Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Енергийната криза не трябва да подкопава глобалните амбиции на ЕС в областта на климата  

По-малко от месец преди COP27 — Конференцията на ООН по изменението на климата (РКООНИК), Европейският комитет на регионите (КР) поднови призивите си за по-силна роля на поднационалните органи на управление в световните преговори по въпросите на климата и за по-нататъшно признание при изпълнението на Парижкото споразумение. КР предлага глобална система за събиране и наблюдение на намаленията на въглеродните емисии на градовете и регионите и призовава държавите членки и Съвета на ЕС недвусмислено да подкрепят включването в заключенията на COP27 на спешната необходимост от действия за многостепенно сътрудничество и от пълноценно участие на местните и регионалните власти в изпълнението на Парижкото споразумение.

След лято на големи суши, наводнения и пожари в целия ЕС и с покачващите се цени на енергията, инфлация и заплаха за милиони европейци да изпаднат в енергийна бедност тази зима, енергийната и климатичната криза заема челно място в обсъжданията по време на октомврийската пленарна сесия на КР и Европейската седмица на регионите и градовете през 2022 г.

Преди конференцията на ООН по въпросите на климата, която ще започне в Шарм Ел Шейх на 6 ноември, членовете на КР проведоха пленарен дебат относно ролята на поднационалните власти на COP27 с участието на заместник-председателя на комисия ENVI в Европейския парламент Бас Ейкхаут, кмета на Утрехт и пратеник на Международната асоциация на органите на местното самоуправление за устойчиво развитие (ICLEI) по време на COP27 Шарон Дайксма и кмета на Шефшауен и регионален председател на ICLEI за Африка Мохамед Сефиани.

При откриването на дебата Вашку Алвъш Кордейру, председател на Европейския комитет на регионите, заяви: „Климатичната криза става все по-очевидна за всеки: трябва да действаме спешно и да преминем от ангажименти към постижения. Това, което ще бъде решено на COP27, ще оформи политиките в областта на климата и енергетиката и ще окаже въздействие върху всички местни и регионални власти. Тазгодишната COP27 се провежда в разгара на енергийната криза — криза, изострена от войната на Путин срещу Украйна, но това е нещо, с което трябваше да се справим още преди десетилетия, като преминем към неутрална по отношение на климата икономика. Европейският комитет на регионите ще бъде много активен на COP27 и ще продължи да работи за укрепване на своите съюзи на равнище ЕС и на световно равнище за постигането на тази цел.“

Рафал Тжасковски (Полша/ЕНП), кмет на Варшава и нов председател на комисия ENVE на КР и на работна група „Зелен пакт на местно равнище“, заяви: „Благодарение на огромните инвестиции в светодиодно осветление по улиците на Варшава, ние намалихме значително потреблението на енергия и публичните разходи. Много други европейски градове и региони са решени да прилагат устойчиви решения, които правят местните общности по-здравословно и по-добро място за живеене. Затова призоваваме за пряко финансиране, за да се улесни работата на местните и регионалните власти за ускоряване на енергийния преход. Освен това призоваваме COP27 да чуе гласа на градовете и регионите и приветстваме подкрепата на Европейския парламент за по-нататъшно многостепенно сътрудничество. Сега призоваваме изпълнителния заместник-председател на Европейската комисия, Франс Тимерманс да се бори за по-голяма роля на градовете и регионите на масата за преговори по време на COP27.“Резолюцията на ENVI в Европейския парламент във връзка с COP27, гласувана на 3 октомври, понеделник, подкрепя предложенията на КР за многостепенно сътрудничество и за по-голяма роля на градовете и регионите в прилагането на Парижкото споразумение.

Със становищата на Алисън Гилиланд (Ирландия/ПЕС) и Олгирд Геблевич (Полша/ЕНП) асамблеята на градовете и регионите в ЕС цели засилване на ролята на местните и регионалните власти в световните преговори по въпросите на климата и изпълнението на Парижко споразумение. Поднационалните органи и дипломацията на градовете могат да преодолеят настоящите затруднения в световните преговори по въпросите на климата и да покажат, че е възможно да се постигне по-голяма амбиция за ускоряване на енергийната ефективност и внедряването на възобновяеми енергийни източници като единственото решение за справяне с настоящата криза в областта на енергетиката и климата.

Член на Градския съвет на Дъблин Алисън Гилиланд (Ирландия/ПЕС), докладчик по становището „Към структурно приобщаване на градовете и регионите в 27-ата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК)“, заяви: „Нашите екосистеми са увредени и уязвими и много от последиците от кризата в областта на климата вече са необратими. Не можем да позволим войната и енергийната криза да спрат справедливия преход към по-чиста и по-устойчива планета. Градовете и регионите се нуждаят от повече пряко финансиране и по-голяма подкрепа за постигане на нашите цели в областта на климата. Както е определено в Пакта за климата от Глазгоу, имаме нужда от приобщаващо управление и призоваваме всички членове на КР да бъдат проактивни, като настояват в заключенията на Съвета изрично да се спомене ключовата роля на поднационалните власти в този преход.“

Олгирд Геблевич (Полша/EНП), маршал на Западнопомеранското воеводство и докладчик по становището „Ролята на КР за насърчаване на поднационалната дипломация по въпросите на климата преди COP27 и COP28“ заяви: „Дипломацията на поднационалното равнище и дипломацията на градовете нито се познават добре, нито се използват в достатъчна степен. Градовете и регионите са в челните редици при справянето с последиците от изменението на климата, но също така и при климатичните решения. Местните и регионалните власти са инструменти за ангажиране на гражданите и овластяване на общностите, без които не можем да изпълним обещанията от Парижкото споразумение. Призоваваме Европейската комисия да ангажира местните и регионалните власти като посланици на гражданите в преговорите по въпросите на климата. Като асамблея на градовете и регионите на ЕС КР е готов да се превърне в институцията, която координира дипломацията по въпросите на климата на поднационално равнище със страните партньори на ЕС.“

Якуб Пьотр Хелстовски (Полша/ЕКР), маршал на Силезкото воеводство и докладчик по „Енергиен пакет относно природния газ, водорода и емисиите на метан“, също се включи в дебата, като подчерта, че: „Новият пакет за природния газ и Регламентът за метана са от ключово значение за стратегическите цели на Европейския зелен пакт, както и на пакета „Подготвени за цел 55“ и REPowerEU. Развитието на пазарите за водород и биометан и намаляването на емисиите на метан също са от решаващо значение за нашите регионални икономики и за изпълнението на амбициите ни в областта на климата.“

Бележки на вниманието на редакторите:

За контакт:

Давид Крус

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 8810 37

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ENERGY-CRISIS-EU-GLOBAL-CLIMATE-AMBITIONS.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ENERGY-CRISIS-EU-GLOBAL-CLIMATE-AMBITIONS.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ENERGY-CRISIS-EU-GLOBAL-CLIMATE-AMBITIONS.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ENERGY-CRISIS-EU-GLOBAL-CLIMATE-AMBITIONS.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ENERGY-CRISIS-EU-GLOBAL-CLIMATE-AMBITIONS.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023