Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Градовете и регионите на ЕС са основни участници на събитието „Зелена седмица 2019 г.“  
Адам Стружик, член на КР и маршал на Мазовското воеводство, е домакин на официалното откриване на ‎ проявата „Зелена седмица 2019 г.“ във Варшава.

Зелената седмица – най-голямата годишна проява, посветена на европейските политики в областта на околната среда – започна във Варшава с участието на Адам Стружик (Полша/ЕНП), който е домакин на откриването. Тази година в центъра на вниманието е изпълнението на политиките в областта на околната среда. На градовете и регионите, които до голяма степен отговарят за това изпълнение, ще бъде предоставена трибуна, за да споделят както пропуските по отношение на спазването на законодателството в областта на околната среда, така и примерите за успешно изпълнение. Председателят на Европейския комитет на регионите Карл-Хайнц Ламберц ще обобщи постиженията и бъдещите предизвикателства в тази област по време на заключителната сесия на проявата , която ще се проведе в Брюксел на 17 май.

Днес политиката в областта на околната среда е едно от най-сериозните постижения на европейската интеграция. Европа е дом на най-голямата координирана мрежа от защитени зони в света. Тя до голяма степен успява да защити застрашените видове и местообитания, да възстанови екосистемите и да постигне по-устойчиво селско стопанство, рибарство и горско стопанство. Вярно е обаче, че състоянието на природния капитал се влошава: замърсяването на въздуха уврежда сериозно здравето на хората, водата не достига за една трета от земите в ЕС, като този недостиг е проблем в много държави членки.

На тазгодишното издание на Зелената седмица най-много внимание се отделя на изпълнението на политиките в областта на околната среда. Председателят Карл-Хайнц Ламберц и няколко от членовете на Европейския комитет на регионите ще споделят своя опит и притеснения.

Адам Стружик (Полша/ЕНП) , маршал на Мазовското воеводство, беше домакин на официалното откриване на проявата „Зелена седмица 2019 г.“ на 13 май във Варшава. Той заяви: „Всички сме загрижени за влошаването на биологичното разнообразие и за отрицателното въздействие, което изменението на климата оказва върху околната среда. Това е глобален проблем и трябва заедно да гарантираме по-добра защита на околната среда във всяко кътче на планетата. При все това, като местни и регионални лидери, всеки от нас трябва да работи, за да гарантира, че законодателството в областта на околната среда се прилага ефикасно по места, с цел осигуряване на възможно най-здравословна околна среда за нашите граждани“.

Роби Бивер (Люксембург/ПЕС) , член на Общинския съвет на Бетембург, взе думата във Варшава в качеството си на докладчик на КР по становището за биологичното разнообразие . Той каза: „Биологичното разнообразие трябва да се разглежда като основа за нашето здраве и благосъстояние. То е в основата на екосистемите, от които зависим; и тъй като то съставлява околната среда, в която живеем, трябва да го защитаваме, да се научим да живеем в хармония с нашите екосистеми. Въпреки предизвикателствата при прилагането на законодателството в областта на околната среда, ние, представителите на местните и регионалните власти, продължаваме да заемаме челни позиции в изпълнението на политиките в областта на околната среда. Поради това сме решени да допринасяме за по-ефикасно и ефективно спазване на това законодателство в нашите общности“.

На 15 май КР ще бъде домакин на церемонията по връчване на наградите за Европейска седмица за намаляване на отпадъците в Брюксел, която ще се проведе в присъствието на члена на журито Андре ван де Надорт (Нидерландия/ПЕС) , кмет на Вестстелингверф и докладчик на КР по становището „Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика“ .

Европейският комитет на регионите наскоро прие становището „Към Осма програма за действие за околната среда“ . Докладчикът Кор Ламерс (Нидерландия/ЕНП) , кмет на Схидам и председател на Комисията по околна среда, изменение на климата и енергетика (ENVE), ще представи на 16 май по време на Зелената седмица основните си предложения относно „Бъдещето на политиката в областта на околната среда – по-добро интегриране и изпълнение на местно и регионално равнище“ . Тук може да прочетете резюме на предложението на КР относно бъдещата програма за действие за околната среда.

През април 2019 г. Европейската комисия публикува доклади относно прилагането на законодателството в областта на околната среда в Европа. Прегледът на изпълнението на политиките в областта на околната среда включва преглед на напредъка на всяка държава членка при прилагането на законодателството в областта на околната среда, посочва техните основни пропуски и препоръчва приоритетни действия.

За контакт: david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Споделяне :
 
Свързана информация
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-STAR-AT-GREEN-WEEK-2019-.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU'S-ZERO-POLLUTION-AMBITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-STAR-AT-GREEN-WEEK-2019-.ASPX

The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/VALEA-JIULUI-DEVELOPMENT-SOCIETY-PROJECT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-STAR-AT-GREEN-WEEK-2019-.ASPX

Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ECON.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-STAR-AT-GREEN-WEEK-2019-.ASPX

EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SMES-HOUSEHOLD-ENERGY-CRISIS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-STAR-AT-GREEN-WEEK-2019-.ASPX

EU local and regional authorities, SMEs and households need targeted support by EU emergency funds to revert the energy crisis
EU local and regional authorities, SMEs and households need targeted support by EU emergency funds to revert the energy crisis
01.12.2022