Newsletter 

​​Opinions on EU policies, press releases, events, publications... on Cohesion, Growth, Agricultures, Climate Change, Energy, Environment, Migration... 

​​​You can now receive a personalized Newsletter from the European Committee of the Regions.
It gathers all the information you want to get and sends it directly to your mailbox in one single e-mail.
With the CoR Newsletter, you can:

  • Select which type of information you want to get: news, regional news, events, opinions on EU policies, publications, studies, etc.
  • Define the topics of your interest: climate change, jobs, migration, single market, etc.
  • Choose the frequency of your updates: in real time, daily or weekly

Subscribe, change your subscription preferences and receive your own selection of information about CoR and its activities.

Keep up with the latest news on EU local and regional topics!

Становища относно политиките на ЕС, съобщения за медиите, събития, публикации ... относно сближаването, растежа, селското стопанство, изменението на климата, енергетиката, околната среда, миграцията...

 

Вече можете да получавате персонализиран бюлетин на КР.

 

В него е събрана цялата информация, която желаете да получите и тя се изпраща на Вашата електронна пощенска кутия в едно единствено електронно съобщение.

 

Бюлетинът на КР ви дава възможност:

  • да получавате наведнъж информация за повече от една държава от ЕС;
  • да избирате вида информация, от който се нуждаете: новини, регионални новини, събития, становища относно политиките на ЕС, публикации, проучвания и др.;
  • да определяте темите, които Ви интересуват: изменение на климата, работни места, миграция, единен пазар и др.;
  • да избирате честотата на актуализациите: в реално време, всекидневно или ежеседмично.

Абонирайте се или променете настройките на Вашия абонамент и получете Вашия собствен избор на информация за КР и неговите дейности.

Следете последните новини относно местните и регионалните теми от ЕС!

CoR newsletter: further info

Subscribe to the European Week of Regions and Cities newsletter

Споделяне:
 
Back to top