Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Градовете и регионите на ЕС са основни участници на събитието „Зелена седмица 2019 г.“  
Адам Стружик, член на КР и маршал на Мазовското воеводство, е домакин на официалното откриване на ‎ проявата „Зелена седмица 2019 г.“ във Варшава.

Зелената седмица – най-голямата годишна проява, посветена на европейските политики в областта на околната среда – започна във Варшава с участието на Адам Стружик (Полша/ЕНП), който е домакин на откриването. Тази година в центъра на вниманието е изпълнението на политиките в областта на околната среда. На градовете и регионите, които до голяма степен отговарят за това изпълнение, ще бъде предоставена трибуна, за да споделят както пропуските по отношение на спазването на законодателството в областта на околната среда, така и примерите за успешно изпълнение. Председателят на Европейския комитет на регионите Карл-Хайнц Ламберц ще обобщи постиженията и бъдещите предизвикателства в тази област по време на заключителната сесия на проявата , която ще се проведе в Брюксел на 17 май.

Днес политиката в областта на околната среда е едно от най-сериозните постижения на европейската интеграция. Европа е дом на най-голямата координирана мрежа от защитени зони в света. Тя до голяма степен успява да защити застрашените видове и местообитания, да възстанови екосистемите и да постигне по-устойчиво селско стопанство, рибарство и горско стопанство. Вярно е обаче, че състоянието на природния капитал се влошава: замърсяването на въздуха уврежда сериозно здравето на хората, водата не достига за една трета от земите в ЕС, като този недостиг е проблем в много държави членки.

На тазгодишното издание на Зелената седмица най-много внимание се отделя на изпълнението на политиките в областта на околната среда. Председателят Карл-Хайнц Ламберц и няколко от членовете на Европейския комитет на регионите ще споделят своя опит и притеснения.

Адам Стружик (Полша/ЕНП) , маршал на Мазовското воеводство, беше домакин на официалното откриване на проявата „Зелена седмица 2019 г.“ на 13 май във Варшава. Той заяви: „Всички сме загрижени за влошаването на биологичното разнообразие и за отрицателното въздействие, което изменението на климата оказва върху околната среда. Това е глобален проблем и трябва заедно да гарантираме по-добра защита на околната среда във всяко кътче на планетата. При все това, като местни и регионални лидери, всеки от нас трябва да работи, за да гарантира, че законодателството в областта на околната среда се прилага ефикасно по места, с цел осигуряване на възможно най-здравословна околна среда за нашите граждани“.

Роби Бивер (Люксембург/ПЕС) , член на Общинския съвет на Бетембург, взе думата във Варшава в качеството си на докладчик на КР по становището за биологичното разнообразие . Той каза: „Биологичното разнообразие трябва да се разглежда като основа за нашето здраве и благосъстояние. То е в основата на екосистемите, от които зависим; и тъй като то съставлява околната среда, в която живеем, трябва да го защитаваме, да се научим да живеем в хармония с нашите екосистеми. Въпреки предизвикателствата при прилагането на законодателството в областта на околната среда, ние, представителите на местните и регионалните власти, продължаваме да заемаме челни позиции в изпълнението на политиките в областта на околната среда. Поради това сме решени да допринасяме за по-ефикасно и ефективно спазване на това законодателство в нашите общности“.

На 15 май КР ще бъде домакин на церемонията по връчване на наградите за Европейска седмица за намаляване на отпадъците в Брюксел, която ще се проведе в присъствието на члена на журито Андре ван де Надорт (Нидерландия/ПЕС) , кмет на Вестстелингверф и докладчик на КР по становището „Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика“ .

Европейският комитет на регионите наскоро прие становището „Към Осма програма за действие за околната среда“ . Докладчикът Кор Ламерс (Нидерландия/ЕНП) , кмет на Схидам и председател на Комисията по околна среда, изменение на климата и енергетика (ENVE), ще представи на 16 май по време на Зелената седмица основните си предложения относно „Бъдещето на политиката в областта на околната среда – по-добро интегриране и изпълнение на местно и регионално равнище“ . Тук може да прочетете резюме на предложението на КР относно бъдещата програма за действие за околната среда.

През април 2019 г. Европейската комисия публикува доклади относно прилагането на законодателството в областта на околната среда в Европа. Прегледът на изпълнението на политиките в областта на околната среда включва преглед на напредъка на всяка държава членка при прилагането на законодателството в областта на околната среда, посочва техните основни пропуски и препоръчва приоритетни действия.

За контакт: david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Споделяне: