Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Местните и регионалните лидери призовават за екологосъобразно възстановяване и по-високи амбиции в областта на климата ‎ в навечерието на COP26  

Членовете на Комисията по околна среда, изменение на климата и енергетика (ENVE) на Европейския комитет на регионите проведоха виртуално заседание, за да обсъдят как да се гарантира екологосъобразно и приобщаващо възстановяване след COVID-19, което да доведе до по-високи амбиции в областта на климата преди срещата на високо равнище на ООН по въпросите на климата в Глазгоу през ноември. По време на заседанието бяха представени четири проектостановища: „Безопасни и устойчиви химикали за нетоксична околна среда“, „Стратегия на ЕС за интеграция на енергийната система“, „Опазване на морската среда“ и „Засилване на амбициите на Европа в областта на климата за 2030 г. с оглед на COP26“ .

Откривайки заседанието Хуан Еспадас (ES/ПЕС) , кмет на Севиля и председател на комисия ENVE на КР и на работна група „Зеленият пакт на местно равнище“ , заяви: „Преди COP26 Европейският съюз трябва не само да даде ясен пример в определянето на цели в областта на климата за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г., но и да предостави конкретни решения за подходящо включване на местните и регионалните власти. Декларацията от Единбург относно биологичното разнообразие показва, че този път е възможен, и се надявам, че ще постигнем подобно участие на градовете и регионите в случая с Глазгоу. Без местните и регионалните власти не може да има климатичен преход и затова тяхната роля трябва да бъде изцяло взета предвид."

Заседанието включваше дебат, посветен на това как да се гарантира екологосъобразно възстановяване от COVID-19 с изказвания на Амая Баредо от правителството на Страната на баските, понастоящем председателстващо Regions4 , Мрежата на регионалните правителства за устойчиво развитие. Изказаха се и Арно Бонте , заместник-кмет на Ротердам и член на ICLEI , и Еулалия Рубио от Института Жак Делор .

Членовете обсъдиха глобалните действия в областта на климата с члена на ЕП Мария Спираки (EL/ЕНП) , съпредседател на интергрупа „Изменение на климата, биологично разнообразие и устойчиво развитие“, Джеймс Граберт , директор, отговарящ за смекчаването на изменението на климата и и. д. директор „Комуникация и ангажираност“ в РКООНИК , Кирстен Дънлоп , главен изпълнителен директор на общността на знанието Climate-KIC , и Димитриос Зевголис , заместник-началник на отдел „Международни отношения“ и заместник-ръководител на делегацията на ЕС в Конвенцията на ООН по изменението на климата, ГД „Действия по климата“ , Европейска комисия.

Членовете гласуваха в подкрепа на споразумението за засилено сътрудничество между КР и ГД „Енергетика“, в което се определят съвместни мерки за гарантиране на успешното разгръщане на вълната на саниране .


Членовете на комисия ENVE обсъдиха следните четири проектостановища:

Засилване на европейската амбиция в областта на климата за 2030 г. с оглед на COP 26 Докладчикът и кмет на Отюн, Венсан Шове (FR/RE) , заяви: „Основната ми цел е да предложа баланс между амбициозната цел на ЕС в областта на климата до 2030 г. и това, което отделните градове и региони могат да постигнат днес. Това обаче не е самоцел – опитвам се да установя какво трябва да се направи, за да се създаде вълна от промени в цяла Европа, тази тайна съставка да се експортира и да се отправи призив за отреждане на официална роля на градовете и регионите и техния принос към COP26.“

„Тласък за неутралната по отношение на климата икономика: Стратегия на ЕС за интеграция на енергийната система“ е заглавието на проектостановище, изготвено от Гунарс Ансиньш (LV/RE) Заместник-кметът на Лиепая заяви : „Стратегията на ЕС за енергийна интеграция е от значение за икономическото възстановяване на местните и регионалните власти, особено след кризата, предизвикана от COVID-19. Важно е енергийната ефективност да се постави като първостепенна цел на местно и регионално равнище. Аналогично, интеграцията на енергийната система може да помогне на местните и регионалните власти да постигнат по-голяма енергийна ефективност, тъй като наличните ресурси ще се използват за преминаване към по-ефективни енергийни технологии.“

Адам Стружик (PL/ЕНП) е докладчик по проектостановището относно Безопасни и устойчиви химикали за нетоксична околна среда в европейските градове и региони. Маршалът на Мазовското воеводство заяви: „Стратегията за устойчивост в областта на химикалите е важен елемент от икономическа политика, основана на екологосъобразни решения. Последиците от нейното внедряване се очакват от регионите и обществото. В настоящото становище бихме искали да посочим ролята на регионите в процеса на нейното изпълнение, като се съсредоточим върху здравето на гражданите и околната среда. Стратегията е възможност за подобряване на конкурентоспособността чрез иновации."

Ема Норен (SE/Зелените) , докладчик на КР по проектостановището относно опазването на морската среда , заяви: „С това, че не опазваме океаните, убиваме нашата планета. Вече загубихме ценно време и не успяхме да постигнем добро екологично състояние на моретата на ЕС. Време е за действие! Освобождаването на огромната мощ на общините и регионите на ЕС би отприщило възможности за реални действия за възстановяване на нашите морета."

Допълнителна информация:

Зеленият пакт на местно равнище е нова инициатива на КР, която има за цел да постави градовете и регионите в центъра на Европейския зелен пакт и да гарантира, че както стратегията на ЕС за устойчив растеж, така и плановете за възстановяване от COVID-19, водят до пряко финансиране за градовете и регионите и конкретни проекти за всяка територия. „Зеленият пакт на местно равнище“ стартира на 15 юни 2020 г. със създаването на работна група на КР. С цел насърчаване и ускоряване на действията, Зеленият пакт на местно равнище включва онлайн карта с 200 най-добри практики.

За контакт:

Давид Крус

Тел.: 32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Споделяне :