Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Местните и регионалните лидери призовават за екологосъобразно възстановяване и по-високи амбиции в областта на климата ‎ в навечерието на COP26  

Членовете на Комисията по околна среда, изменение на климата и енергетика (ENVE) на Европейския комитет на регионите проведоха виртуално заседание, за да обсъдят как да се гарантира екологосъобразно и приобщаващо възстановяване след COVID-19, което да доведе до по-високи амбиции в областта на климата преди срещата на високо равнище на ООН по въпросите на климата в Глазгоу през ноември. По време на заседанието бяха представени четири проектостановища: „Безопасни и устойчиви химикали за нетоксична околна среда“, „Стратегия на ЕС за интеграция на енергийната система“, „Опазване на морската среда“ и „Засилване на амбициите на Европа в областта на климата за 2030 г. с оглед на COP26“ .

Откривайки заседанието Хуан Еспадас (ES/ПЕС) , кмет на Севиля и председател на комисия ENVE на КР и на работна група „Зеленият пакт на местно равнище“ , заяви: „Преди COP26 Европейският съюз трябва не само да даде ясен пример в определянето на цели в областта на климата за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г., но и да предостави конкретни решения за подходящо включване на местните и регионалните власти. Декларацията от Единбург относно биологичното разнообразие показва, че този път е възможен, и се надявам, че ще постигнем подобно участие на градовете и регионите в случая с Глазгоу. Без местните и регионалните власти не може да има климатичен преход и затова тяхната роля трябва да бъде изцяло взета предвид."

Заседанието включваше дебат, посветен на това как да се гарантира екологосъобразно възстановяване от COVID-19 с изказвания на Амая Баредо от правителството на Страната на баските, понастоящем председателстващо Regions4 , Мрежата на регионалните правителства за устойчиво развитие. Изказаха се и Арно Бонте , заместник-кмет на Ротердам и член на ICLEI , и Еулалия Рубио от Института Жак Делор .

Членовете обсъдиха глобалните действия в областта на климата с члена на ЕП Мария Спираки (EL/ЕНП) , съпредседател на интергрупа „Изменение на климата, биологично разнообразие и устойчиво развитие“, Джеймс Граберт , директор, отговарящ за смекчаването на изменението на климата и и. д. директор „Комуникация и ангажираност“ в РКООНИК , Кирстен Дънлоп , главен изпълнителен директор на общността на знанието Climate-KIC , и Димитриос Зевголис , заместник-началник на отдел „Международни отношения“ и заместник-ръководител на делегацията на ЕС в Конвенцията на ООН по изменението на климата, ГД „Действия по климата“ , Европейска комисия.

Членовете гласуваха в подкрепа на споразумението за засилено сътрудничество между КР и ГД „Енергетика“, в което се определят съвместни мерки за гарантиране на успешното разгръщане на вълната на саниране .


Членовете на комисия ENVE обсъдиха следните четири проектостановища:

Засилване на европейската амбиция в областта на климата за 2030 г. с оглед на COP 26 Докладчикът и кмет на Отюн, Венсан Шове (FR/RE) , заяви: „Основната ми цел е да предложа баланс между амбициозната цел на ЕС в областта на климата до 2030 г. и това, което отделните градове и региони могат да постигнат днес. Това обаче не е самоцел – опитвам се да установя какво трябва да се направи, за да се създаде вълна от промени в цяла Европа, тази тайна съставка да се експортира и да се отправи призив за отреждане на официална роля на градовете и регионите и техния принос към COP26.“

„Тласък за неутралната по отношение на климата икономика: Стратегия на ЕС за интеграция на енергийната система“ е заглавието на проектостановище, изготвено от Гунарс Ансиньш (LV/RE) Заместник-кметът на Лиепая заяви : „Стратегията на ЕС за енергийна интеграция е от значение за икономическото възстановяване на местните и регионалните власти, особено след кризата, предизвикана от COVID-19. Важно е енергийната ефективност да се постави като първостепенна цел на местно и регионално равнище. Аналогично, интеграцията на енергийната система може да помогне на местните и регионалните власти да постигнат по-голяма енергийна ефективност, тъй като наличните ресурси ще се използват за преминаване към по-ефективни енергийни технологии.“

Адам Стружик (PL/ЕНП) е докладчик по проектостановището относно Безопасни и устойчиви химикали за нетоксична околна среда в европейските градове и региони. Маршалът на Мазовското воеводство заяви: „Стратегията за устойчивост в областта на химикалите е важен елемент от икономическа политика, основана на екологосъобразни решения. Последиците от нейното внедряване се очакват от регионите и обществото. В настоящото становище бихме искали да посочим ролята на регионите в процеса на нейното изпълнение, като се съсредоточим върху здравето на гражданите и околната среда. Стратегията е възможност за подобряване на конкурентоспособността чрез иновации."

Ема Норен (SE/Зелените) , докладчик на КР по проектостановището относно опазването на морската среда , заяви: „С това, че не опазваме океаните, убиваме нашата планета. Вече загубихме ценно време и не успяхме да постигнем добро екологично състояние на моретата на ЕС. Време е за действие! Освобождаването на огромната мощ на общините и регионите на ЕС би отприщило възможности за реални действия за възстановяване на нашите морета."

Допълнителна информация:

Зеленият пакт на местно равнище е нова инициатива на КР, която има за цел да постави градовете и регионите в центъра на Европейския зелен пакт и да гарантира, че както стратегията на ЕС за устойчив растеж, така и плановете за възстановяване от COVID-19, водят до пряко финансиране за градовете и регионите и конкретни проекти за всяка територия. „Зеленият пакт на местно равнище“ стартира на 15 юни 2020 г. със създаването на работна група на КР. С цел насърчаване и ускоряване на действията, Зеленият пакт на местно равнище включва онлайн карта с 200 най-добри практики.

За контакт:

Давид Крус

Тел.: 32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CURRENT-CRISES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/VALEA-JIULUI-DEVELOPMENT-SOCIETY-PROJECT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/MORE-AMBITIOUS-BIODIVERSITY-TARGETS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
08.12.2022