Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Бюджетът на ЕС за периода 2021—2027 г.: местните лидери и българското председателство на ЕС защитават бъдещата политика на сближаване  

Местните и регионалните лидери се събраха в София на 7 юни и призоваваха бюджетът за политиката на сближаване да не бъде съкращаван с 10 %, както планира Европейската комисия в своето предложение за бюджета на ЕС за периода 2021—2027 г. Заедно с българското председателство на Съвета на ЕС те призоваха за осигуряване на достатъчно ресурси и за подобряване на правилата, за да се гарантира, че намаляването на различията с участието на местните фактори ще продължи да бъде основната цел и функция на бъдещите европейски структурни и инвестиционни фондове.

На 6 и 7 юни комисията по политика на териториално сближаване (COTER) в Европейския комитет на регионите проведе съвместно с Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) конференция, посветена на въздействието от проекта на Европейската комисия за следващата многогодишна финансова рамка (МФР), която определя годишните тавани за разходите за всички политики на ЕС за периода 2021—2027 г. и новите правила за фондовете.

Високо ценим ангажимента на българското председателство на ЕС в подкрепа на силна политика на сближаване чрез сътрудничество между ЕС, националните правителства и местните администратори, България е пример за това как политиката на сближаване може да подобри живота на гражданите чрез обновяване на инфраструктурата, подобряване на образованието, борба с бедността, подпомагане на реформирането на обществените услуги и справяне с изменението на климата. Знаем, че това е от значение и е инвестиция в гражданите и бъдещето на Европа, поради което трябва да се постараем да сведем до минимум съкращенията и да въведем правила за политиката на сближаване, които да я направят още по-ефективна “, заяви Карл-Хайнц Ламберц , председател на Европейския комитет на регионите.

По повод на предстоящите преговори за бюджета Томислав Дончев , заместник министър-председател на Република България, заяви: „ Българското председателство не се колебае да постави въпросите за обсъждане и да предизвика откровено и честно обсъждане на общото ни бъдеще. Това важи и за дебата относно бъдещето на политиката на сближаване — политика, която цели да даде отговори на проблемите ни, която ни води към просперитет и утвърждава споделените ценности.

Даниел Панов , председател на НСОРБ и кмет на Велико Търново, заяви: „ Считаме, че съвместните усилия на членовете на Комитета на регионите и на националните сдружения на местните власти от цяла Европа са предпоставка за посрещането на нуждите на милиони европейски граждани за нашето общо бъдеще. Нашата цел и политически ангажимент е средствата да бъдат правилно насочени към местните общности, които изпитват затруднения .“

По време на дебата докладчикът на КР относно МФР Никола Доброславич (ЕНП/HR), жупан на Дубровнишко-Неретванската жупания, подчерта, че: „ Местните държавници считат, че предложената МФР е положително начало, и подкрепят увеличаването на инвестициите в областта на образованието, научните изследвания, младежта и миграцията. Но съществува опасност с предвидените съкращения за политиката на сближаване да се ограничи способността на регионите и градовете да преодоляват неравенствата и да насърчават иновациите в целия континент, като предложените критерии за отпускане на средства и повишената бюджетна гъвкавост трябва да се преценят внимателно .“

Сред местните лидери загриженост пораждат ключови въпроси като централизирането на инвестициите и нарастващото разделение на структурните фондове на ЕС, при което Европейският социален фонд и Фондът за развитие на селските райони все повече се отделят от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд.

РАБОТАТА НА КР ОТНОСНО БЪДЕЩЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА СБЛИЖАВАНЕ

Комисия COTER на КР извършва задълбочена оценка на новите регламенти. До февруари Комитетът ще изготви и приеме свои предложения за подобрения. Наред със становището относно МФР, изготвяно от г-н Доброславич, планирани са и становища относно:

- Регламент за общоприложимите разпоредби, съдокладчици са Катюша Марини (ПЕС/Италия), председател на Изпълнителния съвет на регион Умбрия, и Михаел Шнайдер (ЕНП/Германия), държавен секретар на федерална провинция Саксония-Анхалт;

- Европейския фонд за регионално развитие: Михил Райсберман (ЕНП/Нидерландия), член на Изпълнителния съвет на провинция Флеволанд;

- Европейско териториално сътрудничество: Мари-Антоанет Мопертюи , член на Изпълнителния съвет на Териториалния орган на Корсика;

- Трансгранично сътрудничество: Бауке Арендс (ЕНП/Нидерландия), член на Изпълнителния съвет на Емен;

- Европейски социален фонд плюс: Сусана Диас (ЕНП/Испания), министър-председател на автономна област Андалусия;

- Механизъм за свързване на Европа: Изабел Будиньо , заместник-председател на Регионалния съвет на Нова Аквитания.

АЛИАНС ЗА СБЛИЖАВАНЕ

С цел по-силна политика на сближаване след 2020 г. КР заедно с водещи европейски териториални сдружения постави началото на #CohesionAlliance – гражданско движение по места, отворено за всеки, който счита, че политиката на сближаване на ЕС трябва да продължи да бъде стълб на европейското бъдеще. От стартирането си през октомври миналата година Алиансът продължава неспирно да привлича нови участници, в това число регионални и местни власти, стопански асоциации, академични среди, синдикални организации и мозъчни тръстове.

Повече информация за инициативите на #CohesionAlliance, изявления и документи, отразяващи различни позиции, могат да бъдат намерени на: http://cohesionalliance.eu .

За контакт:

Пиерлуиджи Бода

тел.: +32 2 282 2461

мобилен телефон: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023