Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Започва подаването на кандидатури за Европейската награда за постижения в областта на публичната администрация за 2017 г.  

Всички равнища на европейската публична администрация, включително местните и регионалните власти, са поканени да вземат участие в изданието за 2017 г. на Европейската награда за постижения в областта на публичната администрация (EPSA), организирано от Европейския институт по публична администрация (ЕИПА). Кандидатури могат да бъдат подавани до 13 април 2017 г.

Под мотото „Иновативен публичен сектор през 2017 г. — нови решения на сложни предизвикателства“ EPSA 2017 има за цел да отличи и награди постижения на публични администрации, които са демонстрирали новаторски подход при предоставянето на публични услуги и разработването на политики спрямо все по-сложните, трудни и често многоизмерни предизвикателства, пред които е изправен публичният сектор в Европа.

В конкурса могат да участват всички равнища на европейската публична администрация, както и предприятия в публичния сектор, агенции и публично-частни партньорства. Водещият кандидат трябва да бъде институция или орган на публичната администрация; други кандидати в консорциум могат да бъдат например частни предприятия, полупублични институции, НПО, университети или институции за обучение.

Можете да гледате видеоклипа на EPSA 2017, за да научите повече за ЕИПА, темата на наградата за 2017 г., ползите от участието в конкурса и да почерпите вдъхновение за представяне на интересни примери.

За допълнителна информация относно наградата EPSA за 2017 г. и как да изпратите Вашата кандидатура(и) онлайн , моля, разгледайте: www.epsa2017.eu , или се свържете директно с екипа на наградата за 2017 в ЕИПА:

Електронен адрес: info@epsa2017.eu

Споделяне :