Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Бюджетът на ЕС и плановете за възстановяване във фокуса на пленарната сесия на Европейския комитет на регионите  

Европейските комисари по бюджета, вътрешния пазар, управлението на кризи, както и демокрацията и демографията отправят обръщение към асамблеята по време на първата ѝ комбинирана пленарна сесия.

На 2 юли Йоханес Хан, член на Европейската комисия, отговарящ за бюджета на ЕС, ще обсъди плана за възстановяване на Европейския съюз и новия дългосрочен бюджет с местните и регионалните лидери по време на пленарна сесия на Европейския комитет на регионите, която ще мине под знака на икономическите и здравните проблеми, породени от пандемията. Трима други членове на Европейската комисия ще обсъждат също политическите и стратегическите отговори на ЕС на кризата, заместник-председателят Дубравка Шуица ще разгледа проблемите, свързани с демокрацията и демографията, комисар Тиери Бретон ще отговаря на въпроси за вътрешния пазар, а комисар Янез Ленарчич ще направи преглед на някои от действията на ЕС за управление на кризи.

Местните и регионалните лидери ще гласуват по резолюция относно дългосрочния бюджет на ЕС — Многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. — МФР и Плана за инвестиции за устойчива Европа — инвестиционния стълб на Зеления пакт, разработен от Европейската комисия, за да може ЕС да постигне неутралност по отношение на въглерода до 2050 г.

Членовете на Европейския комитет на регионите (КР), който има шест политически групи, ще определят и политическите приоритети на асамблеята за 2020—2025 г. По време на избирането му за председател на Комитета през февруари Апостолос Цицикостас (EL/ЕНП), управител на регион Централна Македония, заяви, че ще защитава „модернизирана“ европейска демокрация, усилията, целящи да се отговори на „дълбоките промени“ в резултат на настоящата „екологична, цифрова и демографска революция“ и политиките на ЕС — като политиката на сближаване — чиито последици имат „най-голямо регионално и местно значение“.

Зеленият пакт — и необходимостта от поставянето му в основата на плановете за възстановяване на местните и регионалните икономики — ще бъде предмет на отделен дебат.

Членовете на Европейския комитет на регионите ще гласуват също по осем доклада, съдържащи препоръки от местните и регионалните правителства към институциите, които вземат решения в ЕС. Някои от становищата бяха първоначално предвидени за приемане на пленарната сесия през май, която беше отменена поради наложените противоепидемични мерки в ЕС.

Поради наложените по здравни причини ограничения само ограничен брой членове ще могат да присъстват лично на сесията. Другите ще участват онлайн. Преминаването към комбиниран формат ще наложи и използването на електронно гласуване. Пленарната сесия ще се проведе в рамките на три дни, а не на обичайните два.

Пленарната сесия ще бъде предшествана на 29 юни от заседание на Бюрото на КР, на което следващите три председателства на Съвета на Европейския съюз ще представят общата си програма. Посланик Микаел Клаус ще представлява Германия, която ще поеме ротационното председателство през втората половина на 2020 г., посланик Нуно Бриту ще изложи приоритетите на Португалия за периода януари—юли 2021 г., а посланик Изток Ярк ще обсъди целите на Словения по време на шестмесечното ѝ председателство през втората половина на 2021 г.

Дебати:

  • Вторник, 30 юни (15,00—16,00 ч.): Управление на кризата, свързана с COVID-19, и План за възстановяване, с Янез Ленарчич , европейския комисар, отговарящ за управлението на кризи
  • Вторник, 30 юни (16—16,30 ч.): Зеленият пакт в основата на възстановяването от COVID-19 .
  • Сряда, 1 юли (12,15—13,30 ч.): Демографията, с Дубравка Шуица , комисар по въпросите на демокрацията и демографията
  • Четвъртък, 2 юли (10,15—12,00 ч.): Бъдещата МФР в светлината на възстановяването след кризата с COVID-19, с Йоханес Хан , комисар по бюджет и администрация
  • Четвъртък, 2 юли (12,45—14,15 ч.): Икономически аспекти на възстановяването от COVID-19, с Тиери Бретон , комисар по въпросите на вътрешния пазар

Становища :

Практическа информация:

Място на провеждане: Европейски парламент — сграда „Paul Henri Spaak“, пленарна зала

Дата: 30 юни, вторник — 2 юли 2020 г., четвъртък

Основни материали: дневен ред и документи за пленарната сесия

За контакт:

PresseCdr@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023