Newsletter  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Становища относно политиките на ЕС, съобщения за медиите, събития, публикации ... относно сближаването, растежа, селското стопанство, изменението на климата, енергетиката, околната среда, миграцията...

 

Вече можете да получавате персонализиран бюлетин на КР.

 

В него е събрана цялата информация, която желаете да получите и тя се изпраща на Вашата електронна пощенска кутия в едно единствено електронно съобщение.

 

Бюлетинът на КР ви дава възможност:

  • да получавате наведнъж информация за повече от една държава от ЕС;
  • да избирате вида информация, от който се нуждаете: новини, регионални новини, събития, становища относно политиките на ЕС, публикации, проучвания и др.;
  • да определяте темите, които Ви интересуват: изменение на климата, работни места, миграция, единен пазар и др.;
  • да избирате честотата на актуализациите: в реално време, всекидневно или ежеседмично.

Абонирайте се или променете настройките на Вашия абонамент и получете Вашия собствен избор на информация за КР и неговите дейности.

Следете последните новини относно местните и регионалните теми от ЕС!

Споделяне:
Свързана информация
CoR newsletter: further info
Subscribe to the European Week of Regions and Cities newsletter