Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Местните органи на управление на ЕС и Украйна създават партньорства за подкрепа на реформата за децентрализация  

На 8 март Европейският съюз увеличи подкрепата си за местните и регионалните власти в Украйна, като създаде пет партньорства между региони и градове в Украйна и ЕС. Взаимоотношенията ще дадат възможност на общностите в Естония, Германия, Унгария, Литва и Полша да обменят опит в областите, определени като приоритети от техните украински партньори — изготвяне на планове за икономическо развитие, оказване на подкрепа на селските райони, подпомагане на малките и средните предприятия, засилване на туризма и увеличаване на прозрачността.

Инициативата е част от широкообхватните усилия на Европейския комитет на регионите (КР) за подкрепа на децентрализацията на властта в Украйна — процес, който започна през април 2014 г. и доведе до консолидиране на местните органи на управление, увеличаване на финансирането им и прехвърляне на допълнителни правомощия към тях.

В рамките на партньорствата местните служители и експерти ще посетят взаимно своите общности с оглед на определянето на целите, анализирането на предизвикателствата и изпълнението на планове през следващите три или повече години. Четири от петте участващи общности на ЕС имат свои представители в Европейския комитет на регионите. Финансовата подкрепа ще бъде осигурена от Европейската комисия, а германската агенция за развитие (GIZ) ще предостави всекидневна техническа подкрепа.

Карл-Хайнц Ламберц , председателят на КР, заяви: „Местните органи на управление работят съвместно за насърчаване на децентрализацията и подобряване на изграждането на капацитет, като предоставят практическа подкрепа на общностите в Украйна. Тези партньорства ще помогнат на общностите в Украйна да последват примера на развитие на градовете и регионите в ЕС, които се възползват успешно от засиления контрол над местните услуги. Засилването на отношенията и обменът на добрите политики са в интерес на местните общности и ще гарантират увеличаване на сигурността и просперитета на съседните на ЕС държави.“

Сергей Чернов , председател на Харковския областен съвет и председател на Украинското сдружение на местните и регионалните власти, заяви: „Партньорствата представляват една изключително положителна инициатива, която ще спомогне за процеса на децентрализация. Общностите в Украйна получават допълнителни правомощия и финансиране, но местните политици се нуждаят от значителна конкретна подкрепа, докато се учат как да използват тези правомощия за най-голямо въздействие върху своите общности. В същото време това е проява на солидарност от страна на общностите — в Източна Германия, Естония, Унгария, Литва и Полша — изминали подобен път на намаляване на централизираното държавно управление.“

Градът Раквере в Естония ще работи съвместно с Веселе в южна Украйна в областта на енергийната ефективност и устойчивото местно развитие, а Великополското воеводство се обедини с Харковската област в североизточна Украйна за подпомагане на развитието на селските райони. Регионът Широковски в Днепропетровска област в източна Украйна ще се обедини с Барлебен от Саксония-Анхалт в Германия, а регионът Хмелницки в западна Украйна помоли областта Саболч Сатмар Берег в Унгария да помогне за развитието на екологосъобразен селски туризъм. Община Зарасай в Литва ще обмени опита си от увеличаването на прозрачността и засилването на участието на местните граждани в процеса на вземане на решения с Чемеровци — град в подножието на Карпатите.

На същия ден представители от региони в Украйна участваха на заседание в Брюксел на работната група за Украйна, създадена от КР, на която основен оратор беше Вячеслав Нехода — първият заместник-министър на Украйна за регионалното развитие, строителството и жилищната политика. Сред другите оратори бяха Марк Кулс, заместник-председател на Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа, Тибор Сани — член на ЕП, заместник-председател на Парламентарния комитет за асоцииране ЕС — Украйна, и висши служители на ЕС — в това число и Петер Вагнер, ръководител на групата за подкрепа на Украйна към Европейската комисия, и Дирк Шюбел, ръководител на отдел „Източното партньорство“ в Европейската служба за външна дейност.

Бележки до редактора:

• Европейската комисия осигурява финансирането по линия на програмата „U-LEAD“. Германската агенция за развитие (GIZ) ръководи програмата от името на ЕС. Бастиян Файгел, директор на програмата „U-LEAD“ от GIZ, направи изказване при стартирането на инициативата в Брюксел на 8 март.

• През 2015 г. Европейският комитет на регионите създаде работна група за Украйна. Освен това местните и регионалните власти от Украйна имат свои представители в CORLEAP, Конференцията на регионалните и местните власти за Източното партньорство, която е създадена от КР през 2011 г. за насърчаване на контактите и сътрудничеството между градовете на ЕС и регионите и партньорите в шестте държави — членки на Източното партньорство на ЕС: Украйна, Беларус, Молдова, Армения, Азербайджан и Грузия.

• През 2016 г. Европейският комитет на регионите (КР) създаде равностойни партньорства с градове от Либия, включително Триполи, Бенгази, Гарян, Тобрук, Сабха, Сирте, Зинтан и Злитен. Федерика Могерини, върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи, описа сътрудничеството на КР с градове на Либия като пример за „отлична дипломация на градовете“, като твърди, че „общините могат да изпълняват основна роля при възстановяването на Либия и е необходимо [КР] да продължи ангажиментът с тях“.

• През 2017 г. Европейският съюз създаде инициативата „Кметове за икономически растеж“. Тя предлага техническа подкрепа за органите на местно управление в държавите от Източното партньорство — Украйна, Беларус, Молдова, Армения, Азербайджан и Грузия — които желаят да разработят планове за икономическо развитие. Целта е да се помогне на общините да катализират икономическия растеж на местно равнище. Комитетът на регионите призова органите на местно управление в държавите от Източното партньорство да използват възможността за достъп до експертния опит на ЕС и да развиват партньорски отношения.

За контакт:

Андрю Гарднър

Тел.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-AND-UKRAINIAN-LOCAL-GOVERNMENTS-ESTABLISH-PARTNERSHIPS-TO-SUPPORT-DECENTRALISATION-REFORM.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/WAR-IN-UKRAINE-ADDS-TO-NEED-TO-BUILD-LOCAL-RESILIENCE-IN-THE-EASTERN-PARTNERSHIP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-AND-UKRAINIAN-LOCAL-GOVERNMENTS-ESTABLISH-PARTNERSHIPS-TO-SUPPORT-DECENTRALISATION-REFORM.ASPX

War in Ukraine adds to need to build local resilience in the Eastern Partnership
War in Ukraine adds to need to build local resilience in the Eastern Partnership
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/WESTERN-BALKANS-EU'S-CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-AND-FLAG-UP-PERSISTING-CHALLENGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-AND-UKRAINIAN-LOCAL-GOVERNMENTS-ESTABLISH-PARTNERSHIPS-TO-SUPPORT-DECENTRALISATION-REFORM.ASPX

Western Balkans: EU's cities and regions welcome progress and flag up persisting challenges
Western Balkans: EU's cities and regions welcome progress and flag up persisting challenges
07.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP-84-UKRAINE-CITIES-REGIONS-STEPPING-UP-SEARCH-FOR-INTERNATIONAL-PARTNERSHIPS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-AND-UKRAINIAN-LOCAL-GOVERNMENTS-ESTABLISH-PARTNERSHIPS-TO-SUPPORT-DECENTRALISATION-REFORM.ASPX

Ukraine's cities and regions stepping up search for international partnerships
Ukraine's cities and regions stepping up search for international partnerships
07.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-ADDRESS-IMPACT-CRISES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-AND-UKRAINIAN-LOCAL-GOVERNMENTS-ESTABLISH-PARTNERSHIPS-TO-SUPPORT-DECENTRALISATION-REFORM.ASPX

Regions and cities welcome the proposal for an increased EU budget to address the impact of crises, but call for a stronger focus on growing disparities
Regions and cities welcome the proposal for an increased EU budget to address the impact of crises, but call for a stronger focus on growing disparities
06.07.2023