Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Удостоверението на ЕС за COVID-19 е от решаващо значение за съживяването на туризма в регионите, ‎ но трябва да се зачитат принципът на недискриминация и високите стандарти за сигурност  

Регионите и градовете единодушно подкрепят използването на общ документ за улесняване на свободното движение в ЕС по време на пандемията и за стимулиране на възстановяването на туристическия сектор в посока към нови устойчиви модели

На пленарното заседание на Европейския комитет на регионите (КР) с единодушната подкрепа на всички политически групи беше одобрена резолюция, в която се приветства предложението на Европейската комисия за създаване на ново цифрово зелено удостоверение. Регионалните и местните лидери обаче предлагат, за повече яснота, документът да бъде преименуван на удостоверение на ЕС за COVID-19, както беше предложено от Европейския парламент. Те настояват удостоверението да не бъде документ за пътуване и подчертават принципа на недискриминация, по-специално по отношение на неваксинираните лица. Освен това по време на дебат относно възстановяването на секторите на туризма, хотелиерството и ресторантьорството членовете на КР се ангажираха да работят за превръщане на кризата с COVID-19 във възможност и преминаване от свръхтуризъм към нови модели, които са безопасни, устойчиви, адаптивни и в съответствие с целите на Европейския зелен пакт.

С одобрената днес с единодушие резолюция КР приветства предложението на Европейската комисия за създаване на общо цифрово зелено удостоверение на ЕС, което да осигури неограничено движение през граница по време на пандемията от COVID-19 и да спаси туристическия сезон. Документът, който може да бъде в цифров или хартиен формат, свидетелства, че дадено лице е било ваксинирано срещу коронавирус или, като алтернатива, че то е показало отрицателен резултат от скорошен тест или се е възстановило от инфекцията. И накрая, КР приветства предложението на Европейския парламент да се промени наименованието му на „удостоверение на ЕС за COVID-19“, за да се повиши разбирането за полезността му, като по този начин се улесни популяризирането му сред гражданите.

Председателят на КР Апостолос Цицикостас подчерта, че „цифровото зелено удостоверение не е магическо решение на всички проблеми, но ще помогне на европейците отново да пътуват, при условие че се зачитат неприкосновеността на личния живот и защитата на данните в ЕС. Туристическият сектор в Европа няма да се възстанови, ако не разполагаме с общи европейски правила за безопасно пътуване. Местните и регионалните власти вече усещат последиците от загубата на приходи и техните икономики не могат да си позволят да загубят още един сезон. Всички равнища – от ЕС до националното, регионалното и местното, трябва да работят заедно, за да спасят туристическия и хотелиерския сектор“.

Местните и регионалните власти подчертават, че цифровото зелено удостоверение не трябва да бъде нито предварително условие за упражняването на правото на свободно движение, нито документ за пътуване, и подчертават принципа на недискриминация, по-специално по отношение на неваксинираните лица. Нещо повече — трябва да се гарантират високите стандарти за сигурност и институциите на ЕС следва да пояснят, че удостоверението няма да засегне правото на трансграничните работници да се придвижват свободно между домовете си и местоработата си по време на пандемията.

Членовете на КР отново изразяват убеждението си, че ваксинацията е основният начин за овладяване на пандемията и за възстановяване на свободното движение. Поради това те подчертават необходимостта да се гарантира равен достъп до ваксини и призовават за бързо засилване на производството на ваксини в Европа. КР предлага Европейският съюз да проучи нови решения, като например временно спиране на действието на патентите за лекарства и медицински технологии за лечение или предотвратяване на инфекции, причинени от COVID-19.

Туризмът е един от секторите, които са най-силно засегнати от ограниченията на свободното движение и другите предпазни мерки срещу разпространението на коронавируса. Секторът генерира 10% от БВП на ЕС и в него са заети 12% от работната ръка в Съюза, но кризата с COVID-19 причини загуби между 85% и 90% за много икономически субекти, като хотели и ресторанти, туроператори и транспортни дружества. През 2020 г. броят на нощувките в обекти за туристическо настаняване в ЕС беше 1,4 милиарда, което представлява спад с 52% в сравнение с 2019 г. Кипър, Гърция и Малта са най-засегнатите държави, като спадът там е над 70%.

„Изгубихме летния, есенния и зимния сезон, както и два пролетни сезона. Още един изгубен сезон ще бъде краят за много хотели, кафенета, компании за лодки под наем, увеселителни паркове и ваканционни атракции. Трябва да се ваксинираме, да се пазим и да преоткрием радостта от пътуванията, срещите с хора и посещенията на различни обекти. Можем да превърнем кризата във възможност за преоткриване на невероятните селски райони в Европа. Нека всички ние да загърбим свръхтуризма и да се наслаждаваме на нашите ваканции по устойчив начин“ , заяви Улрика Ландергрен (Швеция/RE), председател на Комисията по природни ресурси на КР, по време на отделен дебат относно възстановяването в сектора на туризма, хотелиерството и ресторантьорството.

Рита Маркеш , държавен секретар по туризма на Португалия, се присъедини към дебатите в пленарна зала. Тя заяви: „Португалското председателство на Съвета на Европейския съюз се ангажира да насърчава съвместни действия и политики, за да се гарантира по-устойчиво, цифрово и конкурентоспособно възобновяване на туризма и пътуванията. Започнахме диалог за устойчиво възстановяване на туризма и за изготвянето на ръководство за Европейска програма за туризъм до 2050 г. В краткосрочен план цифровото зелено удостоверение показва, че сме изцяло ангажирани с гарантирането на хармонизирани критерии в подкрепа на свободното движение. Това е категорична стъпка към възстановяването на сектора“.

Янс Зимер Крестенсен , председател на асоциацията на хотелите, ресторантите и кафенета в Европа (HOTREC), каза: „Пандемията имаше катастрофални последици за хотелиерството и туризма в Европа и възстановяването няма да бъде нито незабавно, нито лесно: отварянето на сектора не означава възстановяване. ЕС и държавите членки трябва да продължат да подкрепят предприятията и да защитават работните места по време на кризата и след това. Наред с другото, секторът се нуждае от специален план за възстановяване от страна на ЕС и засилена координация на ограниченията за пътуване. Убеден съм, че ако продължим да работим заедно за сектора, той ще може да доминира и стимулира екологичния и цифровия преход“.

Контекст:

След призива на държавните и правителствените ръководители от ЕС , през март Европейската комисия представи предложение за създаване на цифрово зелено удостоверение за улесняване на безопасното свободно движение на гражданите в рамките на ЕС по време на пандемията от COVID-19. На 14 април Съветът на ЕС постигна съгласие по мандат за преговори с Европейския парламент по предложението за удостоверение, а Парламентът стори това на 29 април . Преговорите между двете институции започнаха тази седмица , а следващата тристранна среща ще се проведе на 11 май. Целта е да се постигне споразумение преди летния туристически сезон.

Чрез резолюцията си относно кампанията за ваксиниране за борба срещу пандемията от COVID-19 , приета през февруари 2021 г., КР вече изрази подкрепата си за създаването на стандартизирана и оперативно съвместима форма за удостоверяване на ваксинацията за медицински цели, тъй като счита, че документирането на ваксинацията е медицинска необходимост.

В своите две водещи становища на тема туризъм, приети през 2020 г. с докладчик Мануел Алехандро Карденете Флорес (Испания/RE) и през 2016 г. с докладчик Ханспетер Вагнер (Австрия/ЕНП) , КР изрази своите очаквания. Те включват:

  • призив за изготвяне на нова европейска рамка за устойчив туризъм, съобразена със Зеления пакт и Програмата на ООН до 2030 г.;
  • създаване на междуинституционална контактна група по въпросите на туризма и общоевропейски алианс и мрежа от туристически региони/градове;
  • създаване на обща рамка за виртуална програма за пътни карти на европейските граждани с цел увеличаване на сближаването между регионите и изтъкване на ролята на туризма за насърчаване на европейското гражданство и култура.

За контакт:

Матео Милиета

тел. +32 (0) 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-COVID-19-CERTIFICATE-CRUCIAL-REVIVE-REGIONAL-TOURISM-NON-DISCRIMINATORY-RESPECT-HIGH-SECURITY-STANDARDS.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-COVID-19-CERTIFICATE-CRUCIAL-REVIVE-REGIONAL-TOURISM-NON-DISCRIMINATORY-RESPECT-HIGH-SECURITY-STANDARDS.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-COVID-19-CERTIFICATE-CRUCIAL-REVIVE-REGIONAL-TOURISM-NON-DISCRIMINATORY-RESPECT-HIGH-SECURITY-STANDARDS.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-ARE-YOU-READY-FOR-A-NEW-CHALLENGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-COVID-19-CERTIFICATE-CRUCIAL-REVIVE-REGIONAL-TOURISM-NON-DISCRIMINATORY-RESPECT-HIGH-SECURITY-STANDARDS.ASPX

#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/APPLICATIONS-FOR-EUREGIONSWEEK-2023-ARE-OFFICIALLY-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-COVID-19-CERTIFICATE-CRUCIAL-REVIVE-REGIONAL-TOURISM-NON-DISCRIMINATORY-RESPECT-HIGH-SECURITY-STANDARDS.ASPX

Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
22.02.2023