Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Градовете и регионите на ЕС настояват за истинско европейско електронно здравно досие  
Европейският комитет на регионите единодушно подкрепя становището на председателя на автономна област Мурсия Лопес Мирас относно цифровизацията на здравния сектор в Европа

Цифровизацията на здравните системи може да осигури ефикасно използване на ресурсите и ефективност, като същевременно подобри качеството и персонализираната помощ за пациентите. Въпреки че през последните десетилетия очакваната продължителност на живота нарастваше бързо и устойчиво в ЕС, от 2011 г. насам този темп значително се забави. По-добрата профилактика на заболяванията и по-ефективните действия в областта на здравеопазването биха могли годишно да предотвратят 1,2 милиона случая на преждевременна смърт в ЕС ( ЕК ). Държавите — членки на ЕС, изразходват средно 8,3 % от своя БВП за здравеопазване ( Евростат ).

Членовете на Европейския комитет на регионите единодушно приеха становище относно цифровизацията на здравния сектор . Становището е подготвено като отговор и принос към съобщението на Комисията от април 2018 г. относно въвеждането на цифровата трансформация в областта на здравеопазването и грижите в контекста на цифровия единен пазар; предоставяне на правомощия на гражданите и изграждане на по-здраво общество .

Фернандо Лопес Мирас (Испания/ЕНП) , докладчик и председател на автономна област Мурсия, заяви: „Цифровата трансформация на здравните системи в Европа е от решаващо значение за развитието на по-ефективни модели на здравеопазване, които подобряват както профилактика на заболяванията, така и персонализираната помощ. Защитата на данните обаче е предпоставка, без която не може да има напредък в цифровизацията на здравните системи. Поради това приветстваме новите препоръки на Европейската комисия за създаване на защитен европейски формат за обмен на електронни медицински досиета. Нашето предложение обаче отива по-далеч. Ние настояваме за истинско европейско електронно здравно досие.“

Нарастването на хроничните заболявания в Европа води до по-голямо търсене на ресурси и до разходи в държавите членки.

Държавите — членки на ЕС, изразходват средно 8,3 % от своя БВП за здравеопазване. Германия (11,2 %), Швеция (11 %) и Франция (11 %) изразходват най-голяма част от БВП за здравеопазване. За разлика от тях, тези разходи в Полша, Люксембург и Латвия са по-малко от 6,5 % от БВП, като най-ниският процент в ЕС е в Румъния – 5 % ( Евростат ).

Цифровите решения в областта на здравеопазването допринасят за съкращаване на времето за медицински консултации и улесняват мултидисциплинарната координация при лечението на пациентите.

Цифровизацията на здравния сектор би била от особено значение за справяне с изолацията и за подобряване на персонализираната помощ за жителите на селските райони, отдалечените региони, островите и районите с ниска гъстота на населението.

Членовете припомнят, че в ЕС продължават да се използват несъвместими помежду си формати и стандарти при системите за електронни здравни досиета.

КР призовава Комисията да насърчи създаването на нови модели за покриване на разходите за приемане на цифровите иновации, ориентирани например към плащане срещу получени резултати в областта на здравеопазването, така че да се улесни използваният търговски модел за дружествата, специализирани в областта на електронното и мобилното здраве, които участват при предлагането на подпомагани услуги с добавена стойност в областта на цифровите технологии;

Градовете и регионите на ЕС призовават държавите членки да избягват локализирането на услугите, тъй като те невинаги са по-сигурни, както и да насърчават използването на международни и отворени стандарти, за да се избегнат решения, които създават зависимост от конкретен доставчик.

Местните лидери считат, че е наложително да се установи диалог между търсенето и предлагането и да се улеснят процесите за съвместно разработване на цифрови решения.

Членовете приканват Комисията да прецени дали е възможно генетичните изследвания, направени върху европейски граждани с тяхно съгласие по клинични причини, да разполагат с единна идентификация. Това би позволило използването на тази информация за превантивни, диагностични или терапевтични дейности.

КР призовава за европейка система за акредитация, сертифициране и валидиране на нови приложения и устройства за пациенти и здравни специалисти, за да се определи кои от тях действително се считат за полезни или могат да се предписват от здравен специалист. Това би намалило административните пречки и би позволило одобрени в една държава членка решения да бъдат лесно предлагани на пазара в друга държава членка.

8-а европейска среща на високо равнище на регионите и градовете

8-а европейска среща на високо равнище на регионите и градовете , която ще се проведе в Букурещ на 14 и 15 март, ще събере около 500 европейски, национални, местни и регионални лидери от всички държави — членки на ЕС, които ще обсъдят приноса на МРВ за бъдещето на Европейския съюз. Проявата, чийто надслов е „(Re) New EUrope“ (Обновена Европа), ще се проведе две седмици преди предстоящото излизане на Обединеното кралство от ЕС на 29 март и два месеца преди изборите за Европейски парламент и ще бъде най-голямата за тази година политическа среща на кметове, председатели на региони и други местни и регионални представители на изборни длъжности от целия Съюз.

В нея ще се включат и 100 млади местни и регионални политици, които ще вземат активно участие в дебата за бъдещето на Европа. Проявата ще постави и официалното начало на инициативата на Комитета за нова „Мрежа от регионални центрове“ (#RegHub) в присъствието на 20-те участващи региона.

Ако желаете да участвате в проявата, приканваме Ви да се регистрирате чрез страницата на румънското председателство на ЕС за акредитация на журналисти (краен срок 1 март). Обърнете внимание, че акредитация за проявата ще могат да получат само регистрираните журналисти.

Контекст

Април 2018 г. – Европейска комисия – Съобщение относно въвеждането на цифровата трансформация в областта на здравеопазването и грижите в контекста на цифровия единен пазар; предоставяне на правомощия на гражданите и изграждане на по-здраво общество .

Ноември 2018 г. – Съобщение за медиите – Състояние на здравеопазването в ЕС: повече защита и профилактика за по-дълъг живот в по-добро здраве

Евростат – Статистически данни за разходите за здравеопазване в ЕС (данни, извлечени през март 2018 г.).

6 февруари 2019г. – Съобщение за медиите – Комисията опростява сигурния трансграничен достъп на гражданите до здравни данни

За контакт : Давид Крус | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FULLY-FLEDGED-EUROPEAN-ELECTRONIC-HEALTH-RECORD.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FULLY-FLEDGED-EUROPEAN-ELECTRONIC-HEALTH-RECORD.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FULLY-FLEDGED-EUROPEAN-ELECTRONIC-HEALTH-RECORD.ASPX

European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
25.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/NAT-22112022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FULLY-FLEDGED-EUROPEAN-ELECTRONIC-HEALTH-RECORD.ASPX

Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
22.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/NAT-NEW-CHAIR.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FULLY-FLEDGED-EUROPEAN-ELECTRONIC-HEALTH-RECORD.ASPX

Isilda Gomes elected new chair of the Commission for Natural Resources of the European Committee of the Regions
Isilda Gomes elected new chair of the Commission for Natural Resources of the European Committee of the Regions
05.10.2022