Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Вашку Алвъш Кордейру е избран за нов председател на Европейския комитет на регионите  

„За една Европа, която се прави от всички и за всички. За всеки град и регион.“

Членовете на Европейския комитет на регионите (КР) избраха Вашку Алвъш Кордейру за свой нов председател за следващите две години и половина. Членът на Регионалния парламент на Азорските острови ще ръководи асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС, като акцентира върху укрепването на демокрацията, защитата на политиката на сближаване, постигането на целите на Зеления пакт на ЕС и засилването на регионалната подкрепа за Украйна. Членовете на КР избраха за първи заместник-председател Апостолос Цицикостас, управител на Централна Македония в Гърция.

В началото на своето изказване пред 329 членове на КР от всичките 27 държави — членки на ЕС, избраният чрез акламация Вашку Алвъш Кордейру подчерта, че парламентът на Азорските острови е органът, който му осигурява демократична легитимност, която му дава правото да бъде член на Комитета на регионите: „Днес съм тук именно поради моя ангажимент към Азорските острови. Без него нямаше да съм тук.“

Представяйки приоритетите на своя мандат, новият председател заяви, че „днешните времена изискват по-силна и по-справедлива Европа за всички. По-силна Европа, която да върви напред, утвърждавайки спокойно своите ценности и основополагащи принципи, такива като свобода, зачитане на човешкото достойнство, толерантност, принципите на правовата държава и демокрацията, наред с другото. По-силна Европа, която се основава и на насърчаването на по-голямо и редовно участие на гражданите в процеса на вземане на решения.“

Говорейки за бъдещето на Европа, Вашку Алвъш Кордейру подчерта, че „отговорът на заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа представлява предизвикателство по отношение на действията, доверието и вярата в европейските институции. Не е възможно да каним и да призоваваме гражданите да участват политически в този демократичен процес, за да разберем каква трябва да бъде Европа според тях, и същевременно да всяко нещо, което предполага промяна на Договорите, е тема табу.“

С оглед на продължаващата война срещу Украйна, Вашку Алвъш Кордейру изрази желание КР да продължи да подкрепя Украйна и да укрепва европейската перспектива в страната. Той заяви ясно, че „Комитетът на регионите подкрепя изготвянето на конкретен план за възстановяване на украинските градове и региони“. По-нататък той добави: „Искаме да подкрепяме нашите украински партньори сега и в бъдеще, за да осъществят възстановяването. Затова на тази сесия поставяме началото на Алианса за Украйна.“

Накрая новият председател припомни, че Европейският съюз трябва да се съсредоточи върху гарантирането на ролята на политиката на сближаване като стълб на европейския проект, като гарантира, че нито един човек и нито едно населено място няма да бъдат изоставени. „Размиването на политиката на сближаване в бъдещата многогодишна финансова рамка за периода след 2027 г. е риск, който не бива и не може да се пренебрегва. Ето защо Комитетът на регионите трябва да отстоява позицията си в защита на една политика, която все още може да направи много за реализирането на тази идея никой да не бъде изоставен, т.е. за идеала на самия Съюз.“

Вашку Алвъш Кордейру е член на Европейския комитет на регионите от 2013 г. и е заемал длъжността първи заместник-председател на институцията от февруари 2020 г. до юни 2022 г. През 2012 г. е избран за председател на регионалното правителство на Азорските острови за първи път — длъжност, на която е преизбран през 2016 г., и в това си качество представлява региона на европейско и международно равнище като член на Европейския комитет на регионите. Кордейру е вторият португалски председател на институция на ЕС и първият португалски председател на Комитета на регионите; той е и единственият председател на институция на ЕС в историята, който идва от най-отдалечен регион на ЕС.

Допълнителна информация:

За контакт:

Говорител на председателя:

Моника Тибери

Тел.: +32 479517443

Monica.Tiberi@cor.europa.eu

Пресаташе:

Тереза Зостман

Тел.: +32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ELECTION-PRESIDENT.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ELECTION-PRESIDENT.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ELECTION-PRESIDENT.ASPX

Присъединете се към мрежата #EUCouncillors
Присъединете се към мрежата #EUCouncillors
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ELECTION-PRESIDENT.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ELECTION-PRESIDENT.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023