също така помагат за финансирането на здравеопазването в много от тези държави. Един „европейски здравен съюз“, способен бързо да ограничи пандемиите, не е възможен без активното участие на тези власти. Нуждаем се от мрежа от референтни болници за високи постижения, по-голям производствен капацитет в Европа, големи запаси за извънредни ситуации и по-добри данни, така че да знаем къде са нашите слаби места.“

Бригита Сакредеус (Швеция/ЕНП), докладчик по становището относно „Фармацевтична стратегия за Европа и законодателно предложение за промяна на мандата на Европейската агенция по лекарствата (EMA)“ и член на Регионалния съвет на регион Даларна, каза: „Горещо приветстваме фармацевтичната стратегия, насочена към пациентите, която Комисията стартира, за да се гарантира, че всички пациенти в цяла Европа ще имат достъп до безопасни, ефективни и финансово достъпни лекарства, както при нормални условия, така и по време на здравна криза. Тъй като местните и регионалните власти често играят ключова роля във финансирането, оценката и доставката на лекарства, както и в управлението на кризи и готовността за действие при кризи, нашето становище подчертава необходимостта те да бъдат включени в сътрудничеството за разработване на предложенията на Комисията във фармацевтичната област.“

Олгиерд Геблевич (Полша/ЕНП), маршал на Западнопомеранското воеводство и докладчик относно „Регламент за справяне с трансграничните заплахи за здравето и законодателно предложение за промяна на мандата на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)“ , каза: „КР смята, че регионите трябва да участват пълноценно на политическо равнище в изготвянето и изпълнението на тези планове. Призоваваме за въвеждането на ефективни инструменти за координация между граничните региони, включително тези по външните граници на Европейския съюз, и предлагаме създаването на междурегионални трансгранични контактни групи. Освен това представителите на Европейския комитет на регионите, като институция, представляваща местните и регионалните власти от всички държави на Европейския съюз, следва да бъдат включени като наблюдатели в работата на екипи, комитети и работни групи, създадени на равнището на ЕС, с цел справяне с извънредни ситуации, свързани с общественото здраве, по-специално в Консултативния комитет по извънредните ситуации в областта на общественото здраве.“

В други препоръки, съдържащи се в трите становища, КР изрази по принцип подкрепа за идеята за създаване на нов Европейски орган за подготвеност и реакция при извънредни здравни ситуации и призова Европейската комисия да изготви „по-конкретни“ и „твърди“ предложения за повишаване на сигурността на доставките на лекарства, като се опира на нуждите и опита на местните и регионалните равнища. Той призова също така в предложенията на Комисията да се изтъкнат опасенията във връзка със сигурността на данните. Подкрепата на КР за преразглеждането на мандата на ECDC подчертава необходимостта от свързан процес на изграждане на капацитет, например на цифрова инфраструктура и телемедицина, както и насочване на вниманието към потенциала на международното сътрудничество в граничните региони.

На пленарната си сесия, проведена онлайн, Европейският комитет на регионите прие също становище относно опита и поуките, извлечени от регионите и градовете по време на кризата с COVID-19 , както и резолюция относно свободното движение по време на пандемията от COVID-19 (цифрово зелено удостоверение) и мащабното разрастване на производството на ваксини . Резолюцията включва призив за „временно спиране на действието на патентите за лекарства и медицински технологии за лечение или предотвратяване на инфекции, причинени от COVID-19“. Препоръките в становището относно поуките от кризата, изготвено от Йоке   Схаувлиге (BE/ЕНП), член на Фламандския парламент, също така обхващат немедицински аспекти на кризата, с особен акцент върху опита на селските и периферните региони. Настоящото становище, поискано от Европейската комисия, ще допринесе за изготвянето на доклад, който Европейската комисия подготвя за Съвета на Европейския съюз — институцията, в която националните министри от всяка страна от ЕС се срещат, за да приемат закони и да координират политиките.

В първия си Годишен регионален и местен барометър на ЕС , публикуван през октомври 2020   г., Европейският комитет на регионите установи значителни различия в осигуряването на здравни грижи между регионите в ЕС, както и между регионите в една и съща държава членка. Проучване , проведено като част от Годишния регионален и местен барометър на ЕС, установи, че европейците имат повече доверие в регионалните и местните власти, отколкото в ЕС или техните национални правителства, и че според тях предоставянето на по-голямо влияние на регионалните и местните власти би имало положително въздействие върху способността на ЕС да решава проблемите. Здравето е областта, в която европейците най-много биха искали регионалните и местните власти да оказват по-голямо влияние върху решенията, вземани на равнището на ЕС.

Обща информация

Доклади и проучвания на Европейския комитет на регионите : Годишен регионален и местен барометър на ЕС ( пълен доклад и въздействие върху здравето  от октомври 2020 г.); Въздействие на свързаната с COVID-19 криза върху регионалните и местните органи на управление (съвместно проучване на КР и ОИСР, октомври 2020 г.); Оценка на териториалното въздействие: състоянието на градовете и регионите по време на кризата с COVID-19 (октомври 2020 г.); Регионалните здравни политики в отговор на кризата с COVID (октомври 2020 г.); Прилагане на Директивата за трансгранично здравно обслужване в европейските региони (октомври 2020 г.).

Опит на местно равнище: Платформата за обмен на КР (опитът на местните и регионалните администрации по време на първата вълна на пандемията); Reinventing Cities (доклад на Eurocities с десетки примери за дейности, инициативи и проекти на общинско равнище).

За контакт:

Андрю Гарднър

Тел. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-INCREASED-SUPPORT-OUTERMOST-REGIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

EU local and regional leaders call for increased support for outermost regions
EU local and regional leaders call for increased support for outermost regions
09.02.2023