Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Европейските потребители заслужават най-добрата защита в света – изисквания на местните власти  

Инструментите за защита на потребителите трябва да отчитат в пълна степен основните предизвикателства, пред които е изправена европейската икономика след кризата, предизвикана от COVID-19

На октомврийската си пленарна сесия членовете на Европейския комитет на регионите (КР) приеха становище относно Новата програма за потребителите , в което подчертаха значението на защитата на правата на потребителите. При защитата на потребителите трябва да се отчитат последиците от кризата с COVID-19, промените в околната среда, цифровата трансформация, глобализацията и нововъзникващите специфични потребности на уязвимите потребители. Същевременно местните и регионалните лидери подчертават необходимостта МСП да бъдат подкрепяни в техния цифров и екологичен преход, без да се увеличава административната тежест за тях. Европейското финансиране е от съществено значение, за да се гарантира тази трансформация.

През 2019 г. потребителските разходи представляваха 52,6% от брутния вътрешен продукт (БВП) на Европейския съюз. Междувременно една пета от потребителите заявяват, че през предходната година са имали поне една причина да се оплачат от покупка, като този дял остава до голяма степен непроменен в последното десетилетие. Потребителите все по-често пазаруват онлайн. През 2019 г. един от шест души е закупил поне един артикул онлайн. Въпреки че пазаруването онлайн вече е повсеместно, регламентирането му в ЕС изостава. Пандемията показа колко е важно защитата на потребителите да е на високо равнище, както и органите в ЕС да си сътрудничат тясно помежду си. Пандемията разкри и някои пропуски в рамката на ЕС за защита на потребителите.

Алексия Бертран (Белгия/Renew Europe), член на парламента на регион Брюксел-столица и докладчик по проектостановището относно Новата програма за потребителите , заяви: „Защитата на потребителите е една от европейските политики, която е най-важна за гражданите и пряко осезаема за тях. Европейският пазар обаче претърпя много фундаментални промени и е изправен пред много предизвикателства, като например неотдавнашната пандемия. Поради това трябва да преосмислим защитата на потребителите. Трябва да потвърдим отново силната необходимост от запазване и прилагане на правата на потребителите: това, че тези права вече се прилагат или са подложени на натиск, не означава, че трябва да се поддадем на изкушението да ги отслабим.“

В становището си Европейският комитет на регионите (КР) подчертава непосредствените свързани с пандемията предизвикателства пред европейските потребители и подчертава категорично необходимостта от защита и енергично прилагане на правата на потребителите и на съответните достижения на правото на ЕС по време на криза. Например неотдавнашното укрепване на правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт, следва да бъде разширено, за да бъдат защитени потребителите при анулирания в други сектори като културата или организирането на прояви.

Устойчивото потребление е от съществено значение за постигането на целите на Зеления пакт. Потребителите в ЕС играят решаваща роля в екологичния преход, затова членовете на КР се съгласиха, че предоставянето на прозрачна и ясна информация относно устойчивостта, възможността за поправка и социалния и екологичния отпечатък на продуктите е от съществено значение за вземането на информирано решение.

Освен това местните и регионалните власти играят важна роля в насърчаването на нови модели на потребление и поведение на местно и регионално равнище, като например икономиката на споделянето.

В становището се предлагат действия, като описване на съществуващите местни инициативи за създаване на инфраструктура за извършване на поправки по места и подкрепа на бизнес модели, които позволяват на потребителите да купуват услуги, а не стоки; подкрепа за местни и регионални проекти за развиване на финансова грамотност на потребителите, включително нови цифрови технологии; подкрепа за инициативи в подкрепа на местните предприятия и насърчаване на занаятчийството.

В заключение в становището се призовава за сътрудничество между местните и регионалните власти, организациите на потребителите и предприятията, така че те да обединят усилията си с цел максимално използване на ресурсите.

Обща информация:

Нова програма за потребителите — Европейската програма за потребителите е стратегическата визия на Европейската комисия за политиката за защита на потребителите. На 13 ноември 2020 г. Европейската комисия публикува нова програма за потребителите – стратегията си за политика за защита на потребителите за периода 2020—2025 г. Стратегията обхваща пет дългосрочни приоритета: екологичния преход, цифровата трансформация, правната защита и прилагането на правата на потребителите, специфичните нужди на определени групи потребители и международното сътрудничество. Освен това в нея се предлагат мерки за справяне с непосредствените предизвикателства, възникнали по време на пандемията. През следващия петгодишен период Комисията планира да даде повече права на потребителите за екологичния преход: предоставяне на информация за устойчивостта на продуктите, установяване на правото да се ремонтира и определяне на правила относно твърденията за екологосъобразност. Тя планира да се справи с проблематичните практики на местата за търговия онлайн, да отстрани пропуските в правилата за безопасност на продуктите, особено за продукти, продавани онлайн, и да подобри прилагането на съществуващите правила. Същевременно тя планира да подобри защитата на уязвимите групи, особено на хората, които нямат достъп до интернет, и децата. Тя планира да преразгледа и правилата за банкиране на дребно и да подобри услугите за финансови консултации в държавите членки.

Европейска програма за потребителите — Съобщение на ЕК

Становище относно Нов търговски механизъм за потребителите , Самюел Адзопарди (MT/ЕНП)

За контакт:

Виолета Войеводска

тел. +32 (473) 843 981

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-CONSUMER-PROTECTION.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-CONSUMER-PROTECTION.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-CONSUMER-PROTECTION.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-NATURE-RESTORATION-LAW.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-CONSUMER-PROTECTION.ASPX

EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
10.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CURRENT-CRISES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-CONSUMER-PROTECTION.ASPX

Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
08.02.2023