Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Градовете и регионите в ЕС изискват общ отговор на ЕС на енергийната криза  

Местните и регионалните власти в ЕС бяха в челните редици в оказването на подкрепа на хората, засегнати от енергийната криза, и в прилагането на мерки, насочени към постигането на икономии на енергия и осигуряване на непрекъснатост на енергийните дейности. Те искат да бъдат включени по-активно в текущите енергийни реформи, за да се осигурят стратегически инвестиции за ускоряване на прехода към чиста енергия. В спешна резолюция Европейският комитет на регионите призовава ЕС да изгради истински енергиен съюз и да създаде полезни взаимодействия между инструментите на ЕС за финансиране с цел ускоряване на проектите за устойчива енергетика на местно равнище успоредно с програми за изграждане на капацитет и повишаване на квалификацията за постигане на резултати в рамките на Европейската година на уменията (2023 г.).

На 9 февруари Европейският комитет на регионите (КР) прие спешна резолюция относно енергийната криза. Тя включва набор от предложения за ускоряване на прехода на ЕС към чиста енергия, както в производството и потреблението, така и в сградите и транспорта, и настоява за стабилен социален пакет и мерки за справедливо преразпределение с цел смекчаване на социалното въздействие на енергийната криза, по-специално за най-уязвимите. В приетата резолюция се подчертава, че настоящите инициативи не предоставят на местните и регионалните власти (МРВ) необходимата незабавна подкрепа.

Вашку Алвъш Кордейру, председател на Европейския комитет на регионите, заяви: „Местните и регионалните власти имаха водеща роля в подпомагането на домакинствата, особено най-уязвимите, и в усилията за икономии на енергия. Отговорът на енергийната криза може да бъде успешен само ако е едновременно европейски и е съобразен с условията в нашите региони и градове, тъй като те отговарят за много дейности като мобилността, жилищното настаняване и достъпа до обществени услуги. Ситуацията, в която живеем днес, е част от по-голяма трансформация, която нашите общества трябва да предприемат, за да се спре извънредната ситуация в областта на климата и да се изгради по-устойчиво бъдеще. За да доведем това до успешен край, градовете и регионите трябва да бъдат част от уравнението.“

Рафал Тжасковски (Полша/ЕНП), кмет на Варшава и председател на комисия ENVE и на работната група „Зелен пакт на местно равнище“ заяви: „Енергийната криза не трябва да занижава амбициите ни в областта на климата. Опустошителното въздействие на глобалното затопляне няма да спре от днес за утре. В много държави членки градовете и регионите са определили по-амбициозни цели от националните си правителства. Въпреки енергийната криза местните и регионалните власти продължиха да предоставят основни обществени услуги на своите граждани. Нуждаем се обаче от повече финансови средства, за да подкрепим нарастващия брой европейски граждани, които страдат от енергийна бедност, и да реновираме сградите си, за да повишим енергийната ефективност и икономиите. Призоваваме Европейската комисия да предостави преки средства на МРВ, за да се ускори устойчивият енергиен преход в нашите общности, в нашите градове, в нашите региони. Именно в този контекст предложихме да стартираме съвместен пилотен проект на ЕС в областта на обществените поръчки, за да осигурим на градовете в цяла Европа водородни автобуси.“

Градовете и регионите настояват за по-амбициозни предложения за превръщане на решенията за чиста енергия в най-лесните и най-евтините варианти на пазара. Енергийните общности и местните органи следва да имат пълни права на достъп до мрежите, без да спазват същото законодателство като доставчиците на дребно

Комитетът призовава за създаването на истински енергиен съюз с напълно интегриран и добре взаимосвързан пазар в целия ЕС и приканва шведското председателство да ускори приемането на оставащите законодателни предложения от пакета „Подготвени за цел 55“.

КР подкрепя укрепването на енергийната платформа на ЕС поради положителното ѝ въздействие върху цените на енергията. Що се отнася до текущите реформи на пазара на електроенергия, КР очаква цените на природния газ да бъдат отделени от цените на електроенергията.

Градовете и регионите на ЕС изискват от държавите членки да ги включат в предстоящото през 2023 г. преразглеждане на националните планове в областта на енергетиката и климата (НПЕК) и призовават за пряко участие в изготвянето на новите глави относно REPowerEU от плановете на Механизма за възстановяване и устойчивост, за да се гарантира финансирането за конкретни стратегически и трансгранични инфраструктурни проекти. Главите относно REPowerEU в плановете за възстановяване и устойчивост на държавите членки трябва да очертаят новите реформи и инвестиции за повишаване на издръжливостта, сигурността и устойчивостта на енергийната система на Съюза, включително енергийната ефективност и внедряването на енергия от възобновяеми източници.

Относно финансирането градовете и регионите в ЕС настоятелно призовават за освобождаване на целевите енергийни инвестиции от изчисляването на дефицита в рамките на фискалните правила. Асамблеята на градовете и регионите в ЕС също така настоява за създаването на портал за финансиране с „обслужване на едно гише“ за изпълнение на вълната на саниране и призовава държавите членки да използват фондовете на REPowerEU за ускоряване на инвестициите в енергийна ефективност и модернизирането на сградите.

Що се отнася до транспорта, Европейският комитет на регионите призовава за общоевропейски проект за възлагане на обществени поръчки за внедряване на водородни автобуси в ЕС и подчертава целта на Алианса на регионите с развито автомобилосторене да допринесе за справедлив преход в енергоемките региони със силна автомобилна промишленост и сектор на доставките.

Контекст:

Енергийната платформа на ЕС беше създадена на 7 април 2022 г. по време на първата среща с държавите от ЕС, за да се гарантират енергийните доставки на ЕС на достъпни цени в настоящия геополитически контекст и постепенно да се премахне зависимостта от руския газ.

Уеб портал „Зелен пакт на местно равнище“.

За контакт:

Давид Крус

David.Crous@cor.europa.eu

Тел. +32 (0) 470 88 10 37

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HG-21-NET-ZERO-INDUSTRY-REGIONAL-ACTION-IS-NEEDED-TO-ESTABLISH-SUSTAINABLE-VALUE-CHAINS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX

Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-JOIN-FORCES-TO-TACKLE-ENERGY-CRISIS-AND-PUSH-CLIMATE-AMBITION-FORWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX

Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX