Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Бюджетът на ЕС: Съкращенията в бюджета на политиката на сближаване ще подкопаят обещанието на ЕС за социален прогрес  

Година след обявяването на Европейския стълб на социалните права един ключов въпрос продължава да е актуален: как да се изпълнят обещанията, дадени от държавните и правителствените ръководители на срещата на върха в Гьотеборг през ноември 2017 г. На междуинституционалната конференция, организирана от Европейския комитет на регионите (КР) в понеделник, представители на градовете и регионите настояха пред комисар Мариан Тейсен, че политиката на сближаване на ЕС трябва да продължи да подпомага прилагането на Европейския стълб на социалните права с активното участие на местните и регионалните власти.

Карл-Хайнц Ламберц , председател на Европейския комитет на регионите, заяви: „ЕС трябва да се стреми винаги да предоставя възможности на своите граждани, като създава достойни работни места, грижи се за здравето им и гарантира, че никой не е изоставен. Европейският стълб на социалните права изведе отново на преден план социалната закрила и социалното приобщаване в ЕС, но за постигането им е необходим общият ангажимент на всички равнища на управление. Сега повече от всякога се нуждаем от амбициозен бюджет на ЕС със силна политика на сближаване след 2020 г. Регионите и градовете са готови да работят за обновлението на Европа, но съкращаването или централизирането на фондовете на ЕС, по-специално на Европейския социален фонд, ще забави нашата амбиция“.

Мариан Тейсен , комисар по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, каза: „Политиките ни може и да са локални, но предизвикателствата, с които се сблъскваме, са европейски или дори глобални. Комитетът на регионите се справя с тази невъзможна задача – вие ни помагате да мислим за цяла Европа, но да действаме по места. Европейският стълб на социалните права прави същото. Той се занимава с общоевропейски предизвикателства чрез действия, които не са само европейски, но и национални, регионални и местни“.

КР счита, че социалните права би трябвало да се третират наравно с икономическите и поради това призова за въвеждане на глава, посветена на социалния напредък, в Договорите на ЕС и на задължителни социални цели за държавите членки. Комитетът счита още, че наборът от показатели, който подкрепя Европейския стълб на социалните права, би трябвало да включва данни за регионите с цел преодоляване на регионалните различия. Регионите и градовете призовават и за широко разпространение на уменията и образованието, за да се даде тласък на инвестициите в човешки капитал и за да се постигне по-добро съответствие между уменията и нуждите на пазара на труда.

Хосе Игнасио Сенисерос (Испания/ЕНП), председател на Комисията по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура на КР (SEDEC) и председател на регионалното правителство на автономния регион Ла Риоха, заяви: „Социалните и икономическите различия между и вътре в европейските региони са причините за катастрофалните демографски промени, изтичането на мозъци, имиграцията и популизма. С подходящо финансиране и силна политическа воля социалният стълб може да се превърне в оръжие срещу неравенството и изолацията и да предостави на тези сред нас с най-ниски доходи необходимата подготовка и умения, за да се ориентират в условията на конкурентен трудов пазар и да бъдат активни и пълноценни членове на обществото.“

Хайнц-Йоахим Хьофер (Германия/ПЕС), кмет на Алтенкирхен, докладчик на КР относно Европейския стълб на социалните права, каза: „За да могат принципите на стълба да станат реалност за всички европейци, очакваме по-амбициозни и бързи действия от страна на Европейската комисия. Все още нямаме европейска стратегия за достъпно жилищно настаняване, план за борба срещу бедността, за да намалее броят на хората, изложени на риск от бедност или социално изключване, и подходящи мерки за защита на работещите през платформи. Още по-обезпокоителен е фактът, че бюджетните съкращения, предвидени за периода 2021 - 2027 г., като например тези за Европейския социален фонд, ще попречат на добрите резултати на стълба преди всичко в изоставащите региони“.

Докладчикът на Европейския парламент Мария Жуао Родригеш (Португалия/ПАСД) подчерта още, че: „следващият бюджет на ЕС би трябвало да реализира обещанията от Гьотеборг: изграждане на по - справедлива Европа и укрепване на социалното измерение на ЕС преди европейските избори през 2019 г. Местните и регионалните власти следва да бъдат включени по подходящ начин в изготвянето и изпълнението на следващите бюджетни програми. Техните специфични познания за регионалните и местните потребности ги превръщат в ценни партньори за ефективното прилагане на Европейския стълб на социалните права“.

Австрийското председателство на Съвета на ЕС беше представено от първия съветник Андре Рупехта , който посочи, че постигането на по-голямо икономическо и социално сближаване може да направи европейската икономика по-устойчива и продуктивна.

В заключение Лука Жайе , председател на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), каза: „ЕИСК и КР трябва да обединят сили, ако искаме Европейският стълб на социалните права да доведе до благосъстояние за всички граждани. И двата комитета разполагат с най-добрите позиции за оценка на прилагането на стълба от гледната точка на териториите и гражданското общество. Спешно се налага да се справим с разединяващото неравенство и да донесем промяната, за която жадуват гражданите“.

Фотогалерия

За повече информация:

Европейската комисия предлага през следващия бюджетен период 2021—2027 г. по-гъвкава и опростена версия на настоящия Европейски социален фонд чрез сливане на редица от съществуващи сега фондове и програми. Новият Европейски социален фонд плюс ще подкрепя принципите на Европейския стълб на социалните права и изпълнението на препоръките в рамките на европейския семестър. И все пак общото равнище на финансиране ще намалее с около 6 %. В проектостановището си, което предстои да бъде прието на пленарната сесия през декември (докладчик Сусана Диас Пачего (Испания/ПЕС), председател на регионалното правителство на автономния регион Андалусия), КР предупреждава и за централизирането на управлението на фонда за сметка на местните и регионалните власти.

За контакт:

Лаури Оувинен

Тел.: +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SWEDISH-REGIONS-CITIES-FUTURE-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
12.07.2023