Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
ЕС може да направи повече за смекчаване на последиците от земетресенията върху сградите  

Европейския съюз трябва да реагира на потресаващата загуба на човешки живот вследствие на земетресенията в Италия тази година чрез дългосрочна политика за подпомагане на санирането на уязвими сгради и инфраструктура, посочи Европейският комитет на регионите в набор от политически препоръки, приети на 11 октомври. Сред предложенията на асамблеята на ЕС на местните и регионалните власти се набляга на това, че Европейският съюз и държавите членки следва да увеличат финансовата подкрепа за саниране, заявявайки, че инвестициите ще донесат икономически дивиденти и биха могли да намалят емисиите, които оказват въздействие върху климата, както и да намалят смъртността.

Докладът относно „Европейска политика за подобряване на сеизмичната устойчивост на сградния фонд и инфраструктурата“ беше изготвен по искане на Европейския комитет на регионите (КР) и неговото приемане е организирано така, че да съвпадне с Международния ден за намаляване на риска от бедствия — 13 октомври. КР си сътрудничи със Службата на ООН за намаляване на риска от бедствия (UNISDR) за насърчаване на местните и регионалните власти в цяла Европа да защитават своите общности срещу причинените от природните бедствия щети.

Докладчикът на КР Vito Santarsiero (IT/ПЕС), член на Областния съвет на Базиликата в южна Италия, предупреди „Едно опасно природно явление не трябва да води до бедствия от мащаба, на който станахме свидетели тази година в Италия. Разликата между наличието на проблем и на бедствие се крие в уязвимите сгради. Трябва да направим сградите си устойчиви. Това ще струва пари, но санирането — „подобряването“ — може да съчетаем с усилия за повишаване на енергийната ефективност, които ще спестят средства и ще бъдат от полза за климата. Трябва, разбира се, да помним и цената на бездействието: земетресенията през последните 50 години в Италия са довели до загубата на 100 души, както и 3 милиарда евро на годишна база, което често е отслабвало местната икономика в продължение на години и е застрашавало бъдещото развитие. ЕС разполага с добри технически стандарти срещу земетресения при строеж на сгради и винаги предлага сериозна финансова помощ за премахване на последиците от земетресенията. Съюзът обаче би трябвало да инвестира повече в превенция, отчитайки рисковете от земетресенията, когато взема решения за насочването на регионалните фондове и налага изисквания за изграждането на устойчива на бедствия инфраструктура. Освен това тези мерки биха ни помогнали за справянето и с други природни явления, като наводненията и периодите с много високи температури, които зачестяват все повече поради изменението на климата.“

Г-н Santarsiero добави: „Препоръките ни надхвърлят финансовите аспекти. Превенцията означава точна информация, способни местни администрации, откликващи общности, както и ефективни услуги за спешна помощ. Местните администрации са от решаващо значение във всички тези сфери на действие. Разполагаме с предложения, които биха били полезни във всички аспекти, включително приемане на план за действие на равнище ЕС за повече изследвания на земетресенията.“

Г-н Santarsiero заяви, че убеждаването на по-възрастните собственици да предприемат превантивни действия представлява истинско предизвикателство и че докато Италия, Гърция и Румъния са особено застрашени от земетресения, опасността от тях в определени части на Португалия, Испания и Франция е „умерена“. Земетресенията могат да предизвикат и цунами в Средиземноморието – от Лисабон до остров Крит.

През май 2017 г. председателят на КР, първият заместник-председател и лидерите на петте политически групи посетиха регионите Умбрия, Лацио, Абруцо и Марке в Италия, за да установят причинените от земетресенията щети.

На 12 октомври на съвместната конференция на Комитета на регионите и UNISDR г-н Santarsiero ще ръководи разискванията относно управлението на рисковете от бедствия с представители на Европейската инвестиционна банка, Световната банка и застрахователна група „Цюрих“.

През 2016 г. Европейският комитет на регионите и UNISDR подписаха петгодишен план за действие с цел увеличаване на броя на европейските градове и региони, които вземат мерки за намаляване на рисковете от бедствия. UNISDR ръководи Рамковата програма на ООН от Сендай за намаляване на риска от бедствия за периода 2015 г.– 2030 г., която поставя акцент върху връзките между природните бедствия, действията в областта на климата и устойчивото развитие. Рамковата програма от Сендай е доброволческа инициатива. Към момента 3 678 общини са се присъединили към ръководената „от долу нагоре“ инициатива на UNISDR с местните правителства „Да направим градовете по-устойчиви“.

За контакт:
Андрю Гарднър:
Тел. +32 2 473 843 941
andrew.gardner@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-CAN-DO-MORE-TO-REDUCE-IMPACT-OF-EARTHQUAKES-ON-BUILDINGS.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HG-22-DIGITAL-LOCAL-AND-CIRCULAR-SOLUTIONS-SUPPORTING-THE-ZERO-POLLUTION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-CAN-DO-MORE-TO-REDUCE-IMPACT-OF-EARTHQUAKES-ON-BUILDINGS.ASPX

Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
20.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-JOIN-FORCES-TO-TACKLE-ENERGY-CRISIS-AND-PUSH-CLIMATE-AMBITION-FORWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-CAN-DO-MORE-TO-REDUCE-IMPACT-OF-EARTHQUAKES-ON-BUILDINGS.ASPX

Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-CAN-DO-MORE-TO-REDUCE-IMPACT-OF-EARTHQUAKES-ON-BUILDINGS.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-CAN-DO-MORE-TO-REDUCE-IMPACT-OF-EARTHQUAKES-ON-BUILDINGS.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023