Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
ЕС трябва да увеличи капацитета си за производство на лекарства  

Местните и регионалните лидери изтъкват като поуки от пандемията недостатъчния производствен капацитет, трайните неравенства между градските и селските райони и липсата на сътрудничество.

Европейският съюз трябва да намали зависимостта си от производители извън своите граници, като насърчи връщането на производството на лекарствата от критично значение и на предпазни средства в Европа, заявиха членовете на Европейския комитет на регионите на 7 май. Призивът за „стратегическа автономност“ е една от препоръките, отправени в становището относн о „Опит и поуки, извлечени от регионите и градовете по време на кризата с COVID-19“ .

В становището се посочва също, че по-тясното сътрудничество между публичните органи на местно, регионално, национално равнище и на равнището на ЕС е инструмент за изграждане на способността на Съюза за предотвратяване, управление и възстановяване от здравни кризи. В препоръките се отделя специално внимание на положението в селските райони, като се отправя настоятелен призив към ЕС да увеличи гъвкавостта на своите бюджетни правила и правилата за държавна помощ и да намали различията между градските и селските общности, особено по отношение на цифровата и транспортната инфраструктура. Освен това местните и регионалните лидери призоваха ЕС да включи в по-голяма степен местните и регионалните власти в разработването на нови инструменти на ЕС, като например плановете за възстановяване по линия на Next Generation EU и механизма за реагиране при продоволствени кризи.

Докладчикът по становището „Опит и поуки, извлечени от регионите и градовете по време на кризата с COVID-19“' , Йоке Схауфлиге (BE/ЕНП), член на Фламандския парламент, заяви: „Това становище беше изготвено след широки консултации и участие на регионите, гражданското общество и експерти в различни области и показва широката необходимост от извличане на сериозни поуки от кризата с COVID-19. Например Европа трябва да обърне по-голямо внимание на интензивното сътрудничество с регионалното и местното равнище и да ги включи в дискусията като пълноправни партньори. Дебатът за бъдещето на Европа е и моментът да се обмисли по-широка визия за Европа, включително правомощията на ЕС в областта на здравеопазването."

Анализът на КР беше поискан от генералния секретар на Европейската комисия и ще допринесе за изготвянето на доклад, който Европейската комисия подготвя за Съвета на Европейския съюз — институцията, в която националните министри от всяка страна от ЕС се срещат, за да приемат закони и да координират политиките.

Призивът за по-голямо участие отразява дългогодишното застъпничество на КР за сътрудничество между различните равнища на управление и тревогата във връзка с повторното въвеждане на границите по време на пандемията и конкретното въздействие върху граничните региони. Но той изразява и опасението, че отговорът на ЕС на пандемията е прекалено централизиран и съсредоточен върху сътрудничеството с националните органи. Препоръките включват искане трансграничното сътрудничество да бъде включено във всички планове за действие при извънредни ситуации и да се създадат междурегионални трансгранични контактни групи с цел подобряване на трансграничната комуникация и сътрудничество между държавите членки и граничните региони.

На пленарната си сесия, проведена онлайн, Европейският комитет на регионите прие и резолюция относно свободното движение по време на пандемията от COVID-19 (цифрово зелено удостоверение) и мащабното разрастване на производството на ваксини , включително призив за временно освобождаване от патентите на фармацевтичните дружества. Освен това Комитетът прие три становища, насочени към развитието на здравната инфраструктура и здравните политики на равнището на ЕС, които биха довели до напредък в усилията на ЕС за постигане на стратегическа автономност и устойчивост при здравни кризи. Роберто Чамбети (IT/ЕКР), председател на Регионалния съвет на Венето, изготви становище относно Европейски здравен съюз ; на Биргита Сакредеус , (SE/ЕНП), член на Регионалния съвет на Даларна, беше възложено да подготви препоръки относно фармацевтичната стратегия на ЕС и ролята на Европейската агенция по лекарствата , а Олгиерд Геблевич (PL/ЕНП), маршал на Западнопоморското воеводство, предложи някои корекции във връзка с ролята на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията и трансграничното здравно обслужване .

В първия си Годишен регионален и местен барометър , публикуван през октомври 2020 г., Европейският комитет на регионите установи твърде значителни различия в предоставянето на здравни грижи между регионите в ЕС, както и между регионите в една и съща държава членка. Проучване , проведено в рамките на Годишния регионален и местен барометър, установи, че европейците имат по-голямо доверие в регионалните и местните власти, отколкото в ЕС или своите национални правителства, и че според тях предоставянето на по-голямо влияние на регионалните и местните власти би имало положително въздействие върху способността на ЕС да решава проблемите. Здравеопазването е областта, в която европейците най-много биха искали регионалните и местните власти да оказват по-голямо влияние върху решенията, вземани на равнището на ЕС.

Обща информация

Доклади и проучвания на Европейския комитет на регионите : Годишен регионален и местен барометър на ЕС ( пълен доклад и данни за въздействието върху здравето  от октомври 2020 г.); Въздействие на свързаната с COVID-19 криза върху регионалните и местните органи на управление (съвместно проучване на КР и ОИСР, октомври 2020 г.); Оценка на териториалното въздействие: състоянието на градовете и регионите по време на кризата с COVID-19 (октомври 2020 г.); Регионалните здравни политики в отговор на кризата с COVID (октомври 2020 г.); Прилагане на Директивата за трансгранично здравно обслужване в европейските региони (октомври 2020 г.).

Опит на местно равнище : Платформа за обмен на КР (опитът на местните и регионалните администрации по време на първата вълна на пандемията); Reinventing Cities (доклад на Евроградове с десетки примери за дейности, инициативи и проекти на общинско равнище).

За контакт:

Андрю Гарднър

Тел. +32 (473) 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-MUST-INCREASE-ITS-CAPACITY-TO-PRODUCE-MEDICINES.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-MUST-INCREASE-ITS-CAPACITY-TO-PRODUCE-MEDICINES.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-MUST-INCREASE-ITS-CAPACITY-TO-PRODUCE-MEDICINES.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-MUST-INCREASE-ITS-CAPACITY-TO-PRODUCE-MEDICINES.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-MUST-INCREASE-ITS-CAPACITY-TO-PRODUCE-MEDICINES.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023